مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات نوامبر ۲۰۱۵

این شماره شامل مقالات مطالعه‌ای هفته‌های ۲۸ دسامبر ۲۰۱۵ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۶ است.‏

فرزندتان را در راه خدمت به یَهُوَه پرورش دهید

سه خصوصیت عیسی که او برای تعلیم استفاده می‌کرد که می‌تواند به شما در تربیت فرزندانتان یاری رساند.‏

فرزند نوجوانتان را در راه خدمت به یَهُوَه پرورش دهید

چگونه می‌توانید به فرزندتان کمک کنید که در دوران نوجوانی از نظر روحانی رشد کند؟‏

سؤالات خوانندگان

چه شواهدی در دست است که نشان می‌دهد تسخیر شهر اَریحا بسیار سریع بوده است؟‏

از سخاوت یَهُوَه قدردان باشید

در کتاب مقدّس انگیزهٔ درست و نادرست برای بخشیدن زمان،‏ نیرو و دارایی مشخص شده است.‏

یَهُوَه خدای محبت

چگونه یَهُوَه محبتش را به انسان‌ها نشان داده است؟‏

آیا دیگران را همچون خویشتن دوست می‌دارید؟‏

شما می‌توانید به فرمان عیسی در رابطه‌تان در خانه با همسرتان،‏ با اعضای جماعت و در خدمت موعظه عمل کنید.‏

صد سال تحت پادشاهی خدا!‏

سه طریقی که ما برای خدمت موعظهٔ پادشاهی خدا مجهز شده‌ایم،‏ کدامند؟‏

از آرشیو ما

‏«هیچ چیز زیر آفتاب نباید مانع شما شود!‏»‏

خادمان تمام‌وقت در فرانسه در دههٔ ۱۹۳۰ نمونه‌ای از استقامت و غیرت از خود بجا گذاشتند.‏