به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی ژوئیه ۲۰۱۴ | چرا نیکوکاران از مصیبت در امان نیستند؟‏

آیا مسبب آن خداست یا دلیل آن تناسخ یا چیز دیگری است؟‏ آیا می‌توان از بدی و مصیبت رهایی یافت؟‏

موضوع اصلی این شماره

بدی و مصیبت بسیار است!‏

اگر خدا،‏ قادر مطلق است،‏ چرا نیکوکاران را از مصیبت‌ها محفوظ نمی‌دارد؟‏

موضوع اصلی این شماره

نیکوکاران از بدی و مصیبت در امان نیستند—‏چرا؟‏

در کتاب مقدس به سه عامل اصلی مصیبت‌های انسان‌ها اشاره می‌شود

موضوع اصلی این شماره

خدا چگونه بدی و شرارت را از میان می‌برد؟‏

آیا برایتان زندگی در دنیایی که نیکوکاران از مصیبت و بدی در امانند،‏ جذاب است؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

چرا یهودیان از پیلاتس خواستند که ساق پاهای عیسی شکسته شود؟‏ آیا داود واقعاً جلیات را با فلاخن کشت؟‏

آیا از نان حیات چشیده‌اید؟‏

چرا عیسی گفت که نان حیات و نان آسمانی است؟‏

از ایمانشان سرمشق بگیریم

متحمّل اندوهی جانسوز شد

سرگذشت زندگی مریم،‏ مادر عیسی می‌تواند به آنانی که با اندوهی جانسوز روبرویند،‏ دلگرمی بدهد.‏

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدّس

آیا این هدف تحقق خواهد یافت؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

آیا فجایع طبیعی مجازاتی از جانب خداست؟‏

سه عاملی را که در مجازات الٰهی نقش دارد و در کتاب مقدّس به آن اشاره شده است،‏ در نظر گیرید.‏