برج دیده‌بانی نوامبر ۲۰۱۴ | آیا شیطان وجود دارد؟‏

اگر شیطان وجود ندارد،‏ پس آنان که از او می‌ترسند،‏ فریب‌خورده‌اند.‏ اما اگر شیطان وجود داشته باشد و انسان‌ها را بفریبد،‏ پس خطرناک‌تر از تصوّر بسیاری است.‏

موضوع اصلی این شماره

آیا شیطان وجود دارد؟‏

آیا شیطان فقط نماد شرارت است یا موجودی واقعی است؟‏

موضوع اصلی این شماره

آیا شیطان تنها نماد شرارت است؟‏

کتاب مقدّس در دو گزارش با قاطعیت پاسخ این پرسش را می‌دهد.‏

موضوع اصلی این شماره

آیا باید از شیطان ترسی داشت؟‏

خدا برای حفاظت ما در برابر حملات شیطان چهار طریق فراهم دیده است.‏

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

علیه بی‌عدالتی و خشونت به شیوهٔ خود می‌جنگیدم

آنتوان توما کونگ فو کار ماهری بود،‏ اما آیه اول تیموتائوس ۴:‏۸ زندگی او را تغییر داد.‏

تأدیب فرزند به چه معنی است؟‏

کتاب مقدس به سه جنبه از تأدیب مؤثر اشاره می‌کند.‏

آیا می‌دانستید که

در گذشته کشتی‌سازان چگونه بدنهٔ کشتی را ضدآب می‌کردند؟‏ در قدیم برای جلوگیری از فاسد شدن ماهی چه می‌کردند؟‏

آیا می‌توان خدای نادیدنی را دید؟‏

چگونه می‌شود ‹چشم دل› را بکار گرفت؟‏

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

آیا باید برای درخواست کمک به فرشتگان دعا کرد؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

آیا خدا شیطان را آفرید؟‏

چرا عیسی گفت که شیطان در حقیقت استوار نماند؟‏