مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

چرا نمی‌توان به صلح جهانی دست یافت؟‏

تنها حکومتی می‌تواند صلح جهانی را به وجود آورد که طرز فکر مردم را تغییر دهد

کتاب مقدّس در این خصوص به دو دلیل اصلی اشاره می‌کند.‏ اول،‏ با این که انسان‌ها به دست‌آوردهای فوق‌العاده‌ای دست یافته‌اند،‏ اما به گونه‌ای آفریده نشده‌اند که بتوانند بدون هدایت خدا،‏ راه سعادت را بیابند.‏ دوم،‏ تدبیرهای بشری به موفقیت نینجامیده است،‏ زیرا «تمامی دنیا در آن شَرور لمیده است» یعنی تمام دنیا در دست شیطان است.‏ از این رو،‏ تلاش‌های انسان‌ها برای رسیدن به صلح جهانی با شکست روبرو شده است.‏‏—‏اِرْمیا ۱۰:‏۲۳؛‏ ۱یوحنا ۵:‏۱۹ خوانده شود.‏

خودخواهی و بلندپروازی بشر نیز سبب شده است که انسان‌ها نتوانند به صلح جهانی دست یابند.‏ تنها یک حکومت جهانی می‌تواند صلح را در تمام دنیا برقرار کند؛‏ حکومتی که به مردم بیاموزد که صداقت و درستکاری را دوست داشته و به فکر رفاه و آسایش یکدیگر باشند.‏‏—‏اِشَعْیا ۳۲:‏۱۷؛‏ ۴۸:‏۱۸،‏ ۲۲ خوانده شود.‏

چه کسی صلح را بر روی زمین برقرار خواهد کرد؟‏

خدای قادر مطلق وعده داده است که حکومتی را برقرار می‌کند که بر انسان‌ها حکمرانی خواهد کرد.‏ این حکومت جایگزین تمام حکومت‌های بشری می‌شود.‏ (‏دانیال ۲:‏۴۴‏)‏ پادشاه این حکومت،‏ عیسی مسیح است و در کتاب مقدّس سَرور صلح خوانده می‌شود.‏ او شرارت را از پهنهٔ زمین ریشه‌کن می‌کند و صلح و صفا را به مردم می‌آموزد.‏‏—‏اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷؛‏ ۱۱:‏۴،‏ ۹ خوانده شود.‏

هم‌اکنون میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا تحت نظارت و راهنمایی عیسی و با کمک کتاب مقدّس به مردم می‌آموزند تا با دیگران روابطی مسالمت‌آمیز داشته باشند.‏ در آینده‌ای نزدیک،‏ صلح جهانی به واقعیت می‌پیوندد.‏‏—‏اِشَعْیا ۲:‏۳،‏ ۴؛‏ ۵۴:‏۱۳ خوانده شود.‏