مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 موضوع اصلی این شماره | چرا نیکوکاران از مصیبت در امان نیستند؟‏

خدا چگونه بدی و شرارت را از میان می‌برد؟‏

خدا چگونه بدی و شرارت را از میان می‌برد؟‏

کتاب مقدّس به روشنی نشان می‌دهد که یَهُوَه و عیسی مسیح چگونه درد و مصیبت‌هایی را که شیطان عامل آن است،‏ از میان بر خواهند داشت.‏ در کلام خدا آمده است:‏ ‹از همین‌رو عیسی مسیح ظهور کرد تا کارهای ابلیس را باطل سازد.‏› (‏۱یوحنا ۳:‏۸‏)‏ نظام این دنیا که بر طمع،‏ نفرت و شرارت استوار است،‏ در هم شکسته خواهد شد.‏ عیسی وعده داده است که «رئیس این جهان بیرون افکنده می‌شود.‏» (‏یوحنا ۱۲:‏۳۱‏)‏ بر زمین،‏ دنیایی جدید برقرار خواهد شد؛‏ دنیایی که دیگر شیطان بر آن نفوذی نخواهد داشت و پر از صلح و عدالت خواهد بود.‏—‏۲پِطرُس ۳:‏۱۳‏.‏

بر سر آنانی که با لجاجت اعمال نادرست خود را ادامه می‌دهند و نمی‌خواهند خود را تغییر دهند،‏ چه خواهد آمد؟‏ به این وعدهٔ واضح و صریح کتاب مقدّس فکر کنید:‏ «صالحان در زمین ساکن خواهند شد و راستان در آن باقی خواهند ماند؛‏ اما شریران از زمین بریده خواهند شد و خیانت‌پیشگان از آن ریشه‌کن خواهند گردید.‏» (‏امثال ۲:‏۲۱،‏ ۲۲‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو‏)‏ شریران نابود خواهند شد و دیگر نفوذی بر زمین نخواهند داشت.‏ در چنین موقعیت صلح‌آمیزی،‏ انسان‌های مطیع رفته‌رفته از ناکاملی و ضعف‌هایی که از آدم به ارث برده بودند،‏ آزاد خواهند شد.‏—‏رومیان ۶:‏۱۷،‏ ۱۸؛‏ ۸:‏۲۱‏.‏

در دنیای جدید،‏ خدا چگونه بدی و شرارت را از میان بر خواهد داشت؟‏ او به هیچ وجه حق انتخاب را از انسان‌ها نخواهد گرفت و آنان را همچون ماشین‌هایی برنامه‌ریزی نخواهد کرد.‏ بلکه به انسان‌های مطیع معیارهای خود را خواهد آموخت و در راه دوری از افکار و اعمال مضر به آنان یاری خواهد رساند.‏

خدا هر عامل درد و مصیبت را از صفحهٔ روزگار پاک خواهد کرد

خدا در مورد پیشامدها و اتفاقات ناگوار چه خواهد کرد؟‏ او وعده داده است که پادشاهی خدا به زودی همهٔ امور زمین را در دست خواهد گرفت.‏ خدا عیسی مسیح را به عنوان پادشاه این حکومت برگزیده است.‏ او قدرت شفای هر گونه بیماری را دارد.‏ (‏مَتّی ۱۴:‏۱۴‏)‏ همچنین بر تمام نیروهای مافوق طبیعی تسلّط دارد.‏ (‏مَرقُس ۴:‏۳۵-‏۴۱‏)‏ از این رو،‏ دیگر هیچ گونه اتفاق ناگوار و مصیبتی روی نخواهد داد.‏ (‏جامعه ۹:‏۱۱‏)‏ در لوای پادشاهی مسیح،‏ بشر با هیچ مصیبتی روبرو نخواهد شد.‏—‏امثال ۱:‏۳۳‏.‏

برای میلیون‌ها انسان که جان داده‌اند،‏ چه امیدی وجود دارد؟‏ عیسی لحظاتی پیش از این که دوستش ایلعازَر را به زندگی باز گرداند،‏ چنین گفت:‏ ‹رستاخیز و حیات مَنَم.‏› (‏یوحنا ۱۱:‏۲۵‏)‏ آری،‏ عیسی قادر است،‏ انسان‌ها را از مرگ به زندگی بازگرداند!‏

اگر برایتان زندگی در دنیایی که نیکوکاران از مصیبت و بدی در امانند،‏ جذاب است،‏ می‌توانید کتاب مقدّس را مطالعه کنید و از شخصیت حقیقی خدای یکتا و مقصود او برای انسان‌ها آگاه شوید.‏ شاهدان یَهُوَه در منطقهٔ سکونتتان خوشحال خواهند شد که به شما در این راه کمک کنند.‏ می‌توانید با آنان صحبت کنید یا درخواست خود را به ناشران این مجلّه بفرستید.‏