مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 بیایید به خدا نزدیک شویم

‏«این حقایق را .‏ .‏ .‏ بر کودکان آشکار کرده‌ای»‏

‏«این حقایق را .‏ .‏ .‏ بر کودکان آشکار کرده‌ای»‏

آیا مایلید که حقیقت را در مورد خدا بدانید؛‏ او کیست؟‏ از چه چیزی نفرت و چه چیزی را دوست دارد؟‏ خواست او چیست؟‏ یَهُوَه خدا در کلامش،‏ کتاب مقدّس،‏ حقایقی را در مورد خود گفته است.‏ اما همگان نمی‌توانند با خواندن کلام خدا،‏ آن را درک کنند.‏ این موهبتی است که نصیب دوستداران خدا می‌شود.‏ در ادامه بیایید گفته‌های عیسی را در این خصوص بررسی کنیم.‏‏—‏متّی ۱۱:‏۲۵ خوانده شود.‏

این آیه با چنین عبارتی شروع می‌شود:‏ «در آن وقت،‏ عیسی اظهار داشت.‏» ادامهٔ گفتهٔ عیسی احتمالاً بر اساس رفتاری بود که پیش از این شاهد آن بود.‏ در آن زمان او در سه شهر منطقهٔ جلیل معجزاتی کرده بود،‏ اما مردم در مقابل معجزات و پیامش بی‌اعتنا بودند.‏ عیسی آنان را سرزنش نمود.‏ (‏متّی ۱۱:‏۲۰-‏۲۴‏)‏ شاید فکر کنید:‏ ‹چگونه ممکن است شخصی معجزات عیسی را ببیند اما به تعالیم او ایمان نیاورد و از او پیروی نکند؟‏› آنانی که در مقابل پیام عیسی بی‌اعتنا بودند،‏ در حقیقت سرسخت و لجوج بودند.‏—‏متّی ۱۳:‏۱۰-‏۱۵‏.‏

عیسی به خوبی می‌دانست که برای پی‌بردن به تعالیم کتاب مقدّس در مورد خدا،‏ دو نکته قابل اهمیت است:‏ کمک خدا و طرز فکری صحیح.‏ عیسی می‌گوید:‏ «ای پدر،‏ مالک آسمان و زمین،‏ تو را می‌ستایم که این حقایق را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و بر کودکان آشکار کرده‌ای.‏» درک تعالیم کتاب مقدّس موهبتی خاص است.‏ از آنجا که یَهُوَه خدا «مالک آسمان و زمین» است،‏ حق دارد که تصمیم گیرد که تعالیم کتاب مقدّس را به چه کسانی آشکار سازد.‏ البته خدا در این امر تبعیض قائل نمی‌شود.‏ پس بر چه اساسی تعالیم کتاب مقدّس را به گروهی آشکار می‌سازد و به گروهی دیگر آشکار نمی‌سازد؟‏

یَهُوَه،‏ متواضعان را مورد لطف خود قرار می‌دهد نه متکبّران را.‏ (‏یعقوب ۴:‏۶‏)‏ او «حقایق» یا تعالیم کتاب مقدّس را « از دانایان و خردمندان» پنهان می‌دارد؛‏ آنانی که تنها به افکار خود متکی‌اند و هیچ کمکی را نمی‌پذیرند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱:‏۱۹-‏۲۱‏)‏ اما او تعالیمش را به اصطلاح به «کودکان» آشکار می‌کند؛‏ آنانی که با خلوص نیّت به او روی می‌آورند و همچون یک کودک فروتن و متواضعند.‏ (‏متّی ۱۸:‏۱-‏۴؛‏ ۱قُرِنتیان ۱:‏۲۶-‏۲۸‏)‏ عیسی خود شاهد این امر بود.‏ بسیاری از رهبران مذهبی تحصیل‌کرده که مغرور و متکبّر بودند،‏ پیام او را درک نکردند،‏ اما ماهیگیرانِ متواضع پیام او را درک کردند.‏ (‏متّی ۴:‏۱۸-‏۲۲؛‏ ۲۳:‏۱-‏۵؛‏ اعمال ۴:‏۱۳‏)‏ حتی گروهی از مردمان متموّل و تحصیل‌کرده که فروتن بودند،‏ از پیروان عیسی گشتند.‏ —‏لوقا ۱۹:‏۱،‏ ۲،‏ ۸؛‏ اعمال ۲۲:‏۱-‏۳‏.‏

در اینجا می‌خواهیم بار دیگر به پرسشی بپردازیم که در ابتدای این مقاله مطرح کردیم:‏ آیا مایلید حقیقت را در مورد خدا بدانید؟‏ در این صورت،‏ شاید دانستن این امر مایهٔ آرامش خاطرتان باشد که خدا کسانی را مورد لطف خود قرار می‌دهد که دنیا به آنان به چشم حقارت می‌نگرد،‏ نه کسانی را که دنیا آنان را دانا و خردمند می‌داند.‏ اگر کلام خدا را با فروتنی مطالعه کنید،‏ جزو کسانی خواهید بود که یَهُوَه به آنان هدیه‌ای بس باارزش می‌دهد.‏ این هدیه همان درک تعالیم کتاب مقدّس در مورد اوست؛‏ درک تعالیمی که هم‌اکنون زندگی‌تان را پرمفهوم می‌سازد و در آینده به «حیات واقعی» یعنی زندگی ابدی می‌انجامد؛‏ زندگی در دنیای جدیدی که در آن عدالت و راستی حکمفرماست و خدا وعدهٔ آن را به ما داده است و به زودی فرا می‌رسد.‏ *‏—‏۱تیموتائوس ۶:‏۱۲،‏ ۱۹؛‏ ۲پِطرُس ۳:‏۱۳‏.‏

پیشنهادی برای خواندن کتاب مقدّس

مَتّی ۱-‏۲۱

^ بند 7 شاهدان یَهُوَه با کمال میل به شما در فراگیری تعالیم کتاب مقدّس یاری می‌رسانند.‏ آنان با استفاده از کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس،‏ کتاب مقدّس را رایگان تدریس می‌کنند.‏