به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات سپتامبر ۲۰۱۵

این شماره شامل مقالات مطالعه‌ای برای هفته‌های ۲۶ اکتبر تا ۲۹ نوامبر ۲۰۱۵ است.‏

در رسیدن به بلوغ مسیحی بکوشیم

قطع نظر از این که چه مدت به یَهُوَه خدمت می‌کنیم،‏ می‌توانیم همچنان به سوی بلوغ روحانی پیش رویم.‏

آیا وجدانتان قابل اعتماد است؟‏

ببینید که وجدانتان چگونه می‌تواند به شما کمک کند تا در مورد سلامتی،‏ تفریحات و خدمت موعظه تصمیمات عاقلانه بگیرید.‏

‏«در ایمان پایدار بمانید»‏

از تجربهٔ پِطرُس هنگام راه رفتن روی آب،‏ چه درس‌هایی در مورد ایمان می‌آموزیم؟‏

یَهُوَه از چه طرقی محبتش را به ما ابراز داشته است؟‏

آیا پذیرفتن این موضوع که یهوه شما را دوست دارد،‏ برایتان دشوار است؟‏

چگونه می‌توانیم محبت‌مان را به یهوه ابراز کنیم؟‏

این امر تنها به مفهوم احساسی در دل ما نیست.‏

زندگی‌نامه

برکت یَهُوَه زندگی‌ام را پربار ساخت

زندگی‌نامهٔ ملیتا جرس را بخوانید که با همسرش تد جرس که یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده بود،‏ بیش از پنجاه سال در خدمت تمام وقت ویژه بوده است