آیا کتاب مقدّس واقعاً کلام خداست؟‏

قطعاً کتابی که ادعا می‌کند کلام خداست،‏ باید کتابی بی‌نظیر باشد.‏ کتاب مقدّس این چنین است.‏ این کتاب به صدها زبان ترجمه شده و به میلیاردها نسخه به چاپ رسیده است.‏ حکمت نهفته در آن،‏ از ما انسان‌هایی بهتر می‌سازد.‏‏—‏۱تِسالونیکیان ۲:‏۱۳؛‏ ۲تیموتائوس ۳:‏۱۶ خوانده شود.‏

ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که کتاب مقدّس از سوی خداست،‏ چون پیشگویی‌های آن از آینده،‏ دقیق و موثق است.‏ هیچ انسانی به قدرت خود نمی‌تواند چنین پیشگویی‌هایی کند.‏ برای نمونه،‏ یکی از کتاب‌های کتاب مقدّس به نام اِشَعْیا را در نظر گیرید.‏ دست‌نوشته‌ای از این کتاب که در قرن دوم پیش از میلاد نوشته شده است،‏ در نزدیکی دریای مرده،‏ در غاری کشف شد.‏ در این دست‌نوشته پیشگویی شده است که شهر بابِل متروکه و بدون سکنه خواهد شد.‏ این پیشگویی قرن‌ها پس از نوشته‌شدن آن دست‌نوشته به تحقق رسید.‏‏—‏اِشَعْیا ۱۳:‏۱۹،‏ ۲۰؛‏ ۲پِطرُس ۱:‏۲۰،‏ ۲۱ خوانده شود.‏

کتاب مقدّس چگونه به نگارش درآمد؟‏

نگارش کتاب مقدّس حدوداً ۱۶۰۰ سال به طول انجامید.‏ نویسندگان آن ۴۰ نفر بودند،‏ اما همهٔ آنان بدون هیچ تناقضی در نوشته‌هایشان،‏ یک پیام مشخص را دنبال کرده‌اند.‏ چگونه چنین امری ممکن است؟‏ چون خدا،‏ راهنمای این نویسندگان بوده است.‏‏—‏۲سموئیل ۲۳:‏۲ خوانده شود.‏

گاه خدا از طریق فرشتگان،‏ رؤیا یا خواب با نویسندگان کتاب مقدّس ارتباط برقرار کرده است.‏ اما معمولاً افکار خود را در ذهن نویسندگان قرار می‌داد و می‌گذاشت آنان با کلمات خود پیامش را بیان کنند.‏‏—‏مکاشفه ۱:‏۱؛‏ ۲۱:‏۳-‏۵ خوانده شود.‏