به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  مارس ۲۰۱۵

 موضوع اصلی این شماره | رهایی به‌دست عیسی—‏اما رهایی از چه چیزی؟‏

از چنگال چه چیزی باید رهایی یابیم؟‏

از چنگال چه چیزی باید رهایی یابیم؟‏

‏«انسان که از زن زاده می‌شود،‏ روزهایش اندک است و آکنده از مصیبت.‏ همچون گُلی می‌رویَد و می‌پَژمُرَد؛‏ چون سایه می‌گریزد و نمی‌مانَد.‏»—‏ایّوب ۱۴:‏۱،‏ ۲‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

از گذشته‌های دور تا به حال مردم آرزو داشته‌اند که تا ابد جوان و تندرست باقی بمانند.‏ متأسفانه،‏ واقعیت تلخ این است که همهٔ ما فانی هستیم.‏ سخنان ایّوب که سه هزار سال پیش بیان شد،‏ امروزه نیز صحّت دارد.‏

به طور کلّی،‏ انسان‌ها می‌خواهند تا ابد زندگی کنند.‏ کتاب مقدّس نشان می‌دهد که خدا اشتیاق به زندگی ابدی را در دل انسان‌ها قرار داده است؛‏ از این رو،‏ انسان‌ها مشتاقند که به مفهوم زندگی ابدی پی ببرند.‏ (‏جامعه ۳:‏۱۱‏)‏ آیا به نظر شما امکان دارد که خدایی مهربان آرزویی را در دل ما بگذارد که به دست آوردن آن غیرممکن است؟‏ اگر جواب شما خیر باشد،‏ باید گفت پاسخی درست داده‌اید.‏ کلام خدا،‏ مرگ را دشمن بشر می‌نامد و خدا وعده داده است که مرگ «از میان برداشته خواهد شد.‏»—‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۶‏.‏

شکی وجود ندارد که مرگْ دشمن بشر است.‏ هیچ انسان عاقلی به پیشواز مرگ نمی‌رود.‏ وقتی با خطری روبرو می‌شویم،‏ خود را پنهان می‌سازیم یا از آن فرار می‌کنیم.‏ وقتی بیمار می‌شویم،‏ می‌کوشیم تا سلامت خود را باز یابیم.‏ بلی،‏ برای جلوگیری از مرگ هر کاری از دستمان برآید انجام می‌دهیم.‏

آیا دلیلی وجود دارد که باور داشته باشیم روزی از چنگال مرگ نجات یابیم؟‏ بلی.‏ یَهُوَه،‏ آفریدگار ما،‏ انسان را طوری نیافریده است که فقط برای چندین سال زندگی کند و سپس بمیرد.‏ مرگ بشر در مقصود اصلی خدا جایی نداشت.‏ او قصد داشت که انسان‌ها تا ابد بر زمین زندگی کنند و آنچه خدا قصد کند به تحقق خواهد رسید.‏—‏اِشَعْیا ۵۵:‏۱۱‏.‏

ولی مرگ چگونه نابود خواهد شد؟‏ انسان‌ها در کل تاریخ کوشیده‌اند تا مشکل مرگ را برطرف کنند،‏ ولی موفق نشده‌اند.‏ این تلاش امروزه نیز ادامه دارد.‏ برای مثال،‏ محققان واکسن‌ها و داروهایی تولید کرده‌اند که برخی از بیماری‌ها را مهار کرده است.‏ آنان ساختار ژنتیک موجودات زنده را برای مدت‌ها بررسی کرده‌اند.‏ امروزه در برخی از نقاط جهان،‏ طول عمر انسان‌ها نسبت به قرن گذشته بیشتر شده است.‏ با این حال،‏ مرگ همواره دشمنی شکست‌ناپذیر بوده است.‏ مطابق با کلام خدا «همه به خاک باز می‌گردند.‏»—‏جامعه ۳:‏۲۰‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

خبر خوش این است که برای حل این مشکل دیرینه لازم نیست به نبوغ بشر تکیه کنیم.‏ یَهُوَه خدا از قبل ترتیبی داده است تا ما را از مرگ رهایی دهد و عیسی مسیح در حل این موضوع نقشی اساسی دارد.‏