به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  مه ۲۰۱۴

 موضوع اصلی این شماره

آیا کسی می‌تواند آینده را پیشگویی کند؟‏

آیا کسی می‌تواند آینده را پیشگویی کند؟‏

همهٔ ما به آینده و این که زندگی ما و عزیزانمان چگونه خواهد بود،‏ فکر می‌کنیم.‏ شاید از خود بپرسیم:‏ ‹آیا فرزندانم در دنیایی بهتر زندگی خواهند کرد؟‏ آیا فاجعه‌ای زمین را به نابودی خواهد کشاند؟‏ آیا اکنون می‌توانم برای داشتن آینده‌ای بهتر تغییراتی در زندگی‌ام بدهم؟‏› کنجکاوی در این مورد برای ما انسان‌ها کاملاً طبیعی است؛‏ آرامش خاطر،‏ اطمینان،‏ نظم و ثبات در زندگی برای ما بسیار اهمیت دارد.‏ طبعاً اگر می‌دانستید که در آینده چه خواهد شد خود را از لحاظ روحی آماده کرده،‏ در کنار آن امکانات لازم را نیز فراهم می‌کردید.‏

آیندهٔ شما چگونه خواهد بود؟‏ آیا کسی می‌تواند از آن باخبر باشد؟‏ همان طور که در مقالهٔ قبل گفتیم،‏ برخی تلاش می‌کنند آینده را پیش‌بینی کنند و در این خصوص گاه نیز موفق بوده‌اند،‏ اما بارها و بارها ناموفق.‏ گفته می‌شود که خدا می‌تواند وقایع آینده را دقیقاً پیشگویی کند.‏ در کلام خدا چنین آمده است:‏ «آخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان می‌کنم.‏» (‏اِشَعْیا ۴۶:‏۱۰‏)‏ به راستی پیشگویی‌های خدا در کلامش تا چه حد درست بوده است؟‏

درستی پیشگویی‌های خدا در گذشته

چرا توجه به پیشگویی‌هایی که خدا در گذشته کرده است،‏ اهمیت دارد؟‏ فرض کنید هواشناسی برای مدت بسیار طولانی،‏ هر روز وضعیت هوا را درست پیشگویی کند،‏ قاعدتاً به آنچه او در مورد وضعیت هوا برای روزهای آینده نیز گفته است،‏ توجه نشان خواهید داد.‏ مشابهاً اگر بدانید که پیشگویی‌های خدا در خصوص وقایع گذشته همواره درست بوده است،‏ قاعدتاً به آنچه در مورد آیندهٔ شما می‌گوید نیز توجه نشان خواهید داد.‏

دیواری بازسازی‌شده در ویرانه‌های نِینَوای باستان

نابودی شهری بزرگ:‏

برای مثال،‏ شهری بزرگ را تصوّر کنید؛‏ شهری که برای قرن‌ها قدرتمند بوده است.‏ حال شخصی پیشگویی می‌کند که این شهر به زودی نابود خواهد شد.‏ آیا اگر این پیشگویی به  تحقق رسد معجزه‌ای فوق‌العاده نیست؟‏ خدا چنین رویدادی را از طریق پیامبر خود پیشگویی کرد؛‏ پیشگویی نابودی شهر نِینَوا.‏ (‏صَفَنْیا ۲:‏۱۳-‏۱۵‏)‏ تاریخ‌نگاران در این خصوص می‌گویند که در قرن هفتم پیش از میلاد،‏ ظاهراً حدود ۱۵ سال بعد از پیشگویی خدا در مورد ویرانی شهر،‏ بابِلیان و مادها به نِینَوا حمله کردند و آن را تسخیر نمودند.‏ علاوه بر این،‏ خدا از پیش گفته بود که نِینَوا ‹ویران و به زمین خشک مثل بیابان› مبدّل خواهد شد.‏ آیا این پیشگویی درست بود؟‏ بله.‏ با این که احتمالاً مساحت این شهر و حومهٔ آن حدود۵۲۰ کیلومتر مربع بود،‏ برخلاف انتظار،‏ فاتحان شهر از امکانات آن بهره نگرفتند،‏ بلکه نابودش کردند.‏ آیا هیچ تحلیلگر سیاسی می‌توانست این وقایع را با چنین دقتی پیش‌بینی کند؟‏

استخوان‌های انسان‌ها سوخته خواهد شد:‏

به راستی چه کسی جرأت می‌کند،‏ نام و تبار شخص و نام شهری را به روشنی بیان کند و پیشگویی کند که آن شخص،‏ بر مذبحی در آن شهر استخوان‌های انسان‌ها را خواهد سوزاند؟‏ اگر چنین پیشگویی عجیبی تحقق یابد،‏ بی‌شک آن پیشگو شهرت بسیار کسب می‌کند،‏ به خصوص اگر این پیشگویی۳۰۰ سال قبل از تحقق آن بیان شده باشد.‏ پیامبر خدا چنین گفت:‏ «پسری که یُوشیّا نام دارد به جهت خاندان داود زاییده می‌شود» و بر مذبحی در شهر بیت‌ئیل ‹استخوان‌های مردم را خواهد سوزاند.‏› (‏۱پادشاهان ۱۳:‏۱،‏ ۲‏)‏ حدود ۳۰۰ سال بعد از این پیشگویی،‏ پسری به نام یُوشیّا،‏ از خاندان داود متولّد شد،‏ نامی که در آن زمان چندان متداول نبود.‏ دقیقاً همان طور که پیشگویی شده بود،‏ یُوشیّا در شهر بیت‌ئیل ‹استخوان‌هایی را از آن قبرها برداشت و آن‌ها را بر مذبح سوزانید.‏› (‏۲پادشاهان ۲۳:‏۱۴-‏۱۶‏)‏ به راستی کدام انسان می‌تواند رویدادی را با چنین جزئیاتی دقیق پیشگویی کند؟‏

پیامبران خدا در کتاب مقدّس سقوط شهر بابِل را با دقت فوق‌العاده پیشگویی کرده بودند

پایان یک امپراتوری:‏

فرض کنید کسی در مورد یک نفر،‏ مدت‌ها پیش از تولّد او پیشگویی کند.‏ آن پیشگو نام شخص را بگوید و پیشگویی کند که او قدرت جهانی بزرگی را شکست خواهد داد و حتی به ترفند نظامی غیرمعمولی که او به کار خواهد بست نیز اشاره کند.‏ حال آیا شگفت‌آور نخواهد بود،‏ اگر این پیشگویی به تحقق رسد؟‏ خدا پیشگویی کرد که مردی به نام کورش بر قومی استیلا خواهد یافت.‏ همچنین پیشگویی کرد که کورش اسیران یهودی را آزاد خواهد ساخت و از آنان در بازسازی معبدِ مقدّسشان پشتیبانی  خواهد کرد.‏ به علاوه،‏ خدا در این پیشگویی به ترفند نظامی کورش در مورد خشک کردن آب نهرها،‏ همچنین باز ماندن دروازه‌ها که پیروزی را برای کورش آسان ساخت،‏ اشاره نمود.‏ (‏اِشَعْیا ۴۴:‏۲۷–‏۴۵:‏۲‏)‏ آیا پیشگویی خدا با چنین جزئیاتی به تحقق رسید؟‏ تاریخ‌نگاران معتقدند که کورش به چنین پیروزی‌ای دست یافت.‏ سپاه کورش شاهکار مهندسی‌ای به کار گرفت و با منحرف کردن یکی از آب‌راه‌های بابِل،‏ آب نهرها را خشک کرد‏.‏ افزون بر این،‏ آنان از دروازه‌های شهر که باز مانده بود،‏ به شهر داخل شدند.‏ پس از آن،‏ با این که کورش خود پرستندهٔ خدای یهودیان نبود،‏ یهودیان را آزاد ساخت و به آنان اعلام کرد که می‌توانند معبدشان در اورشلیم را بازسازی کنند.‏ (‏عَزْرا ۱:‏۱-‏۳‏)‏ به راستی چه کسی جز خدا می‌تواند این رویدادهای تاریخی را با چنین دقتی پیشگویی کند؟‏

در اینجا به سه نمونه اشاره شد که تحقق پیشگویی‌های خدا را نشان می‌داد.‏ البته در کلام خدا پیشگویی‌های بسیاری ذکر شده که به تحقق رسیده است.‏ یوشَع،‏ رهبر یهودیان به این نکته که مخاطبانش از آن آگاه بودند،‏ اشاره کرد:‏ «به تمامی دل و به تمامی جان خود می‌دانید که یک چیز از تمام چیزهای نیکو که یَهُوَه،‏ خدای شما در بارهٔ شما گفته است به زمین نیفتاده،‏ بلکه همه‌اش واقع شده است،‏ و یک حرف از آن به زمین نیفتاده.‏» (‏یوشَع ۲۳:‏۱،‏ ۲،‏ ۱۴‏)‏ یهودیانِ آن زمان نمی‌توانستند این حقیقت را انکار کنند که پیشگویی‌ها و وعده‌های خدا همواره تحقق می‌یابد.‏ اما چرا پیشگویی‌های خدا به تحقق می‌رسد؟‏ در خصوص پیشگویی‌های خدا و انسان‌ها تفاوت فاحشی وجود دارد.‏ دانستن این امر برای شما بسیار مهم است،‏ زیرا خدا پیشگویی‌های فوق‌العاده‌ای در خصوص آیندهٔ نزدیک اعلام کرده است که یقیناً بر زندگی شما تأثیر دارد.‏

پیشگویی‌های خدا در مقابل پیش‌بینی‌های بشر

پیش‌بینی‌های انسان‌ها اغلب بر اساس اصولی همچون تحقیقات علمی،‏ تحلیل حقایق و روند امور یا حتی دید کاذب ماوراء بشری است.‏ به علاوه،‏ انسان‌ها بعد از پیش‌بینی امری،‏ منتظر می‌مانند تا ببینند که آیا آن واقعه روی می‌دهد یا خیر.‏—‏امثال ۲۷:‏۱‏.‏

برخلاف انسان‌ها،‏ خدا از تمامی امور و حقایق آگاه است.‏ او کاملاً طبیعت و تمایلات انسان‌ها را می‌داند.‏ از این رو اگر بخواهد،‏ می‌تواند پی‌ببرد که یک شخص یا گروهی از مردم چگونه عمل می‌کنند.‏ خدا توانایی‌ای بیش از این نیز دارد.‏ او می‌تواند امور و روند کارها را چنان تغییر دهد تا هماهنگ با پیشگویی او واقعه‌ای روی دهد.‏ خود می‌گوید:‏ «کلام من که از دهانم صادر گردد .‏ .‏ .‏ نزد من بی‌ثمر نخواهد برگشت .‏ .‏ .‏ کامران خواهد گردید.‏» (‏اِشَعْیا ۵۵:‏۱۱‏)‏ پس می‌توان گفت برخی پیشگویی‌های خدا در واقع اعلام رویدادهایی است که او قصد انجامش را دارد.‏ او برای تحقق پیشگویی‌هایش دست به عمل می‌زند.‏

آیندهٔ شما

آیا در مورد آیندهٔ شما و عزیزانتان پیشگویی قابل اعتمادی وجود دارد؟‏ اگر با خبر شوید که توفانی در راه است می‌توانید برای نجات خود کاری کنید.‏ در مورد پیشگویی‌های کتاب مقدّس نیز همین‌گونه است.‏ خدا اعلام کرده است که به زودی تغییراتی بزرگ در سراسر دنیا روی خواهد داد.‏ (‏کادر  ‏«آنچه خدا در مورد آینده گفته است»‏ ملاحظه شود.‏)‏ آنچه خدا اعلام کرده است با پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران و متخصصین دنیا بسیار متفاوت است.‏

شاید بتوان زندگی بشر را در کل به یک داستان تشبیه کرد.‏ با خواندن پیشگویی‌های کلام خدا می‌توان از پایان این داستان،‏ یعنی آیندهٔ بشر آگاه شد.‏ خدا در این مورد گفته است:‏ «آخر را از ابتدا .‏ .‏ .‏ بیان می‌کنم و می‌گویم که ارادهٔ من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرّت خویش را به جا خواهم آورد.‏» (‏اِشَعْیا ۴۶:‏۱۰‏)‏ شما و خانواده‌تان می‌توانید در آینده،‏ زندگی‌ای فوق‌العاده داشته باشید.‏ از شاهدان یَهُوَه در مورد وقایعی که در کتاب مقدّس در خصوص آینده گفته شده است،‏ سؤال کنید.‏ شاهدان یَهُوَه غیب‌گو نیستند و ادعا هم نمی‌کنند که ندایی آسمانی به آنان چیزی را اعلام می‌کند یا قدرت خاصّی برای پیش‌بینی آینده دارند.‏ آنان کتاب مقدّس را مطالعه می‌کنند و می‌توانند شما را از آیندهٔ روشن و زیبایی که خدا برای شما تدارک دیده است،‏ آگاه سازند.‏