به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

یَهُوَه از چه طرقی محبتش را به ما ابراز داشته است؟‏

یَهُوَه از چه طرقی محبتش را به ما ابراز داشته است؟‏

‏«ببینید که پدر چه محبت عظیمی به ما ابراز داشته است!‏»—‏۱یو ۳:‏۱‏.‏

سرودهای:‏ ۹۱،‏ ۱۳

۱.‏ یوحنای رسول ما را به چه کاری برانگیخته است،‏ و چرا؟‏

به‌راستی گفتهٔ یوحنای رسول که در اول یوحنا ۳:‏۱ آمده است،‏ ارزش تأمّل عمیق را دارد.‏ او گفت:‏ «ببینید که پدر چه محبت عظیمی به ما ابراز داشته است.‏» یوحنا مسیحیان را ترغیب کرد که در مورد عظمت محبت یَهُوَه خدا تعمّق کنند و بیندیشند که یَهُوَه خدا تا چه حد آنان را دوست دارد.‏ درک این که یَهُوَه تا چه حد به ما محبت دارد،‏ محبت‌مان را به او افزایش می‌دهد و رابطه‌مان را با او استوارتر می‌سازد.‏

۲.‏ چرا برای برخی درک این که یَهُوَه خدا آنان را دوست دارد دشوار است؟‏

۲ برای برخی محبت خدا و علاقهٔ او به ما موضوعی غریب است.‏ از نظر آنان باید از خدا ترسید و از او اطاعت کرد.‏ تعالیم نادرست در مورد خدا،‏ عده‌ای دیگر را چنان احاطه کرده است که تصوّر می‌کنند خدا جبّار و نامهربان است تا حدّی که دوست داشتن او غیرممکن است.‏ برخی نیز تصوّر می‌کنند که محبت خدا به ما بی‌قید و شرط است و به اعمال ما بستگی ندارد.‏ ما با مطالعهٔ کتاب مقدّس آموخته‌ایم که محبت جوهر وجود خدا و خصوصیت غالب اوست.‏ همین محبت،‏ او را برانگیخت که پسرش را برای رهایی ما فدیه کند.‏ (‏یو ۳:‏۱۶؛‏ ۱یو ۴:‏۸‏)‏ با این حال،‏ ممکن است تجربیاتی که در زندگی داشته‌اید بر احساس شما به خدا تأثیر گذاشته باشد.‏

۳.‏ چه حقیقتی به ما کمک می‌کند که عمق محبت خدا را به انسان‌ها درک کنیم؟‏

 ۳ یَهُوَه از چه طرقی محبتش را به ما ثابت کرده است؟‏ ابتدا باید رابطهٔ یَهُوَه خدا را با ما انسان‌ها درک کنیم.‏ مسلّم است که یَهُوَه خدا آفرینندهٔ ماست.‏ ‏(‏مزمور ۱۰۰:‏۳-‏۵ خوانده شود.‏)‏ از این رو،‏ کتاب مقدّس آدم را «پسر خدا» خوانده است و عیسی نیز به پیروانش تعلیم داد که یَهُوَه خدا را «پدر آسمانی» خود خطاب کنند.‏ (‏لو ۳:‏۳۸؛‏ مت ۶:‏۹‏)‏ یَهُوَه خدای هستی‌بخش،‏ پدر ماست.‏ از این رو،‏ رابطهٔ او با ما همچون رابطهٔ پدری با فرزندانش است.‏ بلی،‏ محبت و علاقهٔ او به ما آن گونه است که پدری خوب و مهربان فرزندانش را دوست دارد.‏

۴.‏ الف)‏ یَهُوَه،‏ پدر آسمانی ما چگونه پدری است؟‏ ب)‏ در این مقاله و مقالهٔ بعد چه موضوعاتی بررسی می‌شود؟‏

۴ پدران ما انسان‌هایی کامل نیستند.‏ از این رو،‏ هر چقدر هم که تلاش کنند نمی‌توانند همچون پدر آسمانی‌مان به ما محبت کنند.‏ برخی افراد در دوران کودکی به دلیل رفتار خشن پدرشان صدمات عاطفی تلخی دیده‌اند،‏ طوری که تأثیرات مخرّبی بر روح و روانشان گذاشته است.‏ این امر،‏ غم‌انگیز و دردآور است.‏ اما یَهُوَه هیچ گاه چنین رفتاری با فرزندانش ندارد.‏ او پدری کامل است.‏ (‏مز ۲۷:‏۱۰‏)‏ او ما را بسیار دوست دارد و از ما به طرق مختلف مراقبت می‌کند.‏ هر چه از محبت او بیشتر آگاه شویم،‏ بیشتر نیز به او نزدیک می‌شویم.‏ (‏یعقو ۴:‏۸‏)‏ در این مقاله،‏ چهار طریق را بررسی می‌کنیم که یَهُوَه محبتش را به ما ابراز می‌کند و در مقالهٔ بعد به بررسی چهار طریقی می‌پردازیم که ما می‌توانیم محبت‌مان را به او نشان دهیم.‏

یَهُوَه خدایی پرمهر و پرسخاوت

۵.‏ پولُس رسول به مردم آتن در مورد خدا چه گفت؟‏

۵ زمانی که پولُس رسول در یونان در شهر آتن بود،‏ متوجه شد که شهر از بت‌های مختلف پر است.‏ مردم تصوّر می‌کردند که آن خدایان به آنان حیات و آنچه برای زندگی نیاز دارند،‏ بخشیده‌اند.‏ از این رو،‏ پولُس بر آن شد که چنین بگوید:‏ «خدایی که دنیا و هر آنچه را که در آن است آفرید .‏ .‏ .‏ خود به همگان حیات،‏ نَفَس و همه چیز می‌بخشد .‏ .‏ .‏ از او حیات و جنبش و هستی یافته‌ایم.‏» (‏اعما ۱۷:‏۲۴،‏ ۲۵،‏ ۲۸‏)‏ بلی،‏ یَهُوَه از سر محبت برای بقای زندگی و لذّت بردن از آن،‏ برای ما «همه چیز» آفریده است.‏ بر برخی از چیزهایی که او به ما عطا کرده است،‏ تأمّل کنید.‏

۶.‏ آفرینش زمین از چه جهت گویای محبت یَهُوَه به ماست؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۶ زمین را در نظر بگیرید که خالق‌مان یَهُوَه آن را «به بنی‌آدم بخشیده است.‏» (‏مز ۱۱۵:‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏ منجّمان هزینه‌های هنگفتی صرف کرده‌اند تا سیّاره‌ای همچون زمین کشف کنند.‏ این دانشمندان صدها سیّاره را شناسایی کرده‌اند،‏ اما حتی یکی از آن‌ها هم شرایط پیچیده و ظریفی را که زمین برای حیات بشر داراست،‏ ندارد.‏ به نظر می‌رسد که زمین در میان تعداد بی‌شمار سیّاراتی که در کهکشان راه شیری و ورای آن قرار دارند،‏ سیّاره‌ای بی‌نظیر است.‏ یَهُوَه خدا نه تنها زمین را برای سکونت ما انسان‌ها آفرید،‏ بلکه همچنین آن را مکانی راحت،‏ زیبا و امن ساخت!‏ (‏اشع ۴۵:‏۱۸‏)‏ این امر خود نشانهٔ محبت یَهُوَه خدا به ماست.‏—‏ایّوب ۳۸:‏۴،‏ ۷؛‏ مزمور ۸:‏۳-‏۵ خوانده شود.‏

۷.‏ یَهُوَه در آفرینش ما چگونه نشان داده است که به راستی ما را دوست دارد؟‏

۷ شیوهٔ فوق‌العادهٔ دیگری که یَهُوَه محبتش را به ما نشان داده است،‏ در آفرینش ما انسان‌هاست.‏ او ما را چنان آفریده است که می‌توانیم خصوصیات او را از خود نشان دهیم.‏ (‏پیدا ۱:‏۲۷‏)‏ این امر ما را قادر می‌سازد که محبت او را حس کنیم و خود نیز به او محبت نشان دهیم.‏ در واقع،‏ شادی ما در زندگی در گرو همین محبت است؛‏ همان گونه  که فرزند خانواده زمانی شاد و خرسند خواهد بود که محبت و توجه پدر و مادرش را حس کند.‏ همچنین به یاد آورید که عیسی گفت:‏ «خوشا به حال کسانی که به نیاز روحانی خود آگاهند.‏» (‏مت ۵:‏۳‏)‏ یَهُوَه،‏ پدر آسمانی ما «هر آنچه برای لذّت ماست،‏ به‌وفور برایمان مهیا می‌کند،‏» چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ روحانی.‏—‏۱تیمو ۶:‏۱۷؛‏ مز ۱۴۵:‏۱۶‏.‏

یَهُوَه از روی محبت حقیقت را به ما می‌آموزد

۸.‏ چرا ما برای تعلیم و راهنمایی به یَهُوَه روی می‌آوریم؟‏

۸ یک پدر فرزندش را دوست دارد و مراقب اوست که گمراه نشود و فریب نخورد.‏ اما از آنجا که بسیاری از والدین به معیارهای کلام خدا پای‌بند نیستند،‏ نمی‌توانند راهنمای مناسبی برای فرزندانشان باشند و نتیجهٔ آن سردرگمی و سرخوردگی فرزندان است.‏ (‏امث ۱۴:‏۱۲‏)‏ اما یَهُوَه «خدای حق» خوانده شده است.‏ (‏مز ۳۱:‏۵‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏)‏ آری،‏ یَهُوَه خدای حق و حقیقت است.‏ او فرزندانش را دوست دارد و مایهٔ شادی اوست که در هر جنبه از زندگی برای راهنمایی آنان نور حقیقت را بر راه آنان بتاباند؛‏ به خصوص در مورد امور مربوط به پرستش او.‏ ‏(‏مزمور ۴۳:‏۳ خوانده شود.‏)‏ یَهُوَه چه حقایقی را آشکار کرده است و این امر از چگونه نشانهٔ محبت اوست؟‏

پدران مسیحی،‏ یَهُوَه را سرمشق قرار می‌دهند.‏ آنان به فرزندانشان حقیقت را می‌آموزند و آنان را در ایجاد رابطه‌ای نزدیک با پدر آسمانی‌شان یاری می‌رسانند (‏بندهای ۸-‏۱۰ ملاحظه شود)‏

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ چرا یَهُوَه شخصیت خود را به ما آشکار کرده است؟‏ ب)‏ یَهُوَه در مورد مقصودش برای ما انسان‌ها چه گفته است؟‏

۹ نخست این که یَهُوَه حقیقت را در مورد خودش به ما آشکار کرده است.‏ در کتاب مقدّس نام او بیش از هر نام دیگری به چشم می‌خورد.‏ به این ترتیب او خود را به ما می‌شناساند و به ما نزدیک می‌شود.‏ (‏یعقو ۴:‏۸‏)‏ یَهُوَه همچنین خصوصیات و شخصیت خود را برای ما آشکار کرده است.‏ عالم هستی قدرت و حکمت او را نمایان می‌سازد و کلامش از عدالت و به خصوص محبت فراوانش پرده برمی‌دارد.‏ (‏روم ۱:‏۲۰‏)‏ او همچون پدری است که نیرومند و عاقل است و خصوصیات گیرای انصاف و محبت را نیز داراست.‏ از این رو فرزندانش می‌توانند به راحتی با او رابطه‌ای صمیمی و نزدیک ایجاد کنند.‏

۱۰ یَهُوَه همچنین ما را از مقصودش در مورد آفرینش انسان آگاه می‌کند و به ما می‌آموزد که بخشی از خانوادهٔ او هستیم.‏ او برای ما روشن می‌سازد که از ما چه انتظار دارد و چگونه می‌توانیم با هر کس از خانوادهٔ او در اتحاد و صلح همکاری کنیم.‏ از کلام او می‌آموزیم که ما انسان‌ها طوری آفریده نشده‌ایم که خود تصمیم بگیریم،‏ چه چیز درست و چه چیز نادرست است.‏ در کتاب مقدّس آمده است که اگر مستقل از خدا زندگی کنیم نتایج تلخی برایمان به همراه خواهد داشت.‏ (‏ار ۱۰:‏۲۳‏)‏ یَهُوَه بهترین راه زندگی را برای ما می‌داند و آن را آشکار کرده است.‏ در واقع،‏ ما تنها با قبول اختیارات خدا می‌توانیم از صلح و اتحاد بهره بریم.‏ به راستی یَهُوَه به ما بسیار محبت دارد که این حقایق مهم را برایمان آشکار کرده است.‏

۱۱.‏ یَهُوَه پدر مهربانمان در خصوص آینده چه وعده‌ای به ما داده است؟‏

۱۱ پدری بامحبت به فکر آیندهٔ فرزندانش است و می‌خواهد که آنان زندگی پرمفهوم و رضایت‌بخشی داشته باشند.‏ متأسفانه اغلب مردم یا از آینده بی‌خبرند یا تمام عمرشان را صرف کارهایی می‌کنند که ماندگار نیست.‏ (‏مز ۹۰:‏۱۰‏)‏ یَهُوَه به ما فرزندانش وعدهٔ آینده‌ای فوق‌العاده را داده است که نشانهٔ محبت عمیق او به ماست.‏ این امر،‏ حتی امروزه نیز به زندگی ما مفهوم بخشیده است.‏

یَهُوَه به فرزندانش پند می‌دهد و آنان را تأدیب می‌کند

۱۲.‏ چرا پند و راهنمایی یَهُوَه به قائن و باروک نشانهٔ محبت و توجه او به آنان بود؟‏

۱۲ زمانی که یَهُوَه دید قائن در شرف انجام خطایی بزرگ است،‏ پندی به‌موقع و راهنمایی‌ای مفید،‏ به او داد.‏  او گفت:‏ «از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته‌ای؟‏ اگر آنچه را که نیکوست انجام دهی،‏ آیا پذیرفته نمی‌شوی؟‏ .‏ .‏ .‏ اما تو باید بر آن [گناه] چیره شوی.‏» (‏پیدا ۴:‏۶،‏ ۷‏)‏ متأسفانه قائن پند و هشدار یَهُوَه را به گوش نگرفت و نتیجهٔ تلخ عمل خود را نیز چشید.‏ (‏پیدا ۴:‏۱۱-‏۱۳‏)‏ زمانی که باروک،‏ همکار اِرْمیا خسته و اندوهگین شده بود،‏ یَهُوَه با پندی به او یاری کرد تا مشکل اصلی‌اش را ببینید.‏ برخلاف قائن،‏ باروک پند یَهُوَه را به گوش گرفت و جانش محفوظ ماند.‏—‏ار ۴۵:‏۲-‏۵‏.‏

۱۳.‏ چرا یَهُوَه اجازه داد که خادمان وفادارش با سختی‌ها روبرو شوند؟‏

۱۳ یَهُوَه خدا ما را راهنمایی و تأدیب می‌کند،‏ چون به ما علاقه و محبت دارد.‏ او نه فقط در صورت لزوم خادمانش را اصلاح می‌کند،‏ بلکه به آنان آموزش نیز می‌دهد.‏ (‏عبر ۱۲:‏۶‏)‏ در کتاب مقدّس،‏ نمونه‌های بسیاری از خادمان وفادار خدا آمده است که یَهُوَه به آنان آموزش داد تا انسان‌هایی بهتر شوند.‏ برای نمونه،‏ یوسف،‏ موسی و داوود سختی‌های شدیدی متحمّل شدند.‏ در تمام این مدت،‏ یَهُوَه خدا با آنان بود.‏ آنچه این خادمان در سختی‌هایشان آموختند به آنان در انجام وظایف بزرگ‌تری که از یَهُوَه دریافت کردند،‏ یاری رساند.‏ وقتی در کتاب مقدّس می‌خوانیم که چگونه یَهُوَه در سختی‌ها از آنان پشتیبانی کرد،‏ پی می‌بریم که یَهُوَه به راستی خادمانش را دوست دارد و از آنان مراقبت می‌کند.‏—‏امثال ۳:‏۱۱،‏ ۱۲ خوانده شود.‏

۱۴.‏ زمانی که خطایی مرتکب می‌شویم چگونه یَهُوَه محبتش را به ما نشان می‌دهد؟‏

۱۴ تأدیب یَهُوَه به ما کمک می‌کند که با جنبه‌ای دیگر از محبت او آشنا شویم.‏ هنگامی که شخصی خطاکار تأدیب می‌شود،‏ اگر واکنش نشان دهد و  توبه کند،‏ یَهُوَه «او را به‌فراوانی خواهد آمرزید.‏» (‏اشع ۵۵:‏۷‏)‏ این به چه معناست؟‏ داوود آمرزش یَهُوَه را با این کلمات دلنشین توصیف کرده است:‏ «همهٔ گناهانت را می‌آمرزد،‏ و همهٔ بیماریهایت را شفا می‌بخشد!‏ که حیات تو را از هاویه فدیه می‌دهد و تاجِ محبت و رحمت را بر سرت می‌نهد!‏ به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است به همان اندازه نیز نافرمانیهای ما را از ما دور کرده است.‏» (‏مز ۱۰۳:‏۳،‏ ۴،‏ ۱۲‏)‏ باشد که ما همیشه به پندهای یَهُوَه و تأدیب او توجه کنیم و سریع عکس‌العمل نشان دهیم.‏ همچنین،‏ همواره به یاد داشته باشیم که تأدیب یَهُوَه نشانهٔ محبت فراوان او به ماست.‏—‏مز ۳۰:‏۵‏.‏

یَهُوَه از ما محافظت می‌کند

۱۵.‏ چه چیز نشان می‌دهد که قوم یَهُوَه در نظر او بسیار باارزشند؟‏

۱۵ مسلماً برای پدری مهربان محافظت از خانواده‌اش در مقابل هر گونه آسیب یا خطر جدّی بسیار اهمیت دارد.‏ یَهُوَه پدر آسمانی ما نیز جز این نیست.‏ مزمورنویس در مورد یَهُوَه می‌گوید:‏ «او حافظ جان سرسپردگان خویش است،‏ و ایشان را از چنگ شریران می‌رهاند.‏» (‏مز ۹۷:‏۱۰‏)‏ برای درک این امر که قوم یَهُوَه چقدر برای او باارزشند،‏ بر ارزشی که خود برای چشمانتان قائلید تأمّل کنید.‏ یَهُوَه گفته است که او نیز چنین احساسی به قومش دارد.‏ ‏(‏زَکَریا ۲:‏۸ خوانده شود.‏)‏ خادمانش در نظر او بسیار باارزشند.‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ یَهُوَه چگونه در گذشته و امروز از قومش حفاظت کرده است؟‏

۱۶ یک راهی که یَهُوَه از قومش مراقبت می‌کند از طریق فرشتگان است.‏ (‏مز ۹۱:‏۱۱‏)‏ فرشته‌ای در یک شب،‏ سپاه ۱۸۵٬۰۰۰ نفری آشوریان را نابود کرد و اورشلیم را از یورش آنان نجات داد.‏ (‏۲پاد ۱۹:‏۳۵‏)‏ فرشته‌ها پِطرُس،‏ پولُس و گروهی دیگر را از زندان آزاد کردند.‏ (‏اعما ۵:‏۱۸-‏۲۰؛‏ ۱۲:‏۶-‏۱۱‏)‏ امروزه نیز دست یَهُوَه کوتاه نیست.‏ یکی از نمایندگان شعبهٔ مرکزی از شعبه‌ای در آفریقا دیدن کرد.‏ او گزارش داد که درگیری‌های مذهبی و سیاسی،‏ آن کشور را ویران کرده بود.‏ جنگ،‏ غارت،‏ تجاوز و کشتار موجب هرج‌ومرج و بی‌قانونی فراوان شده بود.‏ بسیاری از برادران و خواهرانمان هر آنچه داشتند از دست دادند،‏ اما هیچ یک از آنان جانش را از دست نداد.‏ وقتی از آنان پرسیده شد چه احساسی دارند،‏ همهٔ آنان با لبخندی گشاده پاسخ دادند:‏ «یَهُوَه را شکر،‏ همه چیز خوب است!‏» بلی،‏ آنان محبت یَهُوَه را حس می‌کردند.‏

۱۷ البته،‏ گاه یَهُوَه اجازه داده است که دشمنان جان برخی از خادمانش را بگیرند،‏ مثل استیفان.‏ اما با هشدارهای بجا در مورد ترفندهای شیطان،‏ در کل از قومش محافظت کرده است.‏ (‏افس ۶:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ کتاب مقدّس و نشریاتی که سازمان یَهُوَه خدا بر مبنای این کتاب تهیه می‌کند،‏ چشم ما را به خطر مادیات،‏ مسائل غیر اخلاقی،‏ تفریحات خشونت‌آمیز و سوءاستفاده از اینترنت و اموری از این قبیل باز کرده است.‏ واضح است که یَهُوَه همچون پدری مهربان به امنیت و رفاه قومش توجه دارد.‏

افتخاری بزرگ

۱۸.‏ در مورد محبتی که یَهُوَه به شما دارد،‏ چه احساسی دارید؟‏

۱۸ آنچه خواندیم تنها چند طریق بی‌نظیری بود که یَهُوَه محبتش را به ما ابراز می‌کند.‏ قطعاً بررسی آن احساسی همچون موسی در ما به وجود آورده است.‏ او پس از تأمّل بر سال‌های متمادی خدمتش به یَهُوَه،‏ چنین گفت:‏ «صبحگاهان ما را از محبت خود سیر کن تا تمامی عمرمان شادمانه بسراییم و شادی کنیم.‏» (‏مز ۹۰:‏۱۴‏)‏ به راستی درک محبت یَهُوَه و حس کردن آن بزرگ‌ترین برکت و افتخاری است که می‌توان امروزه از آن برخوردار بود.‏ همچون یوحنای رسول ما نیز بر آن می‌شویم که بگوییم:‏ «ببینید که پدر چه محبت عظیمی به ما ابراز داشته است!‏»—‏۱یو ۳:‏۱‏.‏