به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  سپتامبر ۲۰۱۵

در رسیدن به بلوغ مسیحی بکوشیم

در رسیدن به بلوغ مسیحی بکوشیم

‏«به قامت کامل مسیح برسیم.‏»—‏افس ۴:‏۱۳‏.‏

سرودهای:‏ ۶۹،‏ ۷۰

۱،‏ ۲.‏ هر مسیحی می‌کوشد تا به چه هدفی برسد؟‏ با تشبیهی آن را توضیح دهید.‏

یک خانم خانه‌دارِ باتجربه برای خرید میوهٔ روزانهٔ خانواده فقط به ظاهر میوه یا ارزان بودن آن توجه نمی‌کند.‏ بلکه او به دنبال میوه‌ای مغذی،‏ با طعم و عطری خوش است و به جای انتخاب میوه‌ای نارس،‏ میوه‌ای را انتخاب می‌کند که کاملاً رسیده باشد.‏

۲ رشد روحانی با شناخت یَهُوَه خدا،‏ وقف و تعمید پایان نمی‌یابد.‏ هدف هر مسیحی این است که رشد یابد و به بلوغ مسیحی برسد.‏ مسلّم است که منظور از بلوغ،‏ بالا رفتن سن نیست،‏ بلکه منظور بلوغ روحانی است که به معنی داشتن رابطه‌ای نزدیک و صمیمی با یَهُوَه خداست.‏ پولُس رسول در نامه‌ای به مسیحیان اِفِسُس در خصوص اهمیت رشد روحانی چنین گفت:‏ «به یگانگی ایمان و شناخت دقیق پسر خدا دست یابیم و انسانی بالغ شده،‏ به قامت کامل مسیح برسیم.‏»—‏افس ۴:‏۱۳‏.‏

۳.‏ وضعیت امروزهٔ شاهدان یَهُوَه از چه جهت مشابه وضعیت جماعت اِفِسُس است؟‏

۳ وقتی پولُس نامه‌اش را به جماعت اِفِسُس نوشت،‏ چندین سال از پایه‌گذاری آن جماعت می‌گذشت.‏ بسیاری از شاگردان آن جماعت مسیحیانی بالغ و باتجربه بودند،‏ اما برخی نیز هنوز باید به بلوغ مسیحی می‌رسیدند.‏ وضعیت امروزهٔ شاهدان یَهُوَه،‏ مشابه وضعیت آن جماعت است.‏ بسیاری از برادران و خواهران  سال‌هاست که یَهُوَه را خدمت می‌کنند و مسیحیانی بالغ هستند.‏ اما واضح است که در این راه پیشرفت همه یکسان نبوده است.‏ برای مثال،‏ هر ساله هزاران نفر تعمید می‌گیرند،‏ پس نیاز است که از نظر روحانی رشد کنند.‏ شما چطور؟‏ آیا شما نیز به رشد روحانی نیاز دارید؟‏—‏کول ۲:‏۶،‏ ۷‏.‏

رشد مسیحی

۴،‏ ۵.‏ مسیحیان بالغ از چه جهت با یکدیگر متفاوتند و در عین حال چه نقطهٔ مشترکی با هم دارند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۴ واضح است که میوه‌های رسیده همه شکلی یکسان ندارند،‏ بلکه مشخصه‌هایی مشترک دارند که نشانهٔ رسیده بودن آن‌هاست.‏ به طور مشابه،‏ مسیحیان بالغ نیز از قوم‌ها،‏ فرهنگ‌ها و پیشینه‌های گوناگون و گروه‌های سنی مختلف هستند.‏ علایق و شخصیت آنان نیز با یکدیگر متفاوت است.‏ اما مسیحیان بالغ،‏ خصوصیات مشترکی دارند که نشانهٔ رشد روحانی آن‌هاست.‏ برخی از این خصوصیات کدامند؟‏

۵ مسیحی بالغ در همهٔ امور زندگی،‏ عیسی را سرمشق خود قرار می‌دهد و تا جای ممکن «در جای پای او» گام برمی‌دارد.‏ (‏۱پطر ۲:‏۲۱‏)‏ حال چه نکته‌ای برای عیسی پر اهمیت بود؟‏ عیسی دوست داشتن یَهُوَه خدا را با تمامی دل،‏ جان و ذهن و دوست داشتن همنوعان را همچون خویشتن،‏ بسیار پر اهمیت می‌دانست.‏ (‏مت ۲۲:‏۳۷-‏۳۹‏)‏ مسیحی بالغ نیز می‌کوشد که هماهنگ با این پند عیسی زندگی کند.‏ شیوهٔ زندگی او حاکی از این امر است که او به رابطه‌اش با یَهُوَه و محبت ایثارگرانه به دیگران بیش از هر چیز اهمیت می‌دهد.‏

مسیحیان مسن و با تجربه در ادارهٔ جماعت از مسیحیان جوان‌تر حمایت می‌کنند و تواضعی همچون مسیح از خود نشان می‌دهند (‏بند ۶ ملاحظه شود)‏

۶،‏ ۷.‏ الف)‏ برخی خصوصیاتی که نشانهٔ بلوغ مسیحی است،‏ کدامند؟‏ ب)‏ هر یک از ما باید از خود چه بپرسد؟‏

۶ در واقع محبت تنها یکی از جنبه‌های ثمرهٔ روح است که در رفتار مسیحی بالغ نمایان است.‏ (‏غلا ۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ خصوصیاتی دیگر همچون ملایمت،‏ خویشتنداری و بردباری نیز برای یک مسیحی بالغ بسیار اهمیت دارد.‏ این خصوصیات،‏ مسیحی بالغ را یاری می‌کند تا در شرایط دلسردکننده و سخت آزرده و خشمگین نشود و همواره با مد نظر داشتن امیدش،‏ آن شرایط را تحمّل کند.‏ مسیحی بالغ در برنامهٔ مطالعهٔ شخصی‌اش همواره برای تشخیص درست از نادرست در پی اصول کتاب مقدّس است و تصمیماتش حاکی از بلوغ و پختگی اوست.‏ برای مثال،‏ او هنگام تصمیم‌گیری به ندای وجدان تعلیم‌یافته‌اش گوش می‌دهد.‏ مسیحی بالغ فردی متواضع است و به‌خوبی آگاه است که معیارها و راه‌های یَهُوَه همیشه بسیار فراتر و بهتر از راه‌های اوست.‏ * او با شور و شوق موعظه می‌کند و در حفظ اتحاد جماعت می‌کوشد.‏

۷ قطع‌نظر از مدت زمانی که به خدمت یَهُوَه مشغولیم هر یک از ما می‌تواند از خود بپرسد:‏ ‹آیا برای رشد شخصیت مسیحی‌ام باید در برخی جنبه‌ها عیسی را بهتر سرمشق خود قرار دهم؟‏›‏

‏«خوراک سنگین برای بالغان است»‏

۸.‏ در مورد شناخت و درک عیسی از کلام خدا چه می‌توان گفت؟‏

۸ عیسی مسیح درک فوق‌العاده‌ای از کلام خدا داشت.‏ حتی زمانی که تنها ۱۲ سال داشت با معلّمان معبد در مورد امور روحانی به گفتگو می‌نشست.‏ «همهٔ کسانی که سخنان او را می‌شنیدند،‏ از فهم او و پاسخ‌هایش شگفت‌زده می‌شدند.‏» (‏لو ۲:‏۴۶،‏ ۴۷‏)‏  بعدها،‏ زمانی که موعظه می‌کرد با نقل‌قول‌های مناسب از کلام خدا دشمنانش را خاموش می‌ساخت.‏—‏مت ۲۲:‏۴۱-‏۴۶‏.‏

۹.‏ الف)‏ کسی که می‌خواهد رشد روحانی داشته باشد،‏ چه امری را باید عادت خود سازد؟‏ ب)‏ هدف از مطالعهٔ کتاب مقدّس چیست؟‏

۹ هماهنگ با نمونه‌ای که عیسی برای ما به جا گذاشت،‏ مسیحی‌ای که می‌خواهد رشد روحانی داشته باشد،‏ تنها به داشتن شناختی سطحی از کلام خدا اکتفا نمی‌کند.‏ شخصی که می‌خواهد به بلوغ روحانی برسد،‏ مرتباً در محتوای آن کندوکاو می‌کند،‏ چون می‌داند که «خوراک سنگین برای بالغان است.‏» (‏عبر ۵:‏۱۴‏)‏ واضح است که مسیحی بالغ می‌خواهد به «شناخت دقیق پسر خدا» برسد.‏ (‏افس ۴:‏۱۳‏)‏ آیا شما هر روز کتاب مقدّس را می‌خوانید؟‏ آیا هر هفته مطالعهٔ شخصی دارید و تمام تلاشتان را می‌کنید که هر هفته زمانی را به پرستش خانوادگی اختصاص دهید؟‏ بجاست هنگام بررسی کلام خدا به اصولی که در آن نهفته است توجه کنید تا طرز فکر و احساسات یَهُوَه خدا برایتان روشن‌تر شود.‏ سپس بکوشید اصول کتاب مقدّس را به کار بندید،‏ تصمیماتتان را بر مبنای آن‌ها بگیرید و به این ترتیب به یَهُوَه خدا بیش از پیش نزدیک شوید.‏

۱۰.‏ مسیحی بالغ چه احساسی نسبت به اصول و نصایح خدا دارد؟‏

۱۰ مسیحی بالغ به‌خوبی آگاه است که شناخت کتاب مقدّس به تنهایی کافی نیست.‏ او می‌داند که باید اصول و نصایح خدا را دوست بدارد.‏ او به جای این که مطابق تمایلات خود عمل کند،‏ به انجام خواست خدا اولویت می‌دهد و به این شکل عشق و علاقه‌اش را به معیارهای او نمایان می‌سازد.‏ به علاوه،‏ بی‌شک یک مسیحی طرز فکر،‏ رفتار و  عادات ناشایست گذشتهٔ خود را به اصطلاح،‏ ‹از تن به در می‌آورد.‏› همچنان که این تغییرات را در خود ایجاد می‌کند شخصیت نو را به تن می‌کند،‏ یعنی شخصیت مسیح را سرمشق خود قرار می‌دهد؛‏ شخصیتی که «به خواست خدا آفریده شده و بر پایهٔ درستی و قدّوسیت حقیقی است.‏» ‏(‏اِفِسُسیان ۴:‏۲۲-‏۲۴ خوانده شود.‏)‏ نباید این امر مهم را فراموش کرد که خدا از روح‌القدسش بهره گرفت تا کتاب مقدّس نگاشته شود.‏ از این رو،‏ هنگامی که فرد مسیحی کتاب مقدّس را مطالعه می‌کند،‏ روح مقدّس خداست که او را یاری می‌کند تا شناختش از کلام خدا بیشتر و عشقش به آن عمیق‌تر شود و به یَهُوَه خدا نزدیک‌تر گردد.‏

اتحاد و یگانگی

۱۱.‏ زمانی که عیسی بر زمین بود چه تجربه‌ای با مردم داشت؟‏

۱۱ عیسی بر زمین انسانی کامل بود که در میان انسان‌هایی ناکامل زندگی می‌کرد.‏ والدینی ناکامل او را بزرگ کردند و بقیهٔ اعضای خانواده‌اش نیز ناکامل بودند.‏ حتی نزدیک‌ترین پیروانش نیز روحیهٔ جاه‌طلبی و خودپسندی از خود نشان می‌دادند.‏ برای مثال شب پیش از اعدام عیسی «بحثی شدید نیز میانشان درگرفت که کدام یک از همه بزرگ‌تر محسوب می‌شود.‏» (‏لو ۲۲:‏۲۴‏)‏ اما عیسی اطمینان داشت که پیروانش با وجود ناکاملی‌شان می‌توانند از لحاظ روحانی رشد کرده،‏ جماعتی متحد پایه‌گذاری کنند.‏ همان شب عیسی برای اتحاد رسولانش دعا کرد و از پدر آسمانی‌اش چنین خواست:‏ «همه یک باشند و همان گونه که ای پدر،‏ تو در اتحاد با من هستی و من در اتحاد با تو،‏ آنان نیز در اتحاد با ما باشند .‏ .‏ .‏ تا همان گونه که ما یک هستیم،‏ آنان نیز یک باشند.‏»—‏یو ۱۷:‏۲۱،‏ ۲۲‏.‏

۱۲،‏ ۱۳.‏ الف)‏ بنا بر اِفِسُسیان ۴:‏۱۵،‏ ۱۶ هدف ما مسیحیان چیست؟‏ ب)‏ برادری چگونه بر ضعف خود چیره شد و آموخت که در جهت اتحاد جماعت بکوشد؟‏

۱۲ مسیحی بالغ در جماعت،‏ اتحاد و یگانگی به وجود می‌آورد.‏ ‏(‏اِفِسُسیان ۴:‏۱-‏۶،‏ ۱۵،‏ ۱۶ خوانده شود.‏)‏ هدف ما خادمان خدا این است که ‹با هماهنگی به هم بپیوندیم› و در اتحاد با یکدیگر همکاری کنیم.‏ مطابق کلام یَهُوَه لازمهٔ رسیدن به این اتحاد،‏ تواضع است.‏ برادر و خواهری که از لحاظ روحانی رشد کرده است،‏ حتی هنگامی که با ناکاملی دیگران روبرو می‌شود،‏ تا آن حد تواضع دارد که در جهت اتحاد جماعت بکوشد.‏ واکنش شما در مقابل ناکاملی و خطاهای برادران و خواهرانتان در جماعت،‏ چیست؟‏ یا اگر کسی شما را برنجاند،‏ چطور؟‏ آیا بر آن می‌شوید که به اصطلاح دیواری میان خود و او بکشید؟‏ یا می‌کوشید بر روی شکاف‌ها پلی بسازید؟‏ مسیحی بالغ می‌خواهد و می‌کوشد که پل بسازد،‏ نه دیوار.‏

۱۳ به تجربهٔ اووِه توجه کنید.‏ در گذشته ناکاملی دیگران او را می‌آزرد.‏ او تصمیم گرفت از کتاب مقدّس و با کمک کتاب «بینش بر نوشته‌های مقدّس» شرح حال داوود را مطالعه کند.‏ حال چرا داوود؟‏ اووِه می‌گوید:‏ «داوود شاهد رفتار نادرست هم‌ایمانانش بود.‏ برای مثال،‏ شائول پادشاه قصد کشتن او را داشت،‏ برخی می‌خواستند او را سنگسار کنند و حتی همسرش او را مسخره کرد.‏ (‏۱سمو ۱۹:‏۹-‏۱۱؛‏ ۳۰:‏۱-‏۶؛‏ ۲سمو ۶:‏۱۴-‏۲۲‏)‏ اما داوود هیچ گاه اجازه نداد که رفتار دیگران از محبت او به یَهُوَه بکاهد.‏ همچنین او دلی رحیم داشت،‏ خصوصیتی که من نیز باید آن را در خود پرورش می‌دادم.‏ مطالعهٔ زندگی داوود دید مرا به ناکاملی‌های هم‌ایمانانم تغییر داد.‏ دیگر لیستی از خطاهای دیگران تهیه نمی‌کنم،‏ بلکه در اتحاد جماعت می‌کوشم.‏» آیا شما نیز در حفظ اتحاد جماعت تلاش می‌کنید؟‏

 دوستی با دوستداران خدا

۱۴.‏ عیسی چه کسانی را به عنوان دوست نزدیک خود برمی‌گزید؟‏

۱۴ عیسی مسیح با مردم مهربان بود.‏ زن،‏ مرد،‏ پیر،‏ جوان و حتی بچه‌ها در کنار عیسی احساس راحتی می‌کردند.‏ اما عیسی هر کسی را به عنوان دوست نزدیکش انتخاب نمی‌کرد.‏ او به رسولان وفادارش گفت:‏ «شما دوستان من هستید اگر آنچه به شما حکم می‌کنم،‏ به جا آورید.‏» (‏یو ۱۵:‏۱۴‏)‏ عیسی دوستانش را از میان کسانی برگزید که با وفاداری از او پیروی کرده،‏ با دلی کامل یَهُوَه را خدمت می‌کردند.‏ آیا شما نیز دوستان نزدیک خود را از میان این افراد برمی‌گزینید؟‏ چرا این امر اهمیت دارد؟‏

۱۵.‏ هم‌نشینی با هم‌ایمانان باتجربه برای جوانان چه فایده‌ای دارد؟‏

۱۵ بسیاری از میوه‌ها در گرمای آفتاب بهتر می‌رسند.‏ به طور مشابه گرمی محیط برادرانه می‌تواند شما را به بلوغ و رشد روحانی برساند.‏ اگر جوانی هستید که برای آینده‌تان تصمیم‌گیری می‌کنید،‏ عاقلانه است که با هم‌ایمانانی معاشرت کنید که در خدمت به یَهُوَه باتجربه هستند و می‌کوشند که اتحاد جماعت را حفظ کنند.‏ این افراد سردی و گرمی زندگی را چشیده‌اند و حتی ممکن است در خدمت به یَهُوَه با مشکلاتی روبرو بوده‌اند.‏ برای تصمیم‌گیری در انتخاب راه زندگی،‏ چنین مسیحیانی می‌توانند به شما جوانان یاری رسانند.‏ هم‌نشینی و معاشرتی گرم با این برادران و خواهران به شما کمک می‌کند تا در زندگی تصمیماتی عاقلانه بگیرید و به بلوغ مسیحی برسید.‏—‏عبرانیان ۵:‏۱۴ خوانده شود.‏

۱۶.‏ چگونه افراد مسن‌تر در جماعت به خواهری جوان کمک کردند؟‏

۱۶ برای مثال،‏ هِلگا به یاد می‌آورد که طی سال آخر مدرسه هم‌کلاسی‌هایش در مورد اهدافشان برای آینده با هم صحبت می‌کردند.‏ بسیاری از آنان تصمیم داشتند به دانشگاه بروند چون آن را راهی برای رسیدن به شغلی موفقیت‌آمیز می‌دانستند.‏ هِلگا در مورد این موضوع با دوستانش در جماعت صحبت کرد.‏ او می‌گوید:‏ «بسیاری از آنان بزرگ‌تر از من بودند و به من خیلی کمک کردند.‏ مرا ترغیب کردند که خدمت تمام‌وقت را آغاز کنم.‏ پس از آن توانستم برای ۵ سال در خدمت پیشگامی باشم.‏ اکنون که سال‌ها از آن روزها می‌گذرد،‏ خوشحالم که بیشترِ دوران جوانی‌ام را بر خدمت به یَهُوَه تمرکز کردم.‏ هیچ گاه چیزی مایهٔ پشیمانی‌ام نشد.‏»‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ چگونه رشد روحانی،‏ ما را در خدمت به یَهُوَه یاری می‌کند؟‏

۱۷ با سرمشق قرار دادن عیسی در زندگی از لحاظ روحانی رشد خواهیم کرد.‏ همچنین به یَهُوَه نزدیک‌تر شده،‏ ترغیب خواهیم شد که با تمام توانمان به او خدمت کنیم.‏ خادم خدا زمانی می‌تواند هر آنچه در توان دارد در خدمت به یَهُوَه انجام دهد که از لحاظ روحانی رشد کند و به بلوغ مسیحی برسد.‏ عیسی شاگردانش را چنین ترغیب کرد:‏ «شما نیز بگذارید نورتان بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید کنند.‏»—‏مت ۵:‏۱۶‏.‏

۱۸ همان طور که گفته شد،‏ مسیحی بالغ می‌تواند تأثیر بسزایی بر جماعت داشته باشد.‏ تصمیماتی که فرد مسیحی هماهنگ با وجدانش اتخاذ می‌کند،‏ حاکی از رشد و بلوغ روحانی اوست.‏ حال چگونه وجدان ما می‌تواند به ما کمک کند که تصمیماتی عاقلانه بگیریم؟‏ چگونه می‌توانیم به تصمیماتی که هم‌ایمانمان بر مبنای وجدانشان می‌گیرند،‏ احترام بگذاریم؟‏ در مقالهٔ بعد این نکات را بررسی می‌کنیم.‏

^ بند 6 برای مثال،‏ ممکن است از برادران باتجربهٔ مسن خواسته شود،‏ برخی وظایف را که پیش‌تر به آنان محوّل شده بود،‏ کنار بگذارند و برادران جوان‌تر را در انجام آن وظایف یاری و حمایت کنند.‏