مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا به یاد می‌آورید؟‏

آیا به یاد می‌آورید؟‏

آیا آنچه در شماره‌های اخیر مجلّهٔ برج دیده‌بانی خوانده‌اید،‏ به یاد دارید؟‏ با تأمّل در سؤالات زیر خود را محک زنید:‏

پایان دنیا به چه مفهوم است؟‏

پایان دنیا یعنی نابودی حکومت‌های بشری،‏ پایان جنگ،‏ خشونت و بی‌عدالتی،‏ نابودی مردم خدانشناس و نابودی ادیانی که در حق خدا و انسان کوتاهی کرده‌اند.‏—‏۱/‏۵،‏ صفحات ۳-‏۵‏.‏

جوج از ماجوج که در کتاب حِزْقیال آمده است،‏ چه کسی است؟‏

منظور از ‹جوج از ماجوج› شیطان نیست،‏ بلکه گروهی از قوم‌ها هستند که در انتهای مصیبت عظیم به قوم خدا حمله می‌کنند.‏—‏۱۵/‏۵،‏ صفحات ۲۹-‏۳۰‏.‏

چگونه معجزات عیسی سخاوت او را نشان می‌دهد؟‏

عیسی در جشن عروسی‌ای در قانا ۳۸۰ لیتر آب را به «شراب مرغوب» تبدیل کرد.‏ در موقعیتی دیگر به طور معجزه‌آسا به بیش از ۵۰۰۰ نفر خوراک داد.‏ (‏مت ۱۴:‏۱۴-‏۲۱؛‏ یو ۲:‏۶-‏۱۱‏)‏ در آن دو معجزه او سخاوت پدرش را سرمشق خود قرار داد.‏—‏۱۵/‏۶،‏ صفحات ۴-‏۵‏.‏

آیا نابودی بابِل عظیم به این معنی است که تمامی اعضای ادیان کاذب کشته خواهند شد؟‏

ظاهراً این طور نیست.‏ در زَکَریا ۱۳:‏۴-‏۶ آمده است که حتی برخی رهبران مذهبی نیز مذهب خود را ترک خواهند کرد و منکر خواهند شد که به ادیان کاذب تعلّق داشته‌اند.‏—‏۱۵/‏۷،‏ صفحات ۱۵-‏۱۶‏.‏

مسیحیان بر چه چیزهایی می‌توانند تأمّل کنند؟‏

ما می‌توانیم بر آفرینش یَهُوَه خدا،‏ ارزش کلام الهامی او،‏ دعا و فدیه که تدارک پرمهر اوست،‏ تأمّل کنیم.‏—‏۱۵/‏۸،‏ صفحات ۱۰-‏۱۳‏.‏

با توجه به اجتناب از معاشران بد،‏ مسیحیان باید چه امری را در خصوص قرار ملاقات برای آشنایی و ازدواج در نظر داشته باشند؟‏

ما نمی‌خواهیم با آنان که خادم یَهُوَه نیستند نامهربان باشیم.‏ اما قرار ملاقات با شخصی که خود را به یَهُوَه وقف نکرده است و به معیارهای او پای‌بند نیست خلاف هدایت الٰهی است.‏ (‏۱قر ۱۵:‏۳۳‏)‏—‏۱۵/‏۸،‏ صفحهٔ ۲۵‏.‏

چرا باراق پذیرفت که تنها در صورتی که دِبورَه او را همراهی کند به جنگ برود؟‏

باراق مردی باایمان بود.‏ او به جای این که از یَهُوَه خدا سلاح بیشتری تقاضا کند،‏ می‌خواست که نمایندهٔ یَهُوَه،‏ یعنی دِبورَه در کنار او باشد،‏ زیرا باعث قوت‌قلب خود و مردانش می‌شد.‏ (‏داو ۴:‏۶-‏۸؛‏ ۵:‏۷‏)‏—‏۱/‏۹،‏ صفحهٔ ۱۳‏.‏

چگونه پِطرُس تمرکز و ایمانش را از دست داد و چگونه بار دیگر آن را به دست آورد؟‏

ایمان پِطرُس موجب شد که او بر آب به سمت عیسی راه رود.‏ (‏مت ۱۴:‏۲۴-‏۳۲‏)‏ اما با نگاه کردن به توفان،‏ ترس بر او غالب شد،‏ آنگاه بر عیسی تمرکز کرد و کمک او را پذیرفت.‏—‏۱۵/‏۹،‏ صفحات ۱۶-‏۱۷‏.‏

در این گزارش که مارتا به کارهای بسیاری مشغول شده بود،‏ چه درسی نهفته است؟‏

یک بار زمانی که مارتا مشغول آماده کردن خوراکی مفصل بود و خواهرش پای سخن عیسی نشسته بود،‏ عیسی گفت که خواهر او ‹نصیب بهتری را برگزیده است.‏› ما نیز باید مراقب باشیم که کارهای غیرضروری ما را از فعالیت‌های روحانی باز ندارد.‏—‏۱۵/‏۱۰،‏ صفحات ۱۸-‏۲۰‏.‏