به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی ژانویه ۲۰۱۴ | آیا مرگ پایان زندگی است؟‏

مرگ واقعه‌ای ناخوشایند است.‏ اغلب انسان‌ها نمی‌خواهند با مرگ روبرو شوند آیا می‌توان بر مرگ غالب آمد؟‏

موضوع اصلی این شماره

ضربه مرگ

دیر یا زود با مصیبت از دست دادن عزیزی روبرو می‌شویم.‏ آیا مرگ پایان همه چیز است؟‏ ضربه مرگ سبب شده است که بسیاری در پی یافتن پاسخ این پرسش باشند.‏

موضوع اصلی این شماره

نبرد بشر با مرگ

در طول تاریخ انسان‌ها در پی آن بودند که بر مرگ غالب آیند.‏ آیا غلبه بر مرگ امکان‌پذیر است؟‏

موضوع اصلی این شماره

مرگ پایان نیست!‏

چرا عیسی مرگ را به خواب تشبیه کرد؟‏ در کتاب مقدس به افرادی اشاره می‌شود که به زندگی بازگشتند.‏ ما از آن چه می‌آموزیم؟‏

سعادت را به خانۀ خود آورید

بدون بحث و مشاجره با نوجوانتان صحبت کنید

شخصیت نوجوانتان در حال شکل‌گیری است و به فضایی نیازمندست تا نظراتش را بیان کند.‏ چگونه می‌توانید به او کمک کنید؟‏

بیایید به خدا نزدیک شویم

‏«جویندگان خود را پاداش می‌دهد»‏

چه ایمانی یهوه خدا را خشنود می‌کند؟‏ او چگونه به پرستندگان باایمانش پاداش می‌دهد؟‏

از ایمانشان سرمشق بگیریم

‏‹‏اعمالش پارسایی او را ثابت کرد›‏

چگونه سرگذشت راحاب نشان می‌دهد که یهوه به تک‌تک ما توجه دارد.‏ ما از ایمان راحاب چه درسی می‌گیریم؟‏

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

چرا برخی از دعاها مورد قبول خدا نیست؟‏ برای این که خدا دعاهایمان را بشنود چه باید کرد؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

خدا از من چه انتظار دارد؟‏

آیا لازم است نشانه‌ای خاص،‏ خواب یا رؤیایی ببینم یا به شکلی معجزه‌آسا فراخوانده شوم؟‏ به پاسخ کتاب مقدّس توجه کنید.‏