برج دیده‌بانی مه ۲۰۱۴ | آیا کسی می‌تواند آینده را پیش‌بینی کند؟‏

پاسخ این سؤال می‌تواند زندگی‌تان را دگرگون کند.‏

موضوع اصلی این شماره

گاه موفق،‏ اغلب ناموفق

چه کسی همواره آینده را درست پیشگویی کرده است؟‏

موضوع اصلی این شماره

آیا کسی می‌تواند آینده را پیشگویی کند؟‏

در مورد آینده پیشگویی قابل اعتمادی وجود دارد.‏

شما می‌توانید در مقابل وسوسه ایستادگی کنید

پیش گرفتن سه قدم اراده‌تان را قوی می‌سازد

بیایید به خدا نزدیک شویم

‏«اینک همه چیز را نو می‌سازم»‏

آیا شما آرزو ندارید که در دنیایی بدون درد،‏ رنج و مرگ زندگی کنید؟‏ خدا چگونه این وعدهٔ خود را عملی می‌کند؟‏

همبستگی ادیان—‏آیا هماهنگ با خواست خداست؟‏

آیا باید به هر قیمتی به وحدت و برادری جهانی دست یافت؟‏ پاسخ کتاب مقدّس شاید برایتان تعجب‌آور باشد.‏

آیا دعا به قدیسان بجاست؟‏

دید کتاب مقدس نسبت به دعا به قدیسان چیست؟‏ آیا باید از دعا به خدا واهمه داشت؟‏

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

آیا می‌توان ثابت کرد که کتاب مقدس از سوی خداست؟‏ این کتاب چگونه به نگارش درآمد؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

آیا کتاب مقدّس مجموعه‌ای از گفته‌های خداست؟‏

بسیاری از نگارندگان کتاب مقدّس بر چه مبنایی می‌گویند که خدا آنان را در نگارش این کتاب هدایت کرده است؟‏