به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی ژوئیه ۲۰۱۵ | آیا علم جایگزین کتاب مقدّس شده است؟‏

آیا این دو با هم در رقابتند یا در هماهنگی؟‏

موضوع اصلی این شماره

تأثیر علم بر زندگی شما

برخی از دانشمندان بر اساس چه شواهدی می‌گویند که خدا وجود ندارد؟‏

موضوع اصلی این شماره

محدودیت‌های علم

اخترفیزیکدانی به نام کارل سیگن نوشت:‏ «باهوشی شخص هیچ تضمینی بر درستی گفته‌های او نیست.‏»‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

آیا باستان‌شناسی بر گزارشات کتاب مقدّس مهر تأیید زده است؟‏ نسل شیران چه وقت در سرزمین‌های ذکرشده در کتاب مقدّس منقرض شد؟‏

هدایایی برازندهٔ پادشاهان

با آن که این ادویه‌ها امروزه در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد،‏ در زمان باستان برخی از آن‌ها با طلا هم‌قیمت بود.‏

از ایمانشان سرمشق بگیریم

‏«مگر من در جای خدا هستم؟‏»‏

آیا صلح در خانوادهٔ شما به دلیل حسادت،‏ خیانت یا نفرت از هم پاشیده شده است؟‏ پس سرگذشت یوسف برای شما مفید خواهد بود.‏

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدّس

چرا روز داوری هزار سال طول خواهد کشید؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

آیا خدا از طریق دعا به ما یاری می‌رساند؟‏

آیا خدا واقعاً به مشکلات ما توجه دارد؟‏