مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 موضوع اصلی این شماره | دروغ‌هایی که مردم را از خدا دور می‌کند

دروغی که نام خدا را از ذهن‌ها دور کرده است

دروغی که نام خدا را از ذهن‌ها دور کرده است

بسیاری بر این باورند:‏

«ما به هیچ توافقی نرسیدیم که آیا می‌توانیم نام خدا را حتی به زبان بیاوریم و اگر هم بخواهیم آن را به زبان آوریم،‏ آن نام چیست.‏»—‏پروفسور دیوید کانینگهم،‏ از فصل‌نامهٔ «مطالعات الٰهیات.‏»‏ *

واقعیتی را که می‌توان در کتاب مقدّس یافت:‏

خدا گفته است:‏ «من یَهُوَه هستم و اسم من همین است.‏» (‏اِشَعْیا ۴۲:‏۸‏)‏ «یَهُوَه» نامی عبری است و به این معناست که «او تمام مقاصدش را عملی می‌کند.‏»‏

یَهُوَه می‌خواهد که نام او را بکار گیریم.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «نام او را بخوانید و اَعمال او را در میان قوم‌ها اعلام کنید و ذکر نمایید که اسم او متعال می‌باشد.‏»—‏اِشَعْیا ۱۲:‏۴‏.‏

عیسی مسیح،‏ نام خدا را به زبان می‌آورد.‏ در دعایش به یَهُوَه،‏ چنین گفت:‏ «من نام تو را به آن‌ها [شاگردان عیسی] شناساندم و خواهم شناساند.‏» چرا عیسی نام خدا را به شاگردانش شناساند؟‏ او در ادامه گفت:‏ «تا محبتی که تو [خدا] به من داشته‌ای،‏ در آنها نیز باشد و من نیز در آنها باشم.‏»—‏یوحنا ۱۷:‏۲۶‏.‏

چرا این امر پراهمیت است؟‏

وآلتر لوُری محقق الٰهیات نوشت:‏ «کسی که نام خدا را نمی‌داند،‏ خدا را واقعاً به عنوان شخص نمی‌شناسد.‏ اگر خدا را فقط قدرتی بداند،‏ نمی‌تواند به او نزدیک شود.‏»‏

مردی به نام ویکتور هر هفته در مراسم کلیسا حضور می‌یافت،‏ اما حس می‌کرد که خدا را واقعاً نمی‌شناسد.‏ او می‌گوید:‏ «روزی متوجه شدم که اسم خدا،‏ یَهُوَه است.‏ این مثل آن بود که او رسماً به من معرفی شده است.‏ احساس می‌کردم که عاقبت با کسی که از او مطالب زیادی شنیده بودم آشنا می‌شوم.‏ پی بردم که او شخصیت و خصوصیاتی دارد و من به او نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوم.‏»‏

پنهان و جایگزین کردن نام خدا مانند بریدن و جدا کردن نام او از نوشته‌های کتاب مقدّس است

یَهُوَه نیز به انسان‌هایی که نام او را به بکار می‌گیرند نزدیک می‌شود.‏ او به ‹آنانی که اسم او را عزیز می‌دارند› چنین وعده داده است:‏ «بر ایشان ترحّم خواهم نمود،‏ چنانکه کسی بر پسرش که او را خدمت می‌کند ترحّم می‌نماید.‏» (‏مَلاکی ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ خدا همچنین به کسانی که نام او را می‌خوانند برکت می‌دهد.‏ کتاب مقدّس در این مورد می‌گوید:‏ ‹هر که نام یَهُوَه را بخواند نجات خواهد یافت.‏›—‏رومیان ۱۰:‏۱۳‏.‏

^ بند 3 به زبان فارسی ترجمه نشده است.‏