به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  ژانویه ۲۰۱۴

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

آیا خدا به هر دعایی گوش می‌دهد؟‏

خدا به دعاهای مردم از هر قوم و نژادی که باشند،‏ گوش می‌دهد.‏ (‏مزمور ۱۴۵:‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏ کلامش،‏ کتاب مقدّس ما را ترغیب می‌کند که هر آنچه در دل داریم،‏ در دعاهایمان به او بگوییم.‏ (‏فیلیپیان ۴:‏۶،‏ ۷‏)‏ اما برخی از دعاها مورد قبول او نیست.‏ برای نمونه،‏ به زبان آوردن یک سری کلمات تکراری از روی عادت،‏ نزد خدا ناخوشایند است.‏‏—‏مَتّی ۶:‏۷ خوانده شود.‏

همچنین دعاهای کسانی که عمداً معیارهای او را زیر پا می‌گذارند،‏ مقبول او نیست.‏ (‏امثال ۲۸:‏۹‏)‏ برای نمونه،‏ یَهُوَه خدا در زمان باستان به دعاهای اسرائیلیانی که دستشان به خون آلوده بود،‏ گوش نمی‌داد.‏ پس واضح است که برای پذیرفته‌شدن دعاهایمان به درگاه خدا،‏ باید اموری را رعایت کنیم.‏‏—‏اِشَعْیا ۱:‏۱۵ خوانده شود.‏

برای این که خدا دعاهایمان را بشنود چه باید کرد؟‏

برای اینکه بخواهیم خدا دعاهای ما را بشنود،‏ باید به او ایمان داشته باشیم.‏ (‏یعقوب ۱:‏۵،‏ ۶‏)‏ باید اطمینان داشته باشیم که خدا وجود دارد و به فکر ماست.‏ برای رسیدن به این هدف می‌توانیم با مطالعه و بررسی کتاب مقدّس ایمانمان را استوار سازیم،‏ زیرا ایمان واقعی بر اساس شواهد و وعده‌هایی است که در کلام خدا یافت می‌شود.‏‏—‏عبرانیان ۱۱:‏۱،‏ ۶ خوانده شود.‏

باید قلباً و با تواضع به درگاه خدا دعا کنیم.‏ حتی عیسی مسیح نیز با تواضع با خدا راز و نیاز می‌کرد.‏ (‏لوقا ۲۲:‏۴۱،‏ ۴۲‏)‏ پس به جای این که در دعاهایمان تنها به فکر خواسته‌های خود باشیم،‏ باید بکوشیم که با خواندن کتاب مقدّس به معیارهای او پی ببریم،‏ آنگاه می‌توانیم هماهنگ با خواست او دعا کنیم.‏‏—‏۱یوحنا ۵:‏۱۴ خوانده شود.‏