عیسی در شب قبل از مرگش به شاگردانش دستور داد تا به مناسبت فدا شدن جانش هرساله مراسمی برگزار کنند.‏ او گفت:‏ «این را پیوسته به یاد من به جا آورید.‏»—‏لوقا ۲۲:‏۱۹‏.‏

امسال،‏ یادبود مرگ عیسی در روز جمعه ۳ آوریل پس از غروب آفتاب برگزار خواهد شد.‏ شاهدان یَهُوَه شما و خانواده‌تان را به این مراسم دعوت می‌کنند.‏ در سخنرانی‌ای توضیح داده خواهد شد که چرا مرگ عیسی اهمیت دارد و چه راهی را به روی شما باز می‌کند.‏