به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

‏«به ایمان ما بیفزا»‏

‏«به ایمان ما بیفزا»‏

‏«کمکم کن تا ایمانم قوی‌تر شود.‏»—‏مرق ۹:‏۲۴‏.‏

سرودهای:‏ ۸۱،‏ ۱۳۵

۱.‏ چرا ایمان داشتن مهم است؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

آیا هرگز با خودتان فکر کرده‌اید که در میان کسانی باشید که یَهُوَه آنان را از مصیبت عظیم نجات خواهد داد و وارد دنیای جدید خواهد کرد؟‏ البته نجات یافتن بستگی به چند شرط دارد که پولُس رسول یک شرط لازم و مهم آن را این چنین اعلام کرد:‏ «غیرممکن است که بدون ایمان بتوان خدا را خشنود ساخت.‏» (‏عبر ۱۱:‏۶‏)‏ این گفته ممکن است خیلی ساده به نظر برسد،‏ اما حقیقت این است که «همهٔ مردم از ایمان برخوردار نیستند.‏» (‏۲تسا ۳:‏۲‏)‏ این آیات اهمیت پرورش ایمانی قوی را به ما نشان می‌دهد.‏

۲،‏ ۳.‏ الف)‏ چگونه پِطرُس اهمیت داشتن ایمان را نشان داد؟‏ ب)‏ چه پرسش‌هایی در این مقاله بررسی خواهد شد؟‏

۲ وقتی پِطرُس رسول از ایمان «آزموده» صحبت کرد،‏ می‌خواست به اهمیت داشتن ایمان خالص اشاره کند.‏ ‏(‏۱پِطرُس ۱:‏۷ خوانده شود.‏)‏ از آنجا که مصیبت عظیم بسیار نزدیک است می‌خواهیم در میان کسانی باشیم که «ایمان دارند؛‏ ایمانی که به حیات می‌انجامد.‏» (‏عبر ۱۰:‏۳۹‏)‏ از این رو باید سخت تلاش کنیم که ایمانی قوی در خود پرورش دهیم تا زمانی که پادشاهمان عیسی مسیح ظهور می‌کند از جمله کسانی باشیم که ایمانشان را تحسین می‌کند.‏ پس بیاییم همچون مردی که عاجزانه برای قوی‌تر شدن ایمانش به عیسی التماس کرد،‏ ما نیز درخواست کنیم:‏ «کمکم کن تا ایمانم قوی‌تر شود.‏» (‏مرق ۹:‏۲۴‏)‏ یا این که همچون رسولان عیسی بگوییم:‏ «به ایمان ما بیفزا.‏»—‏لو ۱۷:‏۵‏.‏

 ۳ در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود.‏ چگونه می‌توانیم ایمانمان را بنا کنیم؟‏ چگونه می‌توانیم نشان دهیم که از ایمانی قوی برخورداریم؟‏ چرا می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که خدا به درخواست ما برای تقویت ایمانمان پاسخ می‌دهد؟‏

بنای ایمانی که خدا را خشنود می‌سازد

۴.‏ ایمان چه کسانی می‌تواند ما را به تقویت ایمانمان برانگیزد؟‏

۴ یَهُوَه خدا در کلامش ایمان خادمان خود را به تحریر در آورده است تا از طریق این نمونه‌ها اهمیت ایمان را به ما نشان دهد.‏ «در واقع هر آنچه در گذشته نوشته شد،‏ برای تعلیم ما بوده است» و ما می‌توانیم از آن درس بگیریم.‏ (‏روم ۱۵:‏۴‏)‏ هنگامی که در کتاب مقدّس در مورد ایمان اشخاصی همچون ابراهیم،‏ سارا،‏ اسحاق،‏ یعقوب،‏ موسی،‏ راحاب،‏ جِدعون،‏ باراق و بسیاری دیگر می‌خوانیم،‏ برانگیخته می‌شویم که ایمانمان را تقویت کنیم.‏ (‏عبر ۱۱:‏۳۲-‏۳۵‏)‏ علاوه بر این،‏ امروزه ما گزارش‌هایی نیز داریم که در مورد ایمان فوق‌العادهٔ برادران و خواهران دوران ماست.‏ *

۵.‏ چگونه ایلیّا نشان داد که ایمانی قوی به یَهُوَه دارد و نمونهٔ او ما را به انجام چه کاری ترغیب می‌کند؟‏

۵ برای نمونه به گزارشی که در کتاب مقدّس در مورد ایمان ایلیّای نبی آمده است،‏ توجه کنید.‏ اگر بر روی این گزارش خوب تعمّق کنیم،‏ می‌بینیم که ایلیّا در پنج موقعیت مختلف توکل و اعتماد مطلق خود را به یَهُوَه نشان داد.‏ نخست،‏ وقتی که ایلیّا به اَخاب پادشاه گفت که یَهُوَه خدا خشکسالی بر سرزمین خواهد آورد،‏ با اطمینان کامل چنین گفت:‏ «به حیات یَهُوَه خدای اسرائیل که به حضورش ایستاده‌ام سوگند،‏ که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود.‏» (‏۱پاد ۱۷:‏۱‏)‏ دوم این که ایلیّا کاملاً مطمئن بود که یَهُوَه آنچه را او و پرستندگان دیگرش در طی خشکسالی نیاز دارند،‏ فراهم خواهد کرد.‏ (‏۱پاد ۱۷:‏۴،‏ ۵،‏ ۱۳،‏ ۱۴‏)‏ سوم این که ایلیّا اطمینان داشت که یَهُوَه می‌تواند پسر بیوه‌زن اهل صَرِفَه را زنده کند.‏ (‏۱پاد ۱۷:‏۲۱‏)‏ چهارم،‏ ایلیّا هیچ شکی نداشت که آتش از سوی یَهُوَه خواهد آمد و قربانی او را بر کوه کَرمِل خواهد بلعید.‏ (‏۱پاد ۱۸:‏۲۴،‏ ۳۷‏)‏ پنجم،‏ حتی پیش از آن که نشانی از بارندگی دیده شود یا قطره‌ای باران ببارد،‏ ایلیّا به اَخاب گفت:‏ «برآمده،‏ بخور و بیاشام زیرا که صدای باران شدید می‌آید.‏» (‏۱پاد ۱۸:‏۴۱‏)‏ با خواندن چنین گزارش‌هایی برانگیخته می‌شویم که ایمان خود را محک زنیم و از خود بپرسیم که آیا ایمان من همچون ایمان ایلیّا قویست؟‏

چگونه می‌توانیم ایمانمان را بنا کنیم؟‏

۶.‏ به چه چیزی از سوی یَهُوَه نیاز داریم تا بتوانیم ایمانمان را بنا کنیم؟‏

۶ ما نمی‌توانیم تنها با تکیه به نیرو و ارادهٔ خود ایمانمان را بنا کنیم.‏ ایمان یکی از ویژگی‌های ثمرهٔ روح مقدّس خداست.‏ (‏غلا ۵:‏۲۲‏)‏ از این رو،‏ اگر بر طبق پند عیسی،‏ برای دریافت بیشتر روح مقدّس خدا دعا کنیم،‏ خردمندانه عمل کرده‌ایم.‏ عیسی به ما قول داد که یَهُوَه خدا «به هر کس که از او بخواهد،‏ روح‌القدس را خواهد داد.‏»—‏لو ۱۱:‏۱۳‏.‏

۷.‏ با مثالی توضیح دهید که چگونه می‌توانیم ایمانمان را قوی نگاه داریم.‏

۷ پس از این که ایمان ما به خدا ریشه گرفت،‏ باید تلاش کنیم که آن را تقویت و از آن محافظت کنیم.‏ ایمان را می‌توان به آتش تشبیه کرد.‏ شاید ابتدا به دلیل ریختن چوب کافی در آتش،‏ شعله‌های آن شدید و قوی باشد.‏ اما اگر مرتب در آتش چوب نریزیم،‏ سرانجام آتش خاموش می‌شود و فقط خاکستری سرد از آن به‌جا می‌ماند.‏ ایمان ما نیز اینچنین است.‏ اگر به‌طور مرتب کلام خدا را بخوانیم و هر روز آن را مطالعه کنیم،‏ ایمانمان را زنده و شعله‌ور نگاه می‌داریم.‏ با مطالعهٔ مرتب کتاب مقدّس،‏ نه تنها محبتمان به یَهُوَه خدا و کلام او بیشتر می‌شود،‏ بلکه ایمانمان نیز قوی گشته،‏ محفوظ می‌ماند.‏

۸.‏ برای بنای ایمانی قوی و حفظ آن،‏ انجام چه کارهایی مفید است؟‏

 ۸ برای بنای ایمانی قوی و محافظت از آن،‏ انجام چه کارهای دیگری مفید است؟‏ نباید فقط به آنچه قبل از تعمیدمان از کلام خدا یاد گرفتیم،‏ اکتفا کنیم.‏ (‏عبر ۶:‏۱،‏ ۲‏)‏ برای مثال،‏ شما می‌توانید با بررسی پیشگویی‌های کتاب مقدّس که به تحقق رسیده‌اند،‏ درس‌هایی بیاموزید.‏ از این طریق ایمانتان را بنا و آن را حفظ می‌کنید.‏ همچنین شما می‌توانید با استفاده از کلام خدا ایمانتان را محک زده ببینید که آیا همچون خادمان وفادار خدا از ایمانی قوی برخوردارید.‏—‏یعقوب ۱:‏۲۵؛‏ ۲:‏۲۴،‏ ۲۶ خوانده شود.‏

۹،‏ ۱۰.‏ چگونه موارد زیر ایمان ما را بنا و تقویت می‌کند؟‏ الف)‏ معاشران خوب.‏ ب)‏ جلسات جماعت.‏ پ)‏ خدمت موعظه.‏

۹ پولُس رسول به مسیحیان گفت که می‌توانند ‹از ایمان یکدیگر متقابلاً تشویق شوند.‏› (‏روم ۱:‏۱۲‏)‏ از این رو،‏ هنگامی که با برادران و خواهرانمان دور هم جمع می‌شویم این فرصت را داریم که ایمان یکدیگر را بنا کنیم؛‏ به‌خصوص وقتی که با کسانی هستیم که ایمانشان «آزموده» شده باشد.‏ (‏یعقو ۱:‏۳‏)‏ معاشران خوب ایمان ما را بنا می‌کنند،‏ اما معاشران بد ایمان ما را از بین می‌برند.‏ (‏۱قر ۱۵:‏۳۳‏)‏ به این دلیل به ما پند داده می‌شود که «از گرد آمدن در جلسات کوتاهی نکنیم،‏» بلکه با حضورمان در جلسات «یکدیگر را تشویق و ترغیب کنیم.‏» ‏(‏عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵ خوانده شود.‏)‏ علاوه بر این،‏ تعالیمی که در جلساتمان دریافت می‌کنیم،‏ ایمان ما را بنا می‌کند.‏ پولُس رسول در این مورد گفت:‏ «ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می‌گیرد.‏» (‏روم ۱۰:‏۱۷‏)‏ بنابراین مهم است که از خودمان بپرسیم:‏ ‹آیا شرکت مرتب در جلسات مسیحی بخشی از برنامهٔ زندگی من است؟‏›‏

۱۰ هنگامی که ما کلام خدا را موعظه می‌کنیم و آن را به دیگران آموزش می‌دهیم،‏ نه تنها ایمان دیگران را بنا می‌کنیم،‏ بلکه ایمان ما نیز قوی می‌شود.‏ ما نیز همچون مسیحیان قرن اول یاد می‌گیریم که به یَهُوَه خدا توکل کرده،‏ در هر موقعیتی با شهامت صحبت کنیم.‏—‏اعما ۴:‏۱۷-‏۲۰؛‏ ۱۳:‏۴۶‏.‏

۱۱.‏ چرا کالیب و یوشَع ایمانی قوی داشتند و ما چگونه می‌توانیم ایمانی همچون ایمان آنان داشته باشیم؟‏

۱۱ زمانی که می‌بینیم چگونه یَهُوَه در زندگی به ما کمک می‌کند و به دعاهای ما پاسخ می‌دهد،‏ ایمانمان به او تقویت می‌شود.‏ کالیب و یوشَع از جمله کسانی بودند  که این امر را تجربه کردند.‏ آنان وقتی برای جاسوسی به سرزمین موعود رفتند،‏ ایمانشان را به یَهُوَه نشان دادند.‏ با گذشت زمان دیدند که چگونه یَهُوَه بارها آنان را در زندگی راهنمایی و هدایت کرد.‏ این امر باعث شد که ایمانشان به خدا بیشتر و بیشتر شود.‏ از این رو،‏ یوشَع توانست با اطمینان به اسرائیلیان بگوید:‏ «از همهٔ چیزهای نیکو که یهوه خدایتان دربارهٔ شما فرموده بود،‏ هیچ یک بر زمین نیفتاد.‏» یوشَع همچنین به آنان گفت:‏ «پس حال از خداوند بترسید و او را با خلوص و وفاداری عبادت کنید .‏ .‏ .‏ اما من و خاندانم،‏ یهوه را عبادت خواهیم کرد.‏» (‏یوش ۲۳:‏۱۴؛‏ ۲۴:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ وقتی ما به یَهُوَه خدا توکل می‌کنیم و دست یاری او را در زندگی‌مان می‌ببینیم،‏ ایمان ما نیز استوار و قوی می‌گردد.‏—‏مز ۳۴:‏۸‏.‏

چگونه می‌توانیم ایمان خود را نشان دهیم؟‏

۱۲.‏ چگونه می‌توانیم نشان دهیم که از ایمانی قوی برخورداریم؟‏

۱۲ چگونه می‌توانیم نشان دهیم که از ایمانی قوی برخورداریم؟‏ یعقوب که یکی از شاگردان عیسی بود،‏ اینچنین به این پرسش پاسخ می‌دهد:‏ «من ایمانم را با عملِ خود به تو نشان خواهم داد.‏» (‏یعقو ۲:‏۱۸‏)‏ اعمال ما نشان می‌دهد که آیا از ایمانی قوی برخورداریم یا نه.‏ اکنون می‌خواهیم در این مورد به چند نمونه توجه کنیم.‏

موعظه با دل و جان نشانهٔ ایمان قوی شخص است (‏بند ۱۳ ملاحظه شود)‏

۱۳.‏ چرا شرکت در خدمت موعظه نشانهٔ ایمان ما به خداست؟‏

۱۳ یکی از بهترین راه‌هایی که می‌توانیم ایمانمان را به خدا نشان دهیم،‏ شرکت در خدمت موعظه است.‏ چرا؟‏ چون با فعالیت موعظه ایمانمان را به کلام خدا و این که پایان این دنیا نزدیک است و «تأخیر نخواهد کرد،‏» نشان می‌دهیم.‏ (‏حب ۲:‏۳‏)‏ برای این که بتوانیم تشخیص دهیم از ایمانی قوی برخورداریم یا نه،‏ می‌توانیم از خود بپرسیم:‏ ‹خدمت موعظه تا چه حد برای من مهم است؟‏ آیا برای آشنا کردن مردم با یَهُوَه خدا،‏ آنچه در توان دارم انجام می‌دهم؟‏ آیا در پی راه‌هایی هستم که بتوانم خدمتم را به یَهُوَه افزایش دهم؟‏› (‏۲قر ۱۳:‏۵‏)‏ پس بیاییم برای نجات،‏ موعظهٔ بشارت را ‹در برابر عموم اعلام کنیم› و نشان دهیم که از ایمانی قوی برخورداریم.‏—‏ رومیان ۱۰:‏۱۰ خوانده شود.‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ الف)‏ چگونه می‌توانیم در زندگی روزمرهٔ خود ایمانمان را به خدا نشان دهیم؟‏ ب)‏ تجربهٔ خانواده‌ای را بیان کنید که ایمان قوی آنان را نشان می‌دهد.‏

۱۴ ما همچنین می‌توانیم ایمان خود را در رویارویی با مشکلات زندگی نشان دهیم.‏ وقتی که با بیماری،‏  یأس و ناامیدی،‏ افسردگی،‏ تنگدستی و یا با هر مشکل طاقت‌فرسای دیگر روبرو می‌شویم،‏ کاملاً اطمینان داریم که یَهُوَه خدا و پسرش عیسی مسیح «هنگام نیاز» به ما یاری می‌رسانند.‏ (‏عبر ۴:‏۱۶‏)‏ هنگامی که در دعا دست کمک به سوی خدا دراز می‌کنیم،‏ ایمانمان را به او نشان می‌دهیم.‏ عیسی به ما گفت که ما می‌توانیم در دعا از یَهُوَه بخواهیم که «هر روز نان ما را بر حسب نیاز روزانه‌مان» به ما عطا کند.‏ (‏لو ۱۱:‏۳‏)‏ گزارش‌هایی که در کتاب مقدّس آمده است به ما اطمینان می‌دهد که یَهُوَه خدا قادر است هر نیاز ما را برآورده کند.‏ در مدتی که در اسرائیل خشکسالی شدید بود،‏ یَهُوَه برای ایلیّا خوراک و آب فراهم کرد.‏ در کتاب مقدّس چنین آمده است:‏ «کلاغان برای او صبحگاهان نان و گوشت و شامگاهان نیز نان و گوشت می‌آوردند،‏ و از نهر نیز می‌نوشید.‏» (‏۱پاد ۱۷:‏۳-‏۶‏)‏ ما نیز ایمان داریم که یَهُوَه قادر است مایحتاجمان را برای ما فراهم سازد.‏

هنگامی که با مشکلات روزمرهٔ زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم،‏ ایمانمان را نشان می‌دهیم (‏بند ۱۴ ملاحظه شود)‏

۱۵ ما اطمینان داریم که با به کار بستن اصول کتاب مقدّس نیازهای اولیهٔ خانواده‌مان تأمین می‌شود.‏ خواهری متأهل به نام رِبِکا که در یکی از کشورهای آسیایی زندگی می‌کند،‏ خود این حقیقت را تجربه کرده است.‏ او می‌گوید ما اصلی را که در مَتّی ۶:‏۳۳ و امثال ۱۰:‏۴ آمده است،‏ در خانوادهٔ خود به کار بستیم.‏ شوهر او به دلیل این که احساس می‌کرد کارش باعث می‌شود رابطهٔ آنان با یَهُوَه به خطر بیفتد،‏ استعفا داد.‏ اما آنان مسئولیت نگهداری از چهار فرزندشان را نیز بر عهده داشتند.‏ رِبِکا می‌گوید:‏ «تصمیم گرفتیم شیرینی و خوراکی درست کنیم و بفروشیم.‏ سال‌ها از این طریق زندگی خود را گذراندیم و در تمام این مدت یَهُوَه با ما بود و ما را رها نکرد.‏ همیشه غذا بر سر سفره‌مان بود.‏» آیا شما نیز تجربه‌ای مشابه داشته‌اید که ایمانتان را تقویت کرده باشد؟‏

۱۶.‏ نتیجهٔ توکل به خدا چیست؟‏

۱۶ ما باید همیشه اطمینان داشته باشیم و هرگز شک نکنیم که اگر طبق راهنمایی‌های خدا عمل کنیم،‏ او حتماً به ما کمک خواهد کرد.‏ پولُس رسول با نقل از گفتهٔ حَبَقوق نبی نوشت:‏ «انسانِ درستکار به سبب ایمانش حیات خواهد داشت.‏» (‏غلا ۳:‏۱۱؛‏ حب ۲:‏۴‏)‏ از این رو،‏ بسیار اهمیت دارد که ایمانمان را به خدا تقویت کنیم،‏ زیرا او تنها کسی است که واقعاً می‌تواند به ما یاری رساند.‏ پولُس رسول در مورد یَهُوَه خدا می‌گوید،‏ او که «با قدرت خود که در ما عمل می‌کند،‏ می‌تواند فوق‌العاده بیشتر از آنچه بخواهیم یا تصوّر کنیم،‏ برایمان انجام دهد.‏» (‏افس ۳:‏۲۰‏)‏ خادمان یَهُوَه سعی می‌کنند که با تمام توان خود خواست خدا را بجا آورند،‏ اما در عین حال از محدودیت‌های خود آگاهند.‏ ما واقعاً سپاسگزاریم که خدا با ماست و به کارهایمان برکت می‌دهد.‏

پاسخ درخواستمان برای تقویت ایمان

۱۷.‏ الف)‏ چگونه به درخواست رسولان عیسی برای تقویت ایمانشان پاسخ داده شد؟‏ ب)‏ چرا ما نیز می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به درخواست ما برای تقویت ایمانمان،‏ پاسخ داده می‌شود؟‏

۱۷ با توجه به مطالبی که اکنون بررسی کردیم،‏ ممکن است ما نیز احساسی همچون رسولان داشته باشیم،‏ زمانی که به عیسی گفتند:‏ «به ایمان ما بیفزا.‏» (‏لو ۱۷:‏۵‏)‏ به‌خصوص در پِنتیکاست ۳۳ میلادی به درخواست شاگردان عیسی پاسخ داده شد.‏ آنان روح‌القدس خدا را دریافت کردند و توانستند به عمق مقصود خدا پی ببرند.‏ این امر،‏ ایمانشان را قوی ساخت.‏ در نتیجه آنان بزرگ‌ترین فعالیت موعظه را شروع کردند که تا آن زمان بی‌سابقه بود.‏ (‏کول ۱:‏۲۳‏)‏ آیا خدا به درخواست ما برای تقویت ایمانمان پاسخ می‌دهد؟‏ یَهُوَه به ما وعده داده است که «هر چه مطابق خواست او در دعا بطلبیم،‏» ما را بشنود.‏—‏۱یو ۵:‏۱۴‏.‏

۱۸.‏ یَهُوَه چگونه به کسانی که ایمانشان را بنا می‌کنند،‏ برکت می‌دهد؟‏

۱۸ مسلّماً یَهُوَه از کسانی که به او کاملاً توکل می‌کنند،‏ خشنود می‌شود.‏ او به درخواست ما برای کسب ایمان بیشتر پاسخ می‌دهد و ایمان ما را تقویت می‌کند تا ‹شایستهٔ پادشاهی او› شمرده شویم.‏—‏۲تسا ۱:‏۳،‏ ۵‏.‏

^ بند 4 برای مثال به زندگی‌نامه‌های این اشخاص مراجعه شود:‏ لی‌لیان گوبیتاس کلُوس (‏«بیدار شوید!‏» انگلیسی،‏ ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۳)‏،‏ فِلیکس بوریس (‏«بیدار شوید!‏» انگلیسی،‏ ۲۲ فوریه ۱۹۹۴)‏،‏ ژوزفین الیاس (‏«بیدار شوید!‏» انگلیسی،‏ سپتامبر ۲۰۰۹)‏