به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی مه ۲۰۱۵ | آیا پایان دنیا نزدیک است؟‏

وقتی عبارت پایان دنیا را می‌شنوید،‏ چه چیزی به ذهنتان خطور می‌کند؟‏ آیا موجب نگرانی شما می‌شود؟‏

موضوع اصلی این شماره

‏«پایان» دنیا—‏معنای واقعی آن چیست؟‏

آیا می‌دانستید که آنچه کتاب مقدس درباره پایان دنیا می‌گوید،‏ در واقع خبری خوش است؟‏

موضوع اصلی این شماره

آیا «پایان» نزدیک است؟‏

در این مقاله چهار رویداد از نشانه مرکب پیشگویی کتاب مقدس بررسی می‌شود که به سؤالات ما در باره پایان دنیا پاسخ می‌دهد.‏

موضوع اصلی این شماره

بسیاری جان خود را در آن روز نجات خواهند داد!‏—‏شما هم می‌توانید!‏

اما چگونه؟‏ آیا با انبار کردن کالاهای ضروری و مواد غذایی؟‏

کتاب مقدسی به زبان امروزی

کتاب مقدس—‏ترجمه دنیای جدید—‏متی تا مکاشفه،‏ اکنون به فارسی موجود است.‏

کشف گنجی باستانی در میان زباله‌ها

دست‌نوشتهٔ رایلندز انجیل یوحنا هنوز قدیمی‌ترین دست‌نوشتهٔ موجود از نوشته‌های مقدّس یونانی است که تا به حال کشف شده است.‏

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

آیا روزی جامعه‌ای به وجود خواهد آمد که هر کس واقعاً به فکر همنوع خود باشد؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

دست‌آوردهای پادشاهی خدا چه خواهد بود؟‏

وقتی پادشاهی خدا بر زمین حکمرانی کند می‌توان در انتظار چه بود؟‏