برج دیده‌بانی سپتامبر ۲۰۱۵ | نحوهٔ مقابله با نگرانی

میلیون‌ها نفر با حادثه و بحران‌های گوناگون روبرو هستند.‏ با این حال،‏ چنین موقعیت‌هایی برخی را بیش از حد نگران نمی‌سازد.‏ چرا؟‏

موضوع اصلی این شماره

نگرانی در هر جای دنیا!‏

تحقیقات اخیر نشان داده است که حتی کمی نگرانی خطر مرگ زودرس را افزایش می‌دهد.‏ چگونه می‌توان با نگرانی مقابله کرد؟‏

موضوع اصلی این شماره

نگرانی ناشی از مشکلات مالی

مردی توانست نیازهای خانوادهٔ خود را حتی وقتی نرخ کالاهای ضروری به بیش از یک میلیارد برابر رسید،‏ فراهم سازد.‏

موضوع اصلی این شماره

نگرانی ناشی از مشکلات خانوادگی

شرح حال زنی که معنی ایمان حقیقی را تحت تحمّل خیانت،‏ طلاق و سختی امرار معاش آموخت.‏

موضوع اصلی این شماره

نگرانی ناشی از خطر جان

چگونه می‌توان با جنگ،‏ جنایت،‏ آلودگی،‏ گرمایش جهانی و بیماری‌های مسری مقابله کرد؟‏

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

زندگی من از بد،‏ بدتر می‌شد

اِستیوان مَکداول جوانی تندخو بود،‏ ولی به‌سبب قتلی که در آن شریک نشده بود،‏ بر آن شد که جهت زندگی خود را تغییر دهد.‏

از ایمانشان سرمشق بگیریم

‏«چون مادری در اسرائیل برخاستم»‏

شرح حال دِبورَه در کتاب مقدّس،‏ در خصوص شجاعت و ایمان به ما چه می‌آموزد؟‏

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدّس

مفهوم زندگی چیست؟‏ انسان به چه دلیل آفریده شد؟‏