مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا می‌توان به مذهبی اعتماد کرد؟‏

آیا می‌توان به مذهبی اعتماد کرد؟‏

چنانچه از مذهبی سرخورده و ناامید شده‌اید،‏ احتمالاً اعتماد به مذهبی دیگر برایتان دشوار خواهد بود.‏ اما مذهبی وجود دارد که می‌توانید به آن اعتماد کنید.‏ زمانی که عیسی بر روی زمین بود،‏ گروهی از پیروان وفادارش را گرد هم آورد و معیارهای الٰهی را به آنان آموخت تا هماهنگ با آن زندگی کنند.‏ امروزه،‏ هنوز می‌توان پیروان واقعی مسیح را یافت؛‏ کسانی که با سعی تمام،‏ اصول مسیحی را در زندگی‌شان بکار می‌بندند.‏ در کجا می‌توان چنین افرادی را یافت؟‏

اِستلا که پیش از این از او یاد شد،‏ می‌گوید:‏ «سرانجام فراگیری تعالیم کتاب مقدّس را شروع کردم.‏ این درست زمانی بود که شاهدان یَهُوَه تعالیم کتاب مقدّس را به من آموختند.‏ دیری نگذشت که به مفهوم یوحنا ۸:‏۳۲ پی بردم.‏ در آنجا آمده است:‏ ‹حقیقت را خواهید شناخت،‏ و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.‏›»‏

رِی که پیش از این به او اشاره کردیم،‏ متوجه این نکته شد:‏ «از مطالعه و بررسی تعالیم کتاب مقدّس با شاهدان یَهُوَه،‏ پی بردم که خدا مسئول درد و رنج بشر نیست.‏ او اجازه داده است که شرارت بر روی زمین باشد،‏ ولی دلیلی خوب برای آن دارد.‏ همچنین وعده است که به زودی شرارت را از میان برمی‌دارد.‏ پی بردن به این موضوع به من احساس رضایت و خوشحالی داد.‏»‏

مسلّماً شنا کردن برخلاف جریان آب کار چندان آسانی نیست.‏ به همین شکل،‏ زندگی کردن برخلاف معیارهای رو به تنزل این دنیا،‏ نیز کار آسانی نیست،‏ اما امکان‌پذیر است.‏ بسیاری از مردم می‌خواهند که برای پی بردن به تعالیم کتاب مقدّس و عمل کردن به آن،‏ از کسی کمک گیرند.‏ به این منظور شاهدان یَهُوَه در سطح جهان با میلیون‌ها نفر تعالیم کتاب مقدّس را مطالعه و بررسی می‌کنند.‏ هر هفته،‏ گروهی از مردم،‏ با تعالیم کتاب مقدّس آشنا می‌شوند.‏ در نتیجه،‏ به آفریدگارشان نزدیک‌تر می‌گردند و سعادت و خوشبختی را در زندگی خود بیشتر حس می‌کنند.‏ *

از شاهدان یَهُوَه بپرسید که چرا به مذهبشان اعتماد دارند

چنانچه با شاهدان یَهُوَه دیداری داشتید،‏ از آنان بپرسید که چرا به مذهبشان اعتماد دارند.‏ تعالیم و سابقهٔ آنان را بررسی کنید.‏ سپس ببینید که آیا مذهبی وجود دارد که شما بتوانید به آن اعتماد کنید.‏

^ بند 5 برای کسب اطلاعات بیشتر،‏ به کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه کنید.‏