به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا دیگران را همچون خویشتن دوست می‌دارید؟‏

آیا دیگران را همچون خویشتن دوست می‌دارید؟‏

‏«همسایه‌ات را همچون خویشتن دوست بدار.‏»—‏مت ۲۲:‏۳۹‏.‏

سرودهای:‏ ۷۳،‏ ۳۶

۱،‏ ۲.‏ در کتاب مقدّس در مورد اهمیت محبت چه آمده است؟‏

محبت خصوصیت غالب یَهُوَه خداست.‏ (‏۱یو ۴:‏۱۶‏)‏ عیسی،‏ اولین آفریدهٔ او،‏ مدت زمانی بسیار طولانی با او در آسمان زیست و راه‌های محبت‌آمیز یَهُوَه خدا را آموخت.‏ (‏کول ۱:‏۱۵‏)‏ عیسی در هر زمان،‏ چه در آسمان و چه بر زمین نشان داد که کاملاً محبت پدرش،‏ یَهُوَه خدا را درک کرده و او نیز همین محبت را سرمشق خود ساخته است.‏ پس می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که حکمرانی یَهُوَه خدا و عیسی همواره و تا ابد بر اساس محبت خواهد بود.‏

۲ زمانی که از عیسی پرسیدند،‏ بزرگ‌ترین حکم در شریعت چیست،‏ پاسخ داد:‏ «‹یَهُوَه خدای خود را با تمامی دل،‏ تمامی جان و تمامی ذهن خود دوست بدار.‏› این بزرگ‌ترین و نخستین حکم است.‏ حکم دوم مانند حکم اول است،‏ این که ‹همسایه‌ات را همچون خویشتن دوست بدار.‏›»—‏مت ۲۲:‏۳۷-‏۳۹‏.‏

۳.‏ ‏«همسایهٔ» ما کیست؟‏

۳ توجه کنید که عیسی بلافاصله،‏ بعد از محبت به خدا،‏ به محبت داشتن به همسایه اشاره کرد.‏ به این شکل اهمیت محبت را در تمامی روابطمان با دیگران برجسته ساخت.‏ اما «همسایهٔ» ما کیست؟‏ اگر متأهل هستیم،‏ می‌توان گفت  نزدیک‌ترین همسایهٔ ما،‏ همسرمان است.‏ همچنین اعضای جماعت مسیحی،‏ یعنی پرستندگان یَهُوَه نیز همسایگان نزدیک ما هستند.‏ همسایگان دیگرِ ما شامل کسانی می‌شوند که در موعظه با آن‌ها روبرو می‌شویم.‏ خادمان یَهُوَه چگونه می‌توانند محبتشان را به این همسایگانشان نشان دهند و به فرمان عیسی عمل کنند؟‏

محبت به همسر

۴.‏ چگونه با وجود ناکاملی می‌توان زندگی مشترک موفقی داشت؟‏

۴ یَهُوَه با آفرینش آدم و حوّا و دست‌به‌دست دادن آنان،‏ اولین ازدواج را پایه‌گذاری کرد.‏ او می‌خواست که آنان از بودن با هم لذّت ببرند و زمین را از نوادگانشان پر سازند.‏ (‏پیدا ۱:‏۲۷،‏ ۲۸‏)‏ سرکشی بر حاکمیت یَهُوَه،‏ به اولین زندگی مشترک آسیب رساند و برای نوع بشر گناه و مرگ به همراه آورد.‏ (‏روم ۵:‏۱۲‏)‏ با این حال،‏ کلام خدا به ما می‌آموزد که چگونه می‌توانیم زندگی مشترک موفقی داشته باشیم.‏ این کتاب شامل بهترین پندها و توصیه‌ها برای زوج‌هاست،‏ چون از یَهُوَه خدا،‏ بانی ازدواج است.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷ خوانده شود.‏

۵.‏ در زندگی مشترک محبت تا چه حد اهمیت دارد؟‏

۵ کلام خدا روشن می‌سازد که برای روابط خوب میان انسان‌ها،‏ محبت،‏ یعنی دلبستگی و داشتن عواطفی عمیق،‏ ضروری است.‏ بی‌شک این موضوع در مورد ازدواج صادق است.‏ پولُس رسول خطاب به جماعت گفت:‏ «محبت،‏ بردبار و مهربان است.‏ محبت حسادت نمی‌ورزد،‏ خودستایی نمی‌کند و غرور ندارد.‏ محبت رفتار ناپسند ندارد،‏ در پی نفع خود نیست و به‌راحتی خشمگین نمی‌شود.‏ محبت کینه به دل نمی‌گیرد.‏ محبت از بدی شادمان نمی‌شود،‏ اما با راستی شادی می‌کند.‏ محبت با همه چیز مدارا می‌کند،‏ به همه چیز اعتماد دارد،‏ همواره امیدوار است و در همه چیز پایداری می‌کند.‏ محبت هرگز از میان نمی‌رود.‏» (‏۱قر ۱۳:‏۴-‏۸‏)‏ بدون تردید تأمّل و به کار بستن این پندهای کلام الهامی خدا،‏ بر شادی زندگی مشترک ما می‌افزاید.‏

کتاب مقدّس راه زندگی مشترک موفق را نشان می‌دهد (‏بندهای ۶،‏ ۷ ملاحظه شود)‏

۶،‏ ۷.‏ الف)‏ کتاب مقدّس در مورد اصل سَروری چه می‌گوید؟‏ ب)‏ شوهر مسیحی باید با همسرش چگونه رفتار کند؟‏

۶ به دلیل اصل سَروری که در تمامی ترتیبات خدا وجود دارد،‏ محبت به ویژه اهمیت خاصّی پیدا  می‌کند.‏ پولُس چنین گفت:‏ «اما می‌خواهم بدانید که سر هر مرد مسیح است،‏ سر زن مرد است و سر مسیح خداست.‏» (‏۱قر ۱۱:‏۳‏)‏ اما این اصل به معنی سلطه‌گری نیست.‏ یَهُوَه از شوهران می‌خواهد که بامهربانی و ازخودگذشتگی عمل کنند.‏ یَهُوَه خدا خود نیز با عیسی این گونه رفتار می‌کند،‏ از این رو،‏ عیسی اختیارات او را می‌پذیرد.‏ عیسی گفت:‏ «من پدر را دوست دارم.‏» (‏یو ۱۴:‏۳۱‏)‏ اگر رفتار یَهُوَه با پسر عزیزش خشن یا تند بود،‏ عیسی هیچ گاه چنین احساسی به پدرش نمی‌داشت.‏

۷ طبق اصل سَروری،‏ «سر زن مرد است» اما کتاب مقدّس به مردان فرمان می‌دهد که برای زنان خود ‹حرمت قائل شوند.‏› (‏۱پطر ۳:‏۷‏)‏ یک روشی که شوهران می‌توانند همسرانشان را حرمت نهند این است که به نیازها و خواست آنان توجه کنند.‏ بلی،‏ در کلام خدا آمده است:‏ «ای شوهران،‏ پیوسته به زنان خود محبت کنید،‏ همان طور که مسیح نیز به جماعت محبت کرد و جان خود را برای آن داد.‏» (‏افس ۵:‏۲۵‏)‏ عیسی حتی جانش را برای پیروانش داد.‏ اگر شوهری همچون عیسی اصل سَروری را با محبت اعمال کند،‏ برای همسرش آسان‌تر خواهد بود که او را دوست بدارد،‏ به او احترام بگذارد و مطیع او باشد.‏—‏تیتوس ۲:‏۳-‏۵ خوانده شود.‏

محبت به هم‌ایمانان

۸.‏ پرستندگان یَهُوَه باید چه دیدی به هم‌ایمانانشان داشته باشند؟‏

۸ در سراسر زمین میلیون‌ها نفر یَهُوَه خدا را پرستش می‌کنند و در مورد نام او و مقصودش شهادت می‌دهند.‏ هر پرستندهٔ یَهُوَه باید چه دیدی به هم‌ایمانش داشته باشد؟‏ کلام خدا چنین پاسخ می‌دهد:‏ «بیایید به همه نیکویی کنیم؛‏ به‌خصوص به هم‌ایمانانمان،‏ یعنی به کسانی که از طریق ایمان خویشاوند ما هستند.‏» (‏غلا ۶:‏۱۰؛‏ رومیان ۱۲:‏۱۰ خوانده شود.‏)‏ پِطرُس رسول نوشت:‏ «پس حال که با اطاعت از حقیقت،‏ خود را پاک ساخته‌اید تا محبت برادرانه و بی‌ریا داشته باشید،‏ از صمیم دل و با تمام وجود به یکدیگر محبت کنید.‏» همچنین پِطرُس به هم‌ایمانان چنین تأکید کرد:‏ «بیش از هر چیز،‏ با تمام وجود به یکدیگر محبت کنید.‏»—‏۱پطر ۱:‏۲۲؛‏ ۴:‏۸‏.‏

۹،‏ ۱۰.‏ چگونه قوم خدا قومی متحد است؟‏

۹ از آنجا که ما با تمام وجود برادران و خواهرانمان را دوست داریم،‏ سازمانی جهانی و بی‌نظیر تشکیل می‌دهیم.‏ به علاوه،‏ چون یَهُوَه خدا را دوست داریم و از قوانین او اطاعت می‌کنیم،‏ او نیز با قوی‌ترین نیروی عالم،‏ روح مقدّس یا نیروی فعالش از ما پشتیبانی می‌کند.‏ از این رو متحد هستیم و به‌راستی از برادری‌ای جهانی بهره می‌بریم.‏—‏۱یوحنا ۴:‏۲۰،‏ ۲۱ خوانده شود.‏

۱۰ پولُس رسول برای برجسته کردن اهمیت محبت میان مسیحیان گفت:‏ «شفقت،‏ مهربانی،‏ فروتنی،‏ ملایمت و بردباری را مانند جامه‌ای در بر کنید.‏ حتی اگر دلیلی برای شکایت از دیگری داشته باشید،‏ همچنان یکدیگر را تحمّل کنید و همدیگر را بدون قید و شرط ببخشید.‏ آری،‏ همان طور که یَهُوَه بدون قید و شرط شما را بخشید،‏ شما نیز یکدیگر را ببخشید.‏ اما بر روی همهٔ این‌ها محبت را در بر کنید؛‏ زیرا محبت است که پیوند می‌دهد و کاملاً متحد می‌سازد.‏» (‏کول ۳:‏۱۲-‏۱۴‏)‏ به راستی چقدر قدردانیم که صرف‌نظر از پیشینه و ملیّتمان،‏ محبتی در میان ما حاکم است که ما را «کاملاً متحد می‌سازد.‏»‏

۱۱.‏ چه خصوصیتی مشخصهٔ سازمان خداست؟‏

۱۱ محبت واقعی و اتحاد میان شاهدان یَهُوَه اثباتی است بر این که آنان پیروان دین حقیقی هستند،‏ چون عیسی گفت:‏ «به این طریق است که همه خواهند  دانست،‏ شاگردان من هستید–‏اگر به یکدیگر محبت کنید.‏» (‏یو ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ همچنین یوحنای رسول گفت:‏ «فرزندان خدا و فرزندان ابلیس چنین آشکار می‌شوند:‏ هر که درستکاری پیشه نکند،‏ از خدا نیست.‏ هر که برادر خود را دوست نداشته باشد نیز از خدا نیست.‏ این است آن پیامی که از آغاز شنیدید:‏ باید به یکدیگر محبت کنیم.‏» (‏۱یو ۳:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ محبتی که این اتحاد بی‌نظیر میان شاهدان یَهُوَه را به وجود آورده است،‏ مشخصهٔ پیروان حقیقی مسیح است که خدا از آن‌ها استفاده می‌کند تا خبر خوش پادشاهی‌اش را در سراسر دنیا موعظه کنند.‏—‏مت ۲۴:‏۱۴‏.‏

جمع‌آوری «گروه عظیم»‏

۱۲،‏ ۱۳.‏ ‏«گروه عظیم» اکنون چه می‌کنند،‏ و اعضای آن به زودی چه چیز را تجربه خواهند کرد؟‏

۱۲ اغلبِ خادمان یَهُوَه جزو «گروه عظیم» هستند؛‏ گروهی «از هر ملت،‏ طایفه،‏ قوم و زبان.‏» آنان همگی در پیشگاه تختِ خدا و در حضور برّه،‏ عیسی مسیح ایستاده‌اند.‏ اینان چه کسانی هستند؟‏ در کتاب مقدّس آمده است که اینان «کسانی هستند که از مصیبت عظیم بیرون آمده‌اند و رداهای خود را در خون برّه شسته و سفید کرده‌اند.‏» چون این گروه به فدیه یا خون ریخته‌شدهٔ عیسی مسیح ایمان دارند.‏ اعضای گروه عظیم که رو به افزایشند یَهُوَه خدا و پسر او را دوست می‌دارند و ‹شبانه‌روز در معبد خدا او را خدمت می‌کنند.‏›—‏مکا ۷:‏۹،‏ ۱۴،‏ ۱۵‏.‏

۱۳ به زودی خدا در «مصیبت عظیم» این نظام شریر را نابود خواهد کرد.‏ (‏مت ۲۴:‏۲۱؛‏ اِرْمیا ۲۵:‏۳۲،‏ ۳۳ خوانده شود.‏)‏ اما یَهُوَه به دلیل محبت به خادمانش،‏ آنان را حفظ کرده،‏ به دنیای جدید رهنمون خواهد ساخت.‏ مطابق با پیشگویی‌ای که در ۲۰۰۰ سال پیش گفته شده بود:‏ «خدا هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد نیز وجود نخواهد داشت.‏» آیا مشتاق هستید که در بهشت،‏ زمانی که «چیزهای گذشته سپری شده است» زندگی کنید؟‏—‏مکا ۲۱:‏۴‏.‏

۱۴.‏ ‏«گروه عظیم» چه رشدی داشته است؟‏

۱۴ در سال ۱۹۱۴،‏ زمانی که روزهای آخر آغاز شد،‏ در سراسر دنیا تنها چند هزار خادم یَهُوَه بود.‏ اما گروهی کوچک از باقی‌ماندگان مسح‌شده از روی محبت به «همسایه» و با پشتیبانی روح خدا،‏ در موعظهٔ پادشاهی خدا پشتکار نشان دادند.‏ به این ترتیب امروزه گروه عظیم که امید دارند تا ابد بر زمین زندگی کنند،‏ جمع‌آوری می‌شوند.‏ شمار ما شاهدان یَهُوَه در سراسر دنیا حدود ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ است که در بیش از ۱۱۵٬۴۰۰ جماعت گرد هم‌می‌آییم و این تعداد همچنان رو به افزایش است.‏ برای مثال،‏ بیش از ۲۷۵٬۵۰۰ شاهد یَهُوَه در سال خدمتی ۲۰۱۴ تعمید گرفتند،‏ یعنی حدود ۵۳۰۰ نفر هر هفته.‏

۱۵.‏ در خصوص گسترش خدمت موعظه که اکنون انجام می‌شود،‏ توضیح دهید.‏

۱۵ دیدن گسترش موعظهٔ خبر خوش بسیار حیرت‌انگیز است.‏ نشریات ما که بر مبنای کتاب مقدّس است به بیش از ۷۰۰ زبان ترجمه می‌شود.‏ مجلّهٔ برج دیده‌بانی بیش از هر نشریهٔ دیگری در دنیا پخش می‌شود.‏ هر ماه بیش از ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ نسخه از مجلّهٔ برج دیده‌بانی به چاپ می‌رسد و این مجلّه به ۲۴۷ زبان ترجمه می‌شود.‏ همچنین بیش از ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ نسخه از کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس به بیش از ۲۵۰ زبان به چاپ رسیده است.‏

۱۶.‏ چرا بخش زمینی سازمان یَهُوَه همچنان رو به رشد است؟‏

۱۶ رشدی که اکنون شاهد آن هستیم نتیجهٔ ایمان به خدا و پذیرش کامل کلام الهامی خدا،‏ کتاب مقدّس بوده است.‏ (‏۱تسا ۲:‏۱۳‏)‏ آنچه به‌خصوص چشمگیر  است،‏ شکوفایی وضعیت روحانی قوم خدا با وجود نفرت و مخالفت شیطان «خدای این نظام حاضر» است.‏—‏۲قر ۴:‏۴‏.‏

همواره به دیگران محبت کنید

۱۷،‏ ۱۸.‏ خادمان خدا نسبت به آنان که هم‌ایمانشان نیستند،‏ چه طرز فکر و رفتاری باید داشته باشند؟‏

۱۷ خادمان یَهُوَه نسبت به آنان که خدای حقیقی را پرستش نمی‌کنند،‏ چه طرز فکر و رفتاری باید داشته باشند؟‏ در خدمت موعظه با واکنش‌های گوناگون روبرو می‌شویم،‏ برخی با شنیدن پیام ما دوستانه و برخی خصمانه رفتار می‌کنند.‏ خدا در کلامش روشن ساخته است که خادمان او،‏ قطع‌نظر از عکس‌العمل مردم،‏ چه معیاری را در رفتارشان باید پیش بگیرند.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «سخنان شما همواره دلنشین و نمکین باشد تا بدانید چگونه به هر کس پاسخ دهید.‏» (‏کول ۴:‏۶‏)‏ اگر از ایمانمان دفاع می‌کنیم می‌خواهیم که همواره «با خویی ملایم و احترامی عمیق» باشد،‏ چون انگیزهٔ ما محبت به همسایه است.‏—‏۱پطر ۳:‏۱۵‏.‏

۱۸ حتی اگر پیام ما پذیرفته نشود و مخاطبمان با عصبانیت به ما پرخاش کند،‏ ما محبت نشان می‌دهیم.‏ به این ترتیب عیسی را سرمشق خود می‌سازیم که «وقتی به او ناسزا می‌گفتند،‏ در پاسخ ناسزا نمی‌گفت.‏ وقتی رنج می‌کشید،‏ تهدید نمی‌کرد،‏ بلکه خود را به دست کسی [یَهُوَه] سپرد که عادلانه داوری می‌کند.‏» (‏۱پطر ۲:‏۲۳‏)‏ ما همواره تواضع نشان می‌دهیم،‏ چه در رفتار با هم‌ایمانانمان،‏ چه با دیگران و این پند کتاب مقدّس را به گوش می‌گیریم که «بدی را با بدی و ناسزا را با ناسزا پاسخ مگویید،‏ بلکه به جای آن،‏ برکت بطلبید.‏»—‏۱پطر ۳:‏۸،‏ ۹‏.‏

۱۹.‏ عیسی در خصوص مخالفان ما چه فرمانی داد؟‏

۱۹ قوم یَهُوَه با تواضع مطابق این اصل اخلاقی‌ای که عیسی به آن اشاره کرد،‏ رفتار می‌کنند:‏ «شنیده‌اید که گفته شده بود:‏ ‹همسایه‌ات را محبت کن و از دشمنت نفرت داشته باش.‏› اما من به شما می‌گویم،‏ دشمنان خود را محبت نمایید و برای کسانی که آزارتان می‌دهند،‏ دعا کنید تا فرزندان پدر آسمانی خود باشید؛‏ زیرا او آفتابش را بر انسان‌های بد و خوب می‌تاباند و بارانش را بر انسان‌های درستکار و بدکار می‌باراند.‏» (‏مت ۵:‏۴۳-‏۴۵‏)‏ آری،‏ ما خادمان خدا باید بیاموزیم که قطع‌نظر از رفتار دشمنانمان به آنان محبت نماییم.‏

۲۰.‏ چرا محبت به خدا و همسایه سراسر زمین را فرا خواهد گرفت؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۲۰ طرز فکر و عمل ما به عنوان قوم خدا،‏ در تمامی جنبه‌های زندگی،‏ باید حاکی از محبتمان به یَهُوَه خدا و همنوعمان باشد.‏ برای نمونه،‏ حتی اگر مخالفانمان را نیازمند ببینیم،‏ به آنان محبت می‌کنیم.‏ پولُس رسول نوشت:‏ «هیچ دِینی به کسی نداشته باشید،‏ جز این که به یکدیگر محبت کنید،‏ چون هر کس که به همنوع خود محبت کند،‏ در واقع شریعت را به جا آورده است؛‏ زیرا احکامی همچون ‹زنا مکن،‏ قتل مکن،‏ دزدی مکن،‏ طمع مورز› و هر حکم دیگری که وجود دارد،‏ همه در این کلام خلاصه می‌شود:‏ ‹همسایه‌ات را همچون خویشتن دوست بدار.‏› کسی که همسایهٔ خود را دوست می‌دارد،‏ به او بدی نمی‌کند؛‏ از این رو،‏ شریعت از طریق محبت به تحقق می‌رسد.‏» (‏روم ۱۳:‏۸-‏۱۰‏)‏ در این دنیای تحت تسلّط شیطان که تفرقه،‏ خشونت و شرارت بیداد می‌کند،‏ ما شاهدان یَهُوَه محبتی خالصانه نشان می‌دهیم.‏ (‏۱یو ۵:‏۱۹‏)‏ بی‌شک پس از این که شیطان،‏ دیوها و انسان‌های سرکش از میان بروند،‏ در دنیای جدید محبت بر هر فعالیت روی زمین حاکم خواهد بود.‏ به راستی چه برکتی خواهد بود،‏ زمانی که همهٔ ساکنان روی زمین به خدا و همسایگانشان محبت داشته باشند.‏