برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات دسامبر ۲۰۱۵

این شماره شامل مقالات مطالعه‌ای برای هفته‌های ۱ فوریه تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۶ است

آیا به یاد می‌آورید؟‏

از خواندن مجلّات برج دیده‌بانی نیمهٔ دوم سال ۲۰۱۵ چه چیزهایی به یاد دارید؟‏

یَهُوَه خدایی که با ما ارتباط برقرار می‌کند

خدا برای برقرار کردن ارتباط با انسان‌ها از زبان‌های مختلف بهره گرفت،‏ این نکته حقیقتی مهم را برایمان روشن می‌کند.‏

ترجمه‌ای قابل‌درک از کلام خدا

کمیتهٔ ترجمهٔ کتاب مقدّس دنیای جدید از سه اصل در ترجمهٔ دنیای جدید پیروی کرده‌اند

ترجمهٔ دنیای جدید ویرایش ۲۰۱۳

برخی از تغییرات اساسی در ویرایش ۲۰۱۳ کدامند؟‏

از زبانتان برای نیکویی استفاده کنید

چگونه سرمشق عیسی می‌تواند به شما کمک کند که چه وقت سخن بگویید،‏ چه بگویید و چگونه سخن بگویید؟‏

یَهُوَه شما را حفظ خواهد کرد

با چه دیدی باید به بیماری‌ها بنگریم و هنگام مریضی چگونه باید رفتار کنیم؟‏

زندگی‌نامه

هم با خدا و هم با مادرم به صلح رسیدم

وقتی میچییو کوماگائی از پرستش نیاکان خود دست کشید،‏ دیوار جدایی بین او و مادرش کشیده شد.‏ میچییو چگونه توانست صلح را دوباره برقرار کند؟‏

فهرست موضوعی مقالات برج دیده‌بانی ۲۰۱۵

فهرست موضوعی از مقالات چاپ شده در برج دیده‌بانی عمومی و مطالعه‌ای.‏