برج دیده‌بانی ژانویه ۲۰۱۳ | آیا باید از پایان این دنیا ترس و واهمه داشت؟‏

سخنی با خوانندگان

از ابتدای این ماه،‏ بازدیدکنندگان از سایت ما می‌توانند مقالات انتخاب‌شده‌ای را که تنها روی سایت گذاشته می‌شود،‏ بخوانند.‏ دلایل این امر را در سایت بخوانید

موضوع اصلی این شماره

آیا باید از پایان این دنیا ترس و واهمه داشت؟‏

دیدِ کتاب مقدّس در خصوص پایان این دنیا ممکن است باعث تعجب‌تان شود.‏

بیایید به خدا نزدیک شویم

‏«این حقایق را .‏ .‏ .‏ بر کودکان آشکار کرده‌ای»‏

بیاموزید که چگونه می‌توان به تعالیم کتاب مقدّس در مورد خدا پی برد.‏

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

‏«عاقبت،‏ آزادی واقعی را یافتم.‏»‏

بیایید ببینیم که کتاب مقدّس چگونه به مردی جوان کمک کرد تا دخانیات و مواد مخدّر و اعتیاد به الکل را کنار بگذارد.‏

از ایمانشان سرمشق بگیریم

‏«هر چند چشم از جهان فرو بسته،‏ هنوز سخن می‌گوید»‏

سه دلیل مهمی را که هابیل به پروردگار مهربانش ایمان داشت،‏ بررسی کنید

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

نام خدا چیست و چرا باید او را با نامش خواند؟‏