به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا می‌توان خدای نادیدنی را دید؟‏

آیا می‌توان خدای نادیدنی را دید؟‏

‏«خدا روح است» و در چشم ما انسان‌ها نادیدنی.‏ (‏یوحنا ۴:‏۲۴‏)‏ اما در کتاب مقدّس آمده است که افرادی او را در برابر چشمان خود دیده‌اند.‏ (‏عبرانیان ۱۱:‏۲۷‏)‏ اما این امر چگونه ممکن است؟‏ آیا ما واقعاً می‌توانیم «خدای نادیده» را ببینیم؟‏—‏کولُسیان ۱:‏۱۵‏.‏

وضعیت ما را می‌توان با وضعیت نابینایی مادرزاد مقایسه کرد.‏ آیا چون فرد نابینا قدرت بینایی ندارد از آنچه در اطرافش می‌گذرد،‏ نیز آگاهی و درکی ندارد؟‏ در واقع شخص نابینا به شیوه‌های دیگر اطلاعات و آگاهی کسب می‌کند و از افراد،‏ اشیا و فعالیت‌های پیرامونش آگاه می‌شود.‏ به گفتهٔ مردی نابینا:‏ «بینایی در چشم نیست،‏ در ذهن است.‏»‏

ما نیز نمی‌توانیم خدا را با چشمانمان ببینیم،‏ اما می‌توانیم او را با ‹چشم دل› ببینیم.‏ (‏اِفِسُسیان ۱:‏۱۸‏)‏ به سه روش توجه کنید که به شما برای این منظور کمک می‌کند.‏

‏‹از آغاز آفرینش جهان به روشنی دیده می‌شود›‏

حس شنوایی و لامسهٔ فرد نابینا اغلب بسیار قوی است.‏ او از این حواس برای درک چیزهایی در محیط اطرافش که قادر به دیدن آن‌ها نیست استفاده می‌کند.‏ مشابهاً ما نیز می‌توانیم از حواسمان برای درک محیط اطرافمان و درک شخصیت خدای نادیدنی که آن‌ها را خلق کرده است،‏ بهره گیریم.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «از آغاز آفرینش جهان،‏ صفات نادیدنیِ خدا را می‌توان با ادراک از امور جهانِ مخلوق،‏ به‌روشنی دید.‏»—‏رومیان ۱:‏۲۰‏.‏

برای مثال،‏ در مورد خانه‌مان زمین فکر کنید.‏ زمین طوری طراحی شده است که ما نه فقط بر آن امکان ادامهٔ حیات داشته باشیم بلکه طوری طراحی شده است که از زندگی بر آن لذّت بریم.‏ حس کردن نسیمی ملایم،‏ آسودن در گرمای مطلوب آفتاب،‏ طعم میوه‌ای آبدار یا شنیدن صدای دلنشین پرندگان دل ما را شاد می‌کند.‏ آیا این هدایای الٰهی نشانهٔ توجه،‏ عطوفت و سخاوت آفریدگارمان نیست؟‏

از آنچه در عالَم می‌بینید در مورد خدا چه می‌آموزید؟‏ به‌راستی،‏ آسمان قدرت خدا را آشکار می‌کند.‏ با توجه به تحقیقات اخیر علمی به نظر می‌رسد که فضا در حال گسترش است،‏ به علاوه سرعت این گسترش افزاینده است!‏ وقتی به آسمان شب نگاه می‌کنید،‏ با خود فکر کنید:‏ منشأ نیرویی که عامل این گسترش و سرعت فزایندهٔ آن است،‏ چیست؟‏ کتاب مقدّس از ‹کثرت قوّت و عظمت توانایی› آفریدگار سخن می‌گوید.‏ ‏(‏اِشَعْیا ۴۰:‏۲۶‏)‏ افزون بر این،‏ آفرینش خدا بر ما آشکار می‌سازد که او «قادر مطلق است؛‏» کسی در نیرو و قوّت عظیم است.‏—‏ایّوب ۳۷:‏۲۳‏.‏

‏«او را شناسانید»‏

مادری که دو فرزند نیمه‌نابینا دارد،‏ می‌گوید:‏ «صحبت کردن یکی از جنبه‌های مهم یادگیری برای آنان است.‏ هر آنچه می‌بینید و می‌شنوید به آنان بگویید،‏ همواره آماده باشید گزارشی لحظه‌به‌لحظه بدهید.‏ شما چشمان آن‌ها هستید.‏» مشابهاً «هیچ‌کس هرگز خدا را ندیده است،‏» اما عیسی مسیح که در کنار پدر است،‏ «او را شناسانید.‏» (‏یوحنا ۱:‏۱۸‏)‏ عیسی که اولین موجودی بود که خدا آفرید،‏ «چشمان» ما گشت و شخصیت خدا را بر ما آشکار ساخت.‏ او بهترین مرجع برای کسب اطلاع و دیدن خدای نادیده است.‏

در اینجا به برخی نکاتی که عیسی در مورد خدا گفته است توجه کنید،‏ یعنی به گفته‌های کسی که میلیاردها سال با خدا بوده است:‏

  • خدا به نحوی خستگی‌ناپذیر کار می‌کند.‏ ‏«پدر من هنوز کار می‌کند.‏»—‏یوحنا ۵:‏۱۷‏.‏

  • خدا نیازهای ما را می‌داند.‏ ‏«پدر شما پیش از آنکه از او درخواست کنید،‏ نیازهای شما را می‌داند.‏»—‏مَتّی ۶:‏۸‏.‏

  • خدا،‏ پدر آسمانی ما با بزرگواری نیازهایمان را فراهم می‌کند.‏ ‏«او  آفتاب خود را بر بدان و نیکان می‌تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می‌باراند.‏»—‏مَتّی ۵:‏۴۵‏.‏

  • خدا برای فردفرد ما ارزش قائل است.‏ ‏«آیا دو گنجشک را به یک پول سیاه نمی‌فروشند؟‏ با این همه،‏ حتی یک گنجشک نیز بدون خواست پدر شما به زمین نمی‌افتد.‏ حتی موهای سر شما به تمامی شمرده شده است.‏ پس مترسید،‏ زیرا ارزش شما بیش از هزاران گنجشک است.‏»—‏مَتّی ۱۰:‏۲۹-‏۳۱‏.‏

انسانی که خدای نادیدنی را آشکار کرد

اغلب،‏ افراد نابینا موضوعات را به روشی متفاوت با افرادی که قدرت بینایی دارند،‏ درک می‌کنند.‏ برای مثال برای شخص نابینا سایه،‏ محیطی تاریک بدون نور خورشید نیست،‏ بلکه ممکن است سایه را محیطی سرد بدون گرمای خورشید درک کرده باشد.‏ همچون فردی که کاملاً نابینا است و نمی‌تواند سایه یا نور خورشید را ببیند،‏ ما نیز نمی‌توانیم تنها با توانایی‌های خود درکی از یَهُوَه داشته باشیم.‏ از این رو،‏ یَهُوَه انسانی را برای ما فرستاد که شخصیت و خصوصیات او را همچون آینه‌ای منعکس کرد.‏

آن انسان عیسی بود.‏ (‏فیلیپیان ۲:‏۷‏)‏ عیسی نه فقط از یَهُوَه خدا سخن گفت بلکه همچنین برای ما آشکار ساخت که او چگونه است.‏ فیلیپُس،‏ شاگرد عیسی از او پرسید:‏ «سرور ما،‏ پدر را به ما بنما.‏» عیسی در جواب به او گفت:‏ «کسی که مرا دیده،‏ پدر را دیده است.‏» (‏یوحنا ۱۴:‏۸،‏ ۹‏)‏ شما از طریق اعمال عیسی چه چیزهایی را می‌توانید در مورد خدا ببینید؟‏

عیسی فردی گرم،‏ پذیرای مردم و متواضع بود.‏ (‏مَتّی ۱۱:‏۲۸-‏۳۰‏)‏ شخصیت دلنشین او مردم را به سمتش می‌کشاند.‏ عیسی درد دیگران را حس می‌کرد و با شادی آنان شاد می‌شد.‏ (‏لوقا ۱۰:‏۱۷،‏ ۲۱؛‏ یوحنا ۱۱:‏۳۲-‏۳۵‏)‏ هنگام شنیدن یا خواندن گزارشات کتاب مقدّس در مورد عیسی،‏ سعی کنید حواس خود را نیز به کار گیرید و وقایع را در ذهنتان مجسم کنید.‏ اگر بر شیوهٔ رفتار عیسی با مردم تأمّل کنید،‏ شخصیت فوق‌العادهٔ خدا را روشن‌تر خواهید دید و به او نزدیک خواهید شد.‏

اجزاء را کنار هم بگذارید

در مورد شیوه‌هایی که فردی نابینا دنیا را می‌بیند،‏ نویسنده‌ای می‌گوید:‏ «فرد نابینا اطلاعات را از طریق منابع مختلف (‏مثل حس لامسه،‏ بویایی،‏ شنوایی و .‏ .‏ .‏)‏ به صورت جزء جزء یا تکه‌تکه دریافت می‌کند و برای داشتن تصویری کلّی این اطلاعات را کنار هم می‌گذارد.‏» مشابهاً،‏ هنگامی که اعمال دست خدا را در آفرینش می‌بینید،‏ سخنان عیسی را در مورد او می‌خوانید و طرقی که عیسی خصوصیات یَهُوَه خدا را در رفتارش نشان داد بررسی می‌کنید،‏ تصویری زیبا از یَهُوَه برایتان آشکار می‌شود.‏ او برای شما واقعی‌تر خواهد شد.‏

ایّوب که در زمان‌های باستان می‌زیست این امر را تجربه کرد.‏ ابتدا بدون آن که بفهمد سخن می‌گفت.‏ (‏ایّوب ۴۲:‏۳‏)‏ اما پس از تأمّل بر آفرینش حیرت‌انگیز یَهُوَه خدا،‏ ایّوب بر آن شد که چنین بگوید:‏ «در بارهٔ تو شنیده بودم لیکن الآن چشم من تو را می‌بیند.‏»—‏ایّوب ۴۲:‏۵‏.‏

‏‹اگر یَهُوَه را طلب نمایی،‏ او را خواهی یافت.‏›‏

ما نیز می‌توانیم تجربه‌ای مشابه داشته باشیم.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ ‹اگر یَهُوَه را طلب نمایی،‏ او را خواهی یافت.‏› (‏۱تواریخ ۲۸:‏۹‏)‏ شاهدان یَهُوَه مشتاقند به شما یاری رسانند که یَهُوَه خدای نادیدنی را بطلبید و ببینید.‏