مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 موضوع اصلی این شماره | آیا پایان دنیا نزدیک است؟‏

بسیاری جان خود را در آن روز نجات خواهند داد!‏—‏شما هم می‌توانید!‏

بسیاری جان خود را در آن روز نجات خواهند داد!‏—‏شما هم می‌توانید!‏

کتاب مقدّس اشاره می‌کند که نابودی‌ای در پیش است.‏ در این مورد می‌گوید:‏ «چنان مصیبت عظیمی روی خواهد داد که از آغاز دنیا تاکنون واقع نشده است .‏ .‏ .‏ در واقع،‏ اگر آن روزها کوتاه نشود،‏ هیچ کس نجات نخواهد یافت.‏» (‏مَتّی ۲۴:‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏ اما خدا قول داده است که بسیاری نجات خواهند یافت،‏ چنانکه آمده است:‏ «دنیا .‏ .‏ .‏ گذراست،‏ اما کسی که خواست خدا را به جا می‌آورد،‏ تا ابد باقی خواهد ماند.‏»—‏۱یوحنا ۲:‏۱۷‏.‏

اگر بخواهید از نابودی دنیای کنونی نجات یابید و به حیات ابدی برسید،‏ چه باید بکنید؟‏ آیا برای آن روز باید شروع به انبار کردن مواد غذایی یا دیگر وسایل کنید؟‏ خیر.‏ کتاب مقدّس صراحتاً ما را ترغیب می‌کند تا در زندگی‌مان به چیزهای دیگری اولویت دهیم.‏ در آنجا آمده است:‏ «حال که همهٔ این‌ها بدین طریق نابود خواهد شد،‏ دقت کنید که چگونه مردمانی باید باشید!‏ شما باید در رفتار خود مقدّس باشید و در اعمال خود نشان دهید که زندگی‌تان را به خدا وقف کرده‌اید.‏ همچنین برای آمدن روز یَهُوَه انتظار بکشید و همواره نزدیک بودن آن روز را مد نظر داشته باشید.‏» (‏۲پِطرُس ۳:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ از مضمون آن باب،‏ واضح است که عبارت «همهٔ این‌ها» به مفهوم حکومت‌های این دنیای فاسد و تمامی کسانی می‌باشد که این حکومت‌ها را به جای پادشاهی خدا انتخاب کرده‌اند.‏ واضح است که تلاش برای انبار کردن کالاهای ضروری،‏ ما را از این نابودی نجات نخواهد داد.‏

پس نجات ما در گرو وقف خود به یَهُوَه خدا و یادگیری رفتار و اعمالی است که موجب خشنودی او شود.‏ (‏صَفَنْیا ۲:‏۳‏)‏ از این رو،‏ نباید دنباله‌روی اکثریت باشیم و علائم واضح روزهای آخر را نادیده بگیریم.‏ برعکس،‏ باید «همواره نزدیک بودن آن روز را مد نظر داشته» باشیم.‏ شاهدان یَهُوَه مایلند با استفاده از کتاب مقدّس به شما نشان دهند که چگونه از آن روز نجات یابید.‏