مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

مذهب شما چه دیدی نسبت به جنگ دارد؟‏

مذهب شما چه دیدی نسبت به جنگ دارد؟‏

آلبرتو حدوداً ۱۰ سال در ارتش خدمت می‌کرد.‏ او در مورد خاطراتش می‌گوید:‏ «کشیش به فعالیت‌های ما برکت می‌داد و می‌گفت:‏ ‹خدا با شماست.‏› ولی برایم این سؤال پیش می‌آمد که چرا من به جنگ می‌روم تا دیگران را بکشم،‏ در حالی که کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‹قتل مکن.‏›»‏

رِی،‏ در طی جنگ جهانی دوم در نیروی دریایی خدمت می‌کرد.‏ یک بار از کشیشی پرسید:‏ «شما به عرشهٔ کشتی می‌آیید و برای سپاه و پیروزی‌مان دعا می‌کنید.‏ آیا دشمنانمان نیز چنین نمی‌کنند؟‏» کشیش پاسخ داد که خداوند به شیوه‌ای اسرارآمیز عمل می‌کند.‏

شما تنها کسی نیستید که این پاسخ برایتان قانع‌کننده نیست.‏

کتاب مقدّس در این مورد به ما چه می‌آموزد؟‏

عیسی گفت که یکی از مهم‌ترین فرمان‌های خدا این است که «همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن.» (‏مَرقُس ۱۲:‏۳۱‏)‏ آیا عیسی برای محبت به همنوع،‏ حد و مرزی بر اساس محل زندگی و ملیت فرد تعیین کرد؟‏ خیر.‏ او به شاگردانش گفت:‏ «از همین محبت شما به یکدیگر،‏ همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید.‏» (‏یوحنا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ عشق و محبت پیروان عیسی به یکدیگر،‏ باید آنچنان باشد که دیگران آن را تشخیص دهند.‏ آنان نه تنها دست خود را به خون کسی آلوده نمی‌کنند،‏ بلکه آماده‌اند که جان خود را در راه دیگران بدهند.‏

مسیحیان در قرن اول میلادی،‏ هماهنگ با این گفتهٔ عیسی عمل می‌کردند.‏ در «دایرة‌المعارف دین»‏ * در این مورد آمده است:‏ «در گذشته،‏ پدران روحانی کلیساها از جمله تریلیون و اوریژن،‏ تأیید کردند که مسیحیان نباید جان کسی را بگیرند؛‏ بنا بر این اصل،‏ آنان از خدمت در ارتش روم معاف می‌شدند.‏»‏

شاهدان یَهُوَه چگونه هماهنگ با معیارهای کلام خدا عمل می‌کنند؟‏

شاهدان یَهُوَه تقریباً در هر سرزمینی زندگی می‌کنند.‏ برخی از آنان در کشوری به سر می‌برند که در آن دو ملت یا دو قوم در جنگ و ستیزند.‏ اما آنان می‌کوشند تا عشق و محبت را همواره در بین خود حفظ کنند.‏

آیا رهبران مذهبی هماهنگ با تعالیم کلام خدا،‏ عشق و محبت را به مردم می‌آموزند؟‏

برای نمونه،‏ در طی درگیری‌های نژادی در بین دو قوم هوتو و توتسی در روآندا،‏ شاهدان یَهُوَه کاملاً بی‌طرف ماندند.‏ شاهدان یک قوم،‏ به شاهدان قومی دیگر سرپناه می‌دادند و با این کار اغلب جان خود را به خطر می‌انداختند.‏ یک بار،‏ دو شاهد یَهُوَه از قوم هوتو به هم‌ایمانانشان از قوم توتسی پناه دادند.‏ زمانی که نیروی شبه نظامی هوتو از این ماجرا با خبر شد،‏ آن دو شاهد را دستگیر کرد و گفت:‏ «چون به توتسی‌ها در فرار کمک کردید،‏ سزاوار مرگید.‏» متأسفانه این دو شاهدِ هوتو کشته شدند.‏—‏یوحنا ۱۵:‏۱۳‏.‏

به نظر شما آیا اعمال شاهدان یَهُوَه هماهنگ با گفته‌های عیسی در مورد عشق و ازخودگذشتگی بود؟‏

^ بند 7 این کتاب به زبان فارسی ترجمه نشده است.‏