به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  مارس ۲۰۱۴

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

خدا کیست؟‏

خدا روح است و او را نمی‌توان دید.‏ خدا آسمان‌ها،‏ زمین و تمام موجودات زنده را آفرید.‏ او خلق نشده است و ابتدایی ندارد.‏ (‏مزمور ۹۰:‏۲‏)‏ آفریدگار می‌خواهد که انسان‌ها در پی شناخت شخصیت واقعی او باشند.‏‏—‏اعمال ۱۷:‏۲۴-‏۲۷ خوانده شود.‏

خدا کسی است که می‌خواهد ما او را با نامش خطاب کنیم و به او نزدیک شویم.‏ با تفکّر بر آفریده‌های خدا می‌توانیم با برخی از خصوصیاتش آشنا شویم.‏ (‏رومیان ۱:‏۲۰‏)‏ اما چنانچه بخواهیم او را خوب بشناسیم،‏ باید کلامش،‏ کتاب مقدّس را مطالعه کنیم.‏ این کتاب ما را با شخصیت مهربان پروردگارمان آشنا می‌کند.‏‏—‏مزمور ۱۰۳:‏۷-‏۱۰ خوانده شود.‏

خدا نسبت به بی‌عدالتی چه حسی دارد؟‏

آفریدگارمان،‏ یَهُوَه از بی‌عدالتی بیزار است.‏ (‏تثنیه ۲۵:‏۱۶‏)‏ از آنجا که او انسان‌ها را همانند خود آفریده است،‏ اغلبِ ما نیز از بی‌عدالتی متنفریم.‏ خدا مسبب ظلم و ستم حاکم بر دنیا نیست.‏ او انسان‌ها را با ارادهٔ آزاد آفرید.‏ متأسفانه بسیاری از این حق خود سوءاستفاده کرده،‏ به دیگران ظلم می‌کنند.‏ دل یَهُوَه از ظلم و بی‌عدالتی به درد می‌آید.‏‏—‏پیدایش ۶:‏۵،‏ ۶؛‏ تثنیه ۳۲:‏۴،‏ ۵ خوانده شود.‏

یَهُوَه عدل و انصاف را دوست دارد و ظلم و بی‌عدالتی را تا ابد تحمّل نخواهد کرد.‏ (‏مزمور ۳۷:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ کتاب مقدّس وعده داده است که خدا در آینده‌ای نزدیک به تمام بی‌عدالتی‌ها پایان خواهد داد.‏‏—‏۲پِطرُس ۳:‏۷-‏۹،‏ ۱۳ خوانده شود.‏

کتاب مقدّس وعده می‌دهد که خدا به زودی عدالت را بر روی زمین برقرار می‌کند