به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  ژوئیه ۲۰۱۳

 موضوع اصلی این شماره:‏ آیا می‌توان به مذهبی اعتماد داشت؟‏

چرا هر کس باید در مذهب خود تحقیق کند؟‏

چرا هر کس باید در مذهب خود تحقیق کند؟‏

تصوّر کنید که به بیماری‌ای مرگبار مبتلا شده‌اید که نیاز مبرم به جرّاحی دارید.‏ مسلّماً باید به دکتر جرّاح‌تان اعتماد کامل داشته باشید،‏ چون زندگی شما به کار او وابسته است.‏ آیا عاقلانه نیست که در مورد سابقهٔ او تحقیق کنید؟‏

به همین شکل،‏ عاقلانه است که در مورد مذهبتان تحقیق کنید.‏ کسی که مذهبی دارد،‏ در حقیقت زندگی و آینده‌اش به تعالیم آن مذهب وابسته است.‏

در کلام خدا به اصلی اشاره می‌شود که به ما در تشخیص درستی یا نادرستی تعالیم یک مذهب کمک می‌کند.‏ در آنجا می‌خوانیم:‏ «هر درختی را از میوه‌اش می‌توان شناخت.‏» (‏لوقا ۶:‏۴۴‏)‏ برای نمونه،‏ هنگام تحقیق و بررسی در مورد مذهب یا فرقه‌ای خاص،‏ می‌توان به نکات زیر توجه کرد:‏ آن مذهب چه ثمراتی به بار آورده است؟‏ آیا رهبران آن بیشتر برای به دست آوردن پول تلاش می‌کنند؟‏ آیا پیروان آن در خصوص جنگ و اخلاقیات از تعالیم کلام خدا پیروی می‌کنند؟‏ آیا در نهایت می‌توان مذهبی را یافت که بتوان به آن اعتماد کرد؟‏ از شما می‌خواهیم که مقالات بعدی را مورد بررسی قرار دهید.‏

‏«هر درختی را از میوه‌اش می‌توان شناخت.‏» —‏لوقا ۶:‏۴۴