مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 موضوع اصلی این شماره | جنگی که دنیا را دگرگون ساخت

متهم اصلی در پس جنگ و مصیبت

متهم اصلی در پس جنگ و مصیبت

در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ جنگ جهانی اول به پایان رسید.‏ مردم کار را تعطیل کردند و در خیابان‌ها به رقص و پایکوبی پرداختند.‏ اما این شادی دوام چندانی نداشت.‏ چیزی نگذشت که مصیبت دیگری مردم را تهدید کرد؛‏ مصیبتی که حتی مرگبارتر از آتش جنگ بود.‏

این مصیبت همان آنفولانزای اسپانیایی بود که در ژوئن ۱۹۱۸ سربازان فرانسوی به آن مبتلا شدند.‏ این ویروس خیلی سریع بسیاری را به کام مرگ کشید.‏ برای مثال،‏ تنها طی چند ماه،‏ تعداد کشته‌شدگان سربازان آمریکایی در فرانسه،‏ بیش از تعداد کشته‌شدگانشان در جنگ بود.‏ پس از پایان جنگ،‏ با بازگشت سربازان به وطنشان،‏ این بیماری شیوع یافت،‏ طوری که به سرعت در جهان پخش شد.‏

سال‌های بعد از جنگ،‏ سال‌های گرسنگی و سیه‌روزی اقتصادی نیز بود.‏ پس از پایان جنگ در سال ۱۹۱۸ بخش بزرگی از اروپا از گرسنگی رنج می‌برد.‏ از سال ۱۹۲۳ پول آلمان تقریباً بی‌ارزش شده بود.‏ شش سال پس از آن،‏ اقتصاد جهان فرو پاشید و در نهایت در سال ۱۹۳۹ جنگ جهانی دوم آغاز شد که از جهاتی ادامهٔ همان کشمکش‌های جنگ جهانی اول بود.‏ در پس این مصیبت‌های پی‌درپی و بی‌سابقه چه بود؟‏

نشانهٔ ایّام آخر

پیشگویی‌های کتاب مقدّس ما را قادر می‌سازد که از آنچه در پس برخی وقایع تاریخی نهفته است،‏ آگاه شویم.‏ این امر به خصوص در مورد جنگ جهانی اول صدق می‌کند.‏ عیسی مسیح زمانی را پیشگویی کرد که «قومی بر قوم دیگر بر خواهند خاست» و قحطی و  بیماری‌ها بر زمین پدید خواهد آمد.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۳،‏ ۷؛‏ لوقا ۲۱:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ او به شاگردانش گفت که این مصیبت‌ها،‏ نشانهٔ ایّام آخر است.‏ جزئیات بیشتر در کتاب مکاشفه توضیح داده شده است که با جنگ در آسمان و مصیبت‌های روی زمین مرتبط است.‏—‏کادر  ‏«جنگ در زمین و جنگ در آسمان»‏ ملاحظه شود.‏

در کتاب مکاشفه از کتاب مقدّس،‏ چهار اسب‌سوار توصیف شده‌اند.‏ سه تن از این سواران مصیبت‌هایی را که عیسی پیش از این پیشگویی کرده بود،‏ به تصویر می‌کشند؛‏ جنگ،‏ قحطی و بیماری‌های واگیردار.‏ (‏کادر  ‏«آیا به‌راستی چهار اسب‌سوار وارد عمل شده‌اند؟‏»‏ ملاحظه شود.‏)‏ روشن است که با جنگ جهانی اول،‏ ایّام سختی آغاز شد که هنوز نیز پایان نیافته است.‏ کتاب مقدّس آشکار می‌کند که شیطان،‏ آغازگر این مصیبت‌ها بود.‏ (‏۱یوحنا ۵:‏۱۹‏)‏ آیا روزی قدرت از او گرفته خواهد شد؟‏

کتاب مکاشفه به ما اطمینان می‌دهد که شیطان «فرصت چندانی ندارد.‏» (‏مکاشفه ۱۲:‏۱۲‏)‏ از این رو خشم،‏ او را فرو گرفته است و زمین را به مصیبت‌های فراوان می‌کشاند.‏ اما،‏ از طرف دیگر این مصیبت‌ها گویای این است که دوران اِعمال قدرتِ شیطان رو به اتمام است.‏

 باطل ساختن اعمال ابلیس

به‌راستی جنگ جهانی اول نقطهٔ عطفی در تاریخ بشر بود.‏ پس از این جنگ،‏ عصر جنگ‌های همه‌گیر آغاز شد که به انقلاب‌ها انجامید و اعتماد مردم را به رهبران از میان برد.‏ همچنین شواهدی محکم از بیرون انداخته شدن شیطان یا ابلیس از آسمان به همراه داشت.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۹‏)‏ شیطان،‏ این حکمران نادیدنی جهان همچون دیکتاتوری بی‌رحم عمل کرد که می‌داند ایّام قدرتش به زودی به سر می‌رسد.‏ زمانی که این ایّام به پایان رسد،‏ سرانجام،‏ پیامدهای جنگ جهانی اول نیز پایان خواهد یافت.‏

بنا بر پیشگویی‌های کتاب مقدّس،‏ می‌توانید اطمینان داشته باشید که عیسی مسیح،‏ پادشاه حکومت خدا،‏ به زودی «کارهای ابلیس را باطل» خواهد ساخت.‏ (‏۱یوحنا ۳:‏۸‏)‏ میلیون‌ها انسان برای آمدن پادشاهی خدا دعا می‌کنند.‏ شما چطور؟‏ از برکات این حکومت،‏ انسان‌های وفادار سرانجام خواهند دید که خواست خدا بر زمین انجام خواهد شد،‏ نه خواست شیطان.‏ (‏مَتّی ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ تحت حکمرانی پادشاهی خدا،‏ نه دیگر جنگ جهانی وجود خواهد داشت،‏ نه جنگ دیگری.‏ (‏مزمور ۴۶:‏۹‏)‏ در مورد حکومت پادشاهی خدا بیشتر بیاموزید و شاهد روزی باشید که صلح و آرامش،‏ زمین را پر می‌سازد.‏—‏اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷‏.‏

^ بند 20 به فصل ۸ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه شود.‏

^ بند 28 به زبان فارسی ترجمه نشده است.‏