به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی مارس ۲۰۱۵ | رهایی به‌دست عیسی—‏اما رهایی از چه چیزی؟‏

آیا عیسی ما را از چنگ شیطان،‏ خشم خدا یا چیزی دیگر رهایی می‌بخشد؟‏

موضوع اصلی این شماره

از چنگال چه چیزی باید رهایی یابیم؟‏

خدا اشتیاق به زندگی ابدی را در دل ما انسان‌ها قرار داده است.‏ آیا به نظر شما امکان دارد که خدایی مهربان آرزویی را در دل ما بگذارد که به دست آوردن آن غیرممکن است؟‏

موضوع اصلی این شماره

مرگ و رستاخیز عیسی چه راهی را برای ما باز کرده است؟‏

در این مقاله شش حقیقت اساسی کتاب مقدس بررسی شده است که نشان می‌دهد مرگ یک انسان چگونه راه رهایی از مرگ را به روی بسیاری باز کرده است.‏

موضوع اصلی این شماره

برگزاری یادبود مرگ عیسی—‏چه وقت و کجا؟‏

یادبود مرگ عیسی در سال ۲۰۱۵ در روز جمعه ۳ آوریل پس از غروب آفتاب برگزار خواهد شد.‏

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

حقایق کتاب مقدس عطش روحانی مرا سیراب کرد

مایلی گون‌دل وقتی پدرش فوت کرد،‏ ایمانش را به خدا از دست داد.‏ او چگونه به ایمان حقیقی و آرامش درونی دست یافت؟‏

از ایمانشان سرمشق بگیریم

‏«مگر تعبیرها از آن خدا نیست؟‏»‏

چه چیزی یوسف را شجاع ساخت تا خواب‌های رئیس ساقیان،‏ رئیس نانوایان و فرعون را تعبیر کند؟‏ یوسف چگونه در عرض یک روز از زندان به کاخ فرعون برده شد؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

مفهوم واژهٔ «خواجه‌سرا» در کتاب مقدس چیست؟‏ چرا چوپانان در دوران باستان گوسفندان را از بزها جدا می‌کردند؟‏

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

صلح و امنیتی را تجسم کنید که یک حکومت جهانی قادر است فراهم کند.‏ خدا وعده چنین حکومتی را داده است.‏ چه کسی می‌تواند حاکمی ایده‌آل باشد؟‏

منشأ حیات چیست؟‏

آیا انسان خلق شده است یا منشأ او از حیوانات است؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

آیا می‌توان از مجسمه یا تمثال در پرستش استفاده کرد؟‏

آیا این موضوع برای خدا اهمیت دارد؟‏