به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  نوامبر ۲۰۱۴

 موضوع اصلی این شماره | آیا شیطان وجود دارد؟‏

آیا شیطان وجود دارد؟‏

آیا شیطان وجود دارد؟‏

مجسمه‌ای در اسپانیا شهر مادرید که شیطان را به صورت فرشته‌ای پست و فاسدشده نمایش می‌دهد

‏«در دوران نوجوانی وقتی نافرمانی می‌کردم،‏ مادرم می‌گفت:‏ ‹شیطان آمده تو را بگیرد!‏› من هم پاسخ می‌دادم،‏ ‹بذار بیاد!‏› به خدا اعتقاد داشتم،‏ اما به وجود شیطان اعتقادی نداشتم.‏»—‏روخِلیو،‏ السالوادور.‏

آیا شما هم با روخِلیوی جوان هم‌عقیده‌اید؟‏ به عقیدهٔ شما کدام یک از نظرات زیر منطقی است؟‏

  • شیطان موجودی واقعی نیست؛‏ تنها نماد شرارت است.‏

  • شیطان وجود دارد،‏ اما توجه چندانی به انسان‌ها ندارد.‏

  • شیطان موجود روحی پرقدرتی است که نفوذ بسیاری بر بشر دارد.‏

این نظرات متفاوتی است که در میان مردم رایج است.‏ می‌توان گفت میلیون‌ها نفر به آن‌ها معتقدند.‏ آیا واقعاً اهمیت دارد که کدام یک از این نظرات درست است؟‏ اگر شیطان وجود ندارد،‏ پس آنان که او را موجودی حقیقی می‌دانند،‏ فریب خورده‌اند.‏ اگر شیطان وجود دارد اما توجهی به انسان‌ها ندارد،‏ پس بسیاری بدون دلیل مراقبند یا حتی در ترس از او زندگی می‌کنند.‏ اما اگر شیطان فریبکاری باشد که بر بشر نفوذ دارد،‏ پس آنان که به وجود او یا تأثیر او بر بشر معتقد نیستند،‏ در خطرند و از این خطر آگاه نیستند.‏

به راستی شیطان چه چیز یا چه کسی است،‏ آیا نماد شرارت است یا موجودی روحی و واقعی؟‏ اگر موجودی روحی است،‏ آیا برای شما خطری دارد؟‏ اگر چنین باشد،‏ چگونه می‌توانید از خود در مقابل او محافظت کنید؟‏ در ادامه می‌بینیم که نوشته‌های مقدّس به این پرسش‌ها چه پاسخی داده است.‏