مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 موضوع اصلی این شماره | دروغ‌هایی که مردم را از خدا دور می‌کند

دروغی که خدا را وجودی غیرقابل درک کرده است

دروغی که خدا را وجودی غیرقابل درک کرده است

بسیاری بر این باورند:‏

«خدا تثلیث است.‏ او خدای واحدی است که خود را در سه شخصیت الٰهی متجلی ساخته است:‏ پدر،‏ پسر و روح‌القدس.‏ هر شخصیت او کاملاً الٰهی است و با دو شخصیت دیگر برابر است.‏ آنان سه خدا نیستند بلکه یک و واحد می‌باشند.‏»—‏دایرة‌المعارف کتاب مقدّس.‏

واقعیتی را که می‌توان در کتاب مقدّس یافت:‏

عیسی،‏ پیامبر خدا هرگز ادعا نکرد که برابر با خداست یا با او هم ذات است،‏ بلکه چنین گفت:‏ «نزد پدر می‌روم،‏ زیرا پدر از من بزرگتر است.‏» (‏یوحنا ۱۴:‏۲۸‏)‏ او همچنین به یکی از پیروانش چنین گفت:‏ «نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما صعود می‌کنم.‏»—‏یوحنا ۲۰:‏۱۷‏.‏

روح‌القدس،‏ یک شخص نیست.‏ مسیحیان در قرن اول «از روح‌القدس پُر گشتند» و یَهُوَه در این مورد گفت:‏ «از روح خود بر تمامی بشر فروخواهم ریخت.‏» ‏(‏اعمال ۲:‏۱-‏۴،‏ ۱۷‏)‏ روح‌القدس بخشی از تثلیث نیست.‏ روح مقدّس خدا نیروی است که او برای به انجام رساندن مقصودش از آن استفاده می‌کند.‏

چرا این امر پراهمیت است؟‏

کارل رَهنر و هربرت فورگریملر،‏ محققان کاتولیک در مورد تثلیث می‌گویند که «درک آن بدون رازگشایی الٰهی ممکن نیست و حتی پس از رازگشایی الٰهی نیز کاملاً قابل فهم و درک نیست.‏» آیا شما می‌توانید کسی را که ممکن نیست او را بشناسید یا شخصیت و خصوصیاتش را درک کنید،‏ دوست داشته باشید؟‏ پس،‏ عقیدهٔ تثلیث مانعی بزرگ برای شناخت خدا و نزدیک شدن به اوست.‏

مارکو که در مقالهٔ اول به او اشاره شد،‏ تثلیث را مانعی در راه شناخت خدا می‌دید.‏ او می‌گوید:‏ «فکر می‌کردم که خدا هویتش را از من مخفی می‌کند و درست به همین علّت تصوّر می‌کردم که خدا از ما خیلی دور است و مردم نمی‌توانند به او نزدیک شوند و او وجودی غیرقابل درک است.‏» اما در کتاب مقدّس آمده است که خدا «از هیچ یک از ما دور نیست.‏» (‏اعمال ۱۷:‏۲۷‏)‏ او هویت خود را از هیچ یک از ما مخفی نداشته است.‏ او می‌خواهد که او را بشناسیم.‏ عیسی در این مورد گفت:‏ «ما آنچه را می‌شناسیم می‌پرستیم.‏»—‏یوحنا ۴:‏۲۲‏.‏

مارکو می‌گوید:‏ «وقتی که پی بردم که خدا بخشی از تثلیث نیست،‏ سرانجام توانستم به او نزدیک شوم.‏» اگر ما یَهُوَه خدا را به عنوان شخص بپذیریم نه به عنوان وجودی غیرقابل درک و بیگانه،‏ بسیار آسان‌تر خواهد بود که به او عشق و محبت ورزیم.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «آن که محبت نمی‌کند،‏ خدا را نشناخته است،‏ زیرا خدا محبت است.‏»—‏۱یوحنا ۴:‏۸‏.‏