به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی ژوئیه ۲۰۱۳ | آیا می‌توان به مذهبی اعتماد داشت؟‏

بسیاری از مردم به دلیل سرخوردگی از مذهب به سختی می‌توانند به مذهب دیگری اعتماد کنند.‏ بیایید در مورد مذهبی که می‌توان به آن اعتماد و اطمینان کرد،‏ اطلاعات بیشتری کسب کنید.‏

موضوع اصلی این شماره

چرا هر کس باید در مذهب خود تحقیق کند؟‏

کسی که مذهبی دارد،‏ در حقیقت زندگی و آینده‌اش به تعالیم آن مذهب وابسته است.‏

موضوع اصلی این شماره

مذهب شما چه دیدی نسبت به پول دارد؟‏

آیا در منطقه زندگی‌تان مذاهب گوناگون مردم را به پول دادن مجبور می‌کنند؟‏ آیا این امر مطابق با کلام خداست؟‏

موضوع اصلی این شماره

مذهب شما چه دیدی نسبت به جنگ دارد؟‏

عیسی به پیروانش آموخت که به همنوع خود محبت کنند.‏ آیا مذاهب از این فرمان پیروی می‌کنند؟‏

موضوع اصلی این شماره

مذهب شما چه دیدی نسبت به اخلاقیات دارد؟‏

بسیاری از رهبران مذهبی الگوی خوبی برای مردم بجا نگذاشته‌اند.‏ آیا برای خدا اهمیت دارد که ما به امور اخلاقی توجه کنیم؟‏

موضوع اصلی این شماره

آیا می‌توان به مذهبی اعتماد کرد؟‏

آیا از مذهبی سرخورده و ناامید شده‌اید؟‏ اگر چنین است،‏ اعتماد به مذهبی دیگر برایتان دشوار خواهد بود.‏ مطالعه و بررسی کتاب مقدّس چه کمکی به شما خواهد کرد؟‏

سعادت را به خانۀ خود آورید

رفتار با ولی تنی فرزند و بستگان و دوستان

معیارهای کتاب مقدّس چگونه می‌تواند به ناپدری یا نامادری کمک کند که روابطی سالم با دوستان،‏ بستگان و حتی با شوهر یا زن سابق همسرشان داشته باشند؟‏

آیا می‌دانستید که

یهودیان در قرن اول چگونه مردگان خود را به خاک می‌سپردند؟‏ آیا مراسم خاکسپاری عیسی بر طبق رسوم یهودی بود؟‏

بیایید به خدا نزدیک شویم

آیا یَهُوَه خدا واقعاً به ما توجه دارد؟‏

آیا برای شما سخت است که باور کنید که خدا برایتان ارزش قائل است؟‏ گفته‌های عیسی در یوحنا ۶:‏۴۴ اثبات می‌کند که خدا به انسان‌ها توجه دارد.‏

فرزندانتان را آموزش دهید

از دروغ گفتن پطرس و حَنانیا چه درسی می‌گیریم؟‏

چرا دروغ یک نفر بخشیده می‌شود و دروغ دیگری بخشیده نمی‌شود؟‏

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

علی‌رغم تلاش‌های صادقانهٔ بسیاری،‏ انسان‌ها نتوانسته‌اند به صلح جهانی دست یابند.‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

چرا شاهدان یَهُوَه به دیدن کسانی می‌روند که دین دارند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه به دیدن کسانی می‌روند که دین دارند؟‏