مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

معاشران شما در این روزهای آخر چه کسانی هستند؟‏

معاشران شما در این روزهای آخر چه کسانی هستند؟‏

‏«معاشران بد،‏ رفتار خوب را فاسد می‌سازند.‏»—‏۱قر ۱۵:‏۳۳‏.‏

سرودهای:‏ ۷۳،‏ ۱۱۹

۱.‏ ما اکنون در چه زمانی زندگی می‌کنیم؟‏

امروزه ما در «زمان‌هایی سخت» زندگی می‌کنیم.‏ کتاب مقدّس این دوران را که از سال ۱۹۱۴ آغاز شده است «روزهای آخر» نامیده است.‏ از آن سال،‏ وضعیت دنیا بسیار وخیم‌تر از گذشته شده است و این خود مشخصهٔ این «زمان سخت» است.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱-‏۵‏)‏ به علاوه،‏ می‌دانیم که وضعیت دنیا از این نیز وخیم‌تر خواهد شد،‏ چرا که کتاب مقدّس چنین پیشگویی کرده است:‏ «شریران و شیّادان روزبه‌روز بدتر خواهند شد.‏»—‏۲تیمو ۳:‏۱۳‏.‏

۲.‏ امروزه در اغلب تفریحات و سرگرمی‌های دنیا چه اموری دیده می‌شود؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۲ مردم امروزه تفریحاتی را برمی‌گزینند که از دید کتاب مقدّس خشونت‌آمیز،‏ غیراخلاقی،‏ مرتبط با سحر و جادو یا از جهاتی دیگر بد و ناشایست است.‏ برای مثال در اینترنت،‏ برنامه‌های تلویزیون،‏ فیلم‌های سینمایی،‏ رمان‌ها و مجلّات به خشونت و اعمال غیراخلاقی جنبه‌ای مثبت داده می‌شود.‏ رفتارهایی که زمانی پذیرفته نبود،‏ اکنون در برخی مناطق قانونی شده است.‏ اما این امر به این معنی  نیست که آن اعمال نزد یَهُوَه پذیرفته است.‏—‏رومیان ۱:‏۲۸-‏۳۲ خوانده شود.‏

۳.‏ دنیا به آنان که می‌خواهند مطابق معیارهای خدا زندگی کنند،‏ به چه چشمی می‌نگرد؟‏

۳ پیروان عیسی در قرن اول از تفریحات و سرگرمی‌های ناشایست دوری می‌کردند.‏ از این رو و همچنین به دلیل این که آنان مطابق معیارهای خدا رفتار می‌کردند از مردم دنیا آزار می‌دیدند و دشنام می‌شنیدند.‏ پِطرُس رسول خطاب به این مسیحیان چنین گفت:‏ «آنان از این که شما دیگر ایشان را در همان بی‌بندوباری‌های مفرط همراهی نمی‌کنید،‏ متحیّرند و به همین خاطر شما را دشنام می‌دهند.‏» (‏۱پطر ۴:‏۴‏)‏ امروزه نیز دنیا آنانی را که می‌خواهند مطابق معیارهای خدا زندگی کنند،‏ به چشم افرادی غیرعادی و نامعقول می‌نگرد.‏ افزون بر این در کتاب مقدّس آمده است:‏ «همهٔ کسانی که می‌خواهند پیرو مسیحْ عیسی باشند و زندگی خود را وقف خدا کنند،‏ آزار خواهند دید.‏»—‏۲تیمو ۳:‏۱۲‏.‏

‏«معاشران بد رفتار خوب را فاسد می‌سازند»‏

۴.‏ کتاب مقدّس در خصوص دنیا چه پندهایی به ما می‌دهد؟‏

۴ اگر می‌خواهیم مطابق معیارهای خدا زندگی کنیم،‏ نمی‌توانیم «دنیا و آنچه را در دنیاست» دوست بداریم.‏ ‏(‏۱یوحنا ۲:‏۱۵،‏ ۱۶ خوانده شود.‏)‏ در دنیای امروز مذهب،‏ سیاست و تجارت،‏ همچنین رسانه‌های گروهی تحت تسلّط شیطان،‏ «خدای این نظام حاضر» است و این‌ها ابزاری است در دست شیطان برای گمراه کردن انسان‌ها.‏ (‏۲قر ۴:‏۴؛‏ ۱یو ۵:‏۱۹‏)‏ از این رو،‏ ما مسیحیان باید بسیار مراقب باشیم که تحت تأثیر دنیا قرار نگیریم و از معاشران بد دوری کنیم.‏ در کلام الهامی خدا،‏ این حقیقت اساسی چنین بیان شده است:‏ «گمراه مشوید.‏ معاشران بد،‏ رفتار خوب را فاسد می‌سازند.‏»—‏۱قر ۱۵:‏۳۳‏.‏

۵،‏ ۶.‏ از معاشرت با چه کسانی باید پرهیز کرد و چرا؟‏

۵ برای این که رفتار خوب خود را فاسد نسازیم،‏ باید از معاشرت نزدیک با کسانی که اعمال بد پیشه می‌کنند،‏ پرهیز کنیم.‏ البته این امر فقط به معنی پرهیز از معاشرت با خطاکاران بی‌ایمان نیست،‏ بلکه شامل معاشرت با شخصی نیز می‌شود که خود را پرستندهٔ یَهُوَه می‌خواند،‏ اما به عمد قوانین او را زیر پا می‌گذارد.‏ اگر چنین شخصی مرتکب گناهی جدّی شود و توبه نکند،‏ باید از معاشرت با او پرهیز کرد.‏—‏روم ۱۶:‏۱۷،‏ ۱۸‏.‏

۶ معاشرت با کسانی که قوانین خدا را زیر پا می‌گذارند می‌تواند این تأثیر را بر ما داشته باشد که برای پذیرفته شدن نزد آنان ما نیز همرنگ آنان شویم.‏ برای مثال،‏ معاشرت با کسانی که مرتکب اعمال غیراخلاقی جنسی می‌شوند می‌تواند باعث شود که خود به چنین اعمالی دست بزنیم.‏ این تجربه‌ای است که برخی مسیحیان وقف‌شده داشته‌اند و آنان که توبه نکردند،‏ اخراج شدند.‏ (‏۱قر ۵:‏۱۱-‏۱۳‏)‏ در واقع اگر این افراد توبه نکنند وضعیتشان آن گونه خواهد بود که در دوم پِطرُس ۲:‏۲۰-‏۲۲ توضیح داده شده است.‏—‏خوانده شود.‏

۷.‏ چه کسانی را باید به عنوان دوست خود برگزینیم؟‏

۷ ما می‌خواهیم با همه کس مهربان باشیم حتی با آنانی که قوانین خدا را دنبال نمی‌کنند،‏ اما نباید با آنان معاشرت نزدیک داشته باشیم یا دوست آنان شویم.‏ از این رو نادرست خواهد بود که فرد مجردی که خادم یَهُوَه است با کسی که خادم یَهُوَه نیست و معیارهای والای یَهُوَه را نادیده می‌گیرد،‏ قرار ملاقات بگذارد.‏ مقبول بودن نزد خدا بسیار بیش از محبوب بودن نزد مردم اهمیت دارد.‏ دوستان نزدیک ما باید کسانی  باشند که مطابق معیارهای خدا زندگی می‌کنند.‏ عیسی گفت:‏ «هر که خواست خدا را انجام دهد،‏ او برادر،‏ خواهر و مادر من است.‏»—‏مر ۳:‏۳۵‏.‏

۸.‏ معاشران بد چه تأثیری بر اسرائیلیان داشتند؟‏

۸ اسرائیلیان عاقبتِ تلخ هم‌نشینی با معاشران بد را تجربه کردند.‏ یَهُوَه پس از آزاد کردن اسرائیلیان از مصر آنان را به سمت سرزمین موعود راهنمایی کرد و در مورد مردم آن سرزمین به آنان چنین هشدار داد:‏ «در برابر خدایان ایشان سَجده مکن،‏ آنها را عبادت منما و مطابق رسومشان رفتار مکن،‏ بلکه آنها را به‌کل منهدم ساز و ستونهای سنگیشان را در هم شِکَن.‏ یهوه خدایتان را عبادت کنید.‏» (‏خرو ۲۳:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ در نهایت اغلب اسرائیلیان راهنمایی‌های یَهُوَه را به گوش نگرفتند.‏ (‏مز ۱۰۶:‏۳۵-‏۳۹‏)‏ چون به خدا پشت کردند،‏ عیسی بعدها به آنان گفت:‏ «حال،‏ خانهٔ شما به شما وانهاده شده است.‏» (‏مت ۲۳:‏۳۸‏)‏ یَهُوَه اسرائیلیان را رد کرد و جماعت مسیحی را به عنوان قوم خود برگزید و برکاتش را شامل حال آنان کرد.‏—‏اعما ۲:‏۱-‏۴‏.‏

مراقب باشید که چه می‌خوانید و چه تماشا می‌کنید

۹.‏ چرا رسانه‌های دنیا می‌تواند برای ما مسیحیان خطرناک باشد؟‏

۹ اکثر محصولات رسانه‌های دنیای شیطان،‏ می‌تواند به رابطهٔ ما مسیحیان با یَهُوَه خدا،‏ آسیب رساند.‏ محصولات دنیای شیطان چنین طراحی نشده‌اند که ایمان ما را به یَهُوَه خدا و وعده‌های او استوار سازد،‏ بلکه مردم را تشویق می‌کند که به دنیای شریر او اعتماد کنند.‏ از این رو،‏ باید در انتخاب آنچه می‌خوانیم،‏ تماشا می‌کنیم یا می‌شنویم مراقب باشیم تا در ما «تمایلات دنیوی» به وجود نیاید.‏—‏تیت ۲:‏۱۲‏.‏

۱۰.‏ چه بر سر رسانه‌های این دنیا خواهد آمد؟‏

۱۰ به زودی دنیای شیطان و رسانه‌های زیانبخش آن نابود خواهند شد.‏ در کلام خدا آمده است:‏ «دنیا و خواسته‌های آن گذراست،‏ اما کسی که خواست خدا را به جا می‌آورد،‏ تا ابد باقی خواهد ماند.‏» (‏۱یو ۲:‏۱۷‏)‏ مزمورنویس نیز چنین سرایید:‏ «بدکاران منقطع خواهند شد،‏ اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد.‏» برای چه مدت چنین خواهد بود؟‏ «پارسایان زمین را به میراث خواهند برد و تا به ابد در آن سکونت خواهند کرد.‏»—‏مز ۳۷:‏۹،‏ ۱۱،‏ ۲۹‏.‏

۱۱.‏ یَهُوَه برای کمک به ما که به او وفادار بمانیم،‏ چه کرده است؟‏

۱۱ برخلاف دنیای شیطان،‏ آنچه سازمان یَهُوَه در این روزهای آخر در اختیار ما قرار می‌دهد،‏ ما را به زندگی ابدی رهنمون می‌سازد.‏ عیسی به یَهُوَه چنین دعا کرد:‏ «راهی که به زندگی جاودان می‌انجامد،‏ این است که تو را تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده‌ای بشناسند.‏» (‏یو ۱۷:‏۳‏)‏ پدر آسمانی ما از طریق سازمانش هر آنچه ما برای شناخت او نیاز داریم در اختیار ما قرار می‌دهد.‏ به راستی مجلّات،‏ بروشورها،‏ کتاب‌ها،‏ فیلم‌ها و سایت‌هایمان که پرستش حقیقی را ترویج می‌دهند،‏ چه برکت بزرگی است.‏ همچنین سازمان یَهُوَه برای بیش از ۱۱۰٬۰۰۰ جماعت در سراسر دنیا جلساتی ترتیب می‌دهد.‏ در جلسات جماعت،‏ مجمع‌ها و کنگره‌ها مطالبی بر مبنای کتاب مقدّس بررسی می‌شود که ایمان ما را به خدا و وعده‌های او استوار می‌سازد.‏—‏عبر ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏.‏

تنها با کسی ازدواج کنید که «پیرو سَرور» است

۱۲.‏ پند کتاب مقدّس را در مورد ازدواج توضیح دهید.‏

۱۲ انتخاب معاشران برای مسیحیان مجرّد که قصد ازدواج دارند به خصوص اهمیت دارد.‏ پند کتاب مقدّس در این مورد روشن است:‏ «زیر یوغ نامتوازن با بی‌ایمانان مروید؛‏ زیرا چه رفاقتی میان درستکاری و قانون‌شکنی،‏  یا چه شراکتی میان نور و تاریکی وجود دارد؟‏» (‏۲قر ۶:‏۱۴‏)‏ کتاب مقدّس به خادمان یَهُوَه که قصد ازدواج دارند،‏ پند می‌دهد که تنها با کسی ازدواج کنند که «پیرو سَرور» است؛‏ یعنی کسی که پرستندهٔ یَهُوَه،‏ وقف‌شده و تعمیدیافته است و مطابق معیارهای کتاب مقدّس زندگی می‌کند.‏ (‏۱قر ۷:‏۳۹‏)‏ با ازدواج با شخصی که یَهُوَه را دوست دارد،‏ همسری خواهید داشت که به شما کمک می‌کند به یَهُوَه وفادار مانید.‏

۱۳.‏ یَهُوَه در خصوص ازدواج چه فرمانی به اسرائیلیان داد؟‏

۱۳ یَهُوَه همواره بهترین را برای خادمانش می‌خواهد و فرمان ازدواج با شخصی که پیرو سَرور است،‏ فرمانی جدید نیست.‏ یَهُوَه از طریق موسی فرمانی روشن به اسرائیلیان داد.‏ او در رابطه با قوم‌های اطراف که پرستندهٔ یَهُوَه نبودند به اسرائیلیان چنین فرمان داد:‏ «با ایشان وصلت منما؛‏ دخترت را به پسر ایشان مده و دختر ایشان را برای پسرت مگیر.‏ زیرا فرزندانت را از پیرویِ من منحرف خواهند کرد تا خدایان دیگر را عبادت کنند.‏ آنگاه خشم خداوند بر شما افروخته شده،‏ شما را به سرعت نابود خواهد ساخت.‏»—‏تث ۷:‏۳،‏ ۴‏.‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ زیر پا گذاشتن فرمان یَهُوَه چه تأثیری بر سلیمان داشت؟‏

۱۴ سلیمان،‏ پسر داوود در اوایل پادشاهی‌اش در دعا از خدا تقاضای حکمت کرد و خدا نیز به فراوانی به او حکمت بخشید.‏ از این رو سلیمان به عنوان پادشاهی با حکمت و حاکم سرزمینی آباد شهرت یافت.‏ زمانی که ملکهٔ صَبا از سلیمان دیدن کرد،‏ گفت:‏ «آنچه را که می‌گفتند باور نمی‌کردم تا این که آمدم و به چشمان خود دیدم،‏ و اینک حتی نیمی از آن نیز به من گفته نشده بود؛‏ حکمت و سعادتمندی تو بس فزونتر از آن است که شنیده بودم.‏» (‏۱پاد ۱۰:‏۷‏)‏ اما شرح حال سلیمان درس عبرتی نیز به ما می‌دهد که به گوش نگرفتن فرمان یَهُوَه و ازدواج با شخصی که پرستندهٔ یَهُوَه نیست،‏ چه عواقبی می‌تواند داشته باشد.‏—‏جا ۴:‏۱۳‏.‏

۱۵ با وجود تمامی آنچه یَهُوَه خدا برای سلیمان انجام داد،‏ او فرمان صریح خدا را در رابطه با ازدواج نادیده گرفت.‏ او ‹زنان اجنبی بسیاری را دوست می‌داشت› و در نهایت ۷۰۰ زن و ۳۰۰ مُتَعِه یا صیغه برای خود گرفت.‏ نتیجه چه بود؟‏ «در زمان سالخوردگی سلیمان،‏ زنانش دل او را به پیروی از خدایان دیگر برگردانیدند .‏ .‏ .‏ پس سلیمان آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آورد.‏» (‏۱پاد ۱۱:‏۱-‏۶‏)‏ نشست و برخاست با معاشران بد حکمت سلیمان را سست کرد و باعث شد که از پرستش یَهُوَه رویگردان شود.‏ اگر این برای سلیمان اتفاق افتاد برای ما نیز می‌تواند روی دهد.‏ به راستی چه هشداری برای مسیحیانی که فکر ازدواج با شخصی را در ذهن می‌پرورند که پرستندهٔ یَهُوَه نیست.‏

۱۶.‏ برای مسیحیانی که همسرشان پرستندهٔ یَهُوَه نیست،‏ توجه به چه پندی در کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏

۱۶ حال،‏ اگر فردی متأهل پرستندهٔ یَهُوَه شود،‏ چطور؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «شما ای زنان،‏ مطیع شوهران خود باشید تا اگر برخی مطیع کلام نیستند،‏ بی‌آن که سخنی بگویید،‏ به خاطر رفتار شما به ایمان جلب شوند.‏» (‏۱پطر ۳:‏۱‏)‏ در واقع این پند کتاب مقدّس خطاب به زنان مسیحی است که در زندگی مشترک مطابق معیارهای والای یَهُوَه خدا رفتار کنند.‏ اما برای مردان متأهلی که پرستندهٔ یَهُوَه می‌شوند نیز کاربرد دارد.‏ پند کتاب مقدّس در اینجا برای مسیحیان روشن است؛‏ همسری خوب باشید و معیارهای والای خدا را در خصوص ازدواج به کار بندید.‏ بسیاری از کسانی که به یَهُوَه ایمان نداشتند با مشاهدهٔ تغییر رفتار زن یا شوهرشان که پرستندهٔ یَهُوَه شده بود،‏ به یَهُوَه ایمان آوردند.‏

 با آنانی معاشرت کنید که یَهُوَه را دوست دارند

۱۷،‏ ۱۸.‏ چرا نوح از طوفان و مسیحیان قرن اول از نابودی‌ای که در زمانشان روی داد،‏ نجات یافتند؟‏

۱۷ معاشران بد،‏ رفتار خوب ما را فاسد می‌سازند،‏ اما معاشران خوب می‌توانند در ما ثمرات نیکو به بار آورند.‏ در این خصوص نوح نمونه‌ای خوب برای ماست.‏ مردم زمان نوح بسیار شریر بودند.‏ در آن زمان «خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است،‏ و هر نیتِ اندیشه‌های دل او پیوسته برای بدی است و بس.‏» (‏پیدا ۶:‏۵‏)‏ از این رو یَهُوَه تصمیم گرفت با طوفانی آن دنیای شریر را نابود کند.‏ اما نوح با بقیهٔ مردم فرق داشت،‏ کتاب مقدّس در مورد او چنین گفته است:‏ «نوح مردی بود پارسا و در روزگار خویش بی‌عیب.‏ نوح با خدا راه می‌رفت.‏»—‏پیدا ۶:‏۷-‏۹‏.‏

۱۸ قطعاً نوح در پی دوستی با مردم خدانشناس آن زمان نبود.‏ او و هفت نفر از خانواده‌اش در وظیفه‌ای که خدا به آنان داد،‏ مشغول به خدمت شدند.‏ در کنار آن،‏ نوح «طریق درست خدا را موعظه می‌کرد.‏» (‏۲پطر ۲:‏۵‏)‏ نوح با موعظه،‏ ساخت کشتی و همنشینی با خانواده‌اش خود را به اعمالی نیکو که خدا را خشنود می‌ساخت مشغول کرده بود.‏ از این رو او و خانواده‌اش از طوفان نجات یافتند.‏ ما باید از آنان قدردان باشیم،‏ چون امروزه همگی ما از نوادگان آن خادمان خدا هستیم؛‏ یعنی نوح،‏ همسرش،‏ پسران او و همسرانشان.‏ مشابه آنان مسیحیان وفادار و مطیع قرن اول،‏ خود را از مردم خدانشناس زمان خود دور نگاه داشتند و در سال ۷۰ م.‏ از نابودی اورشلیم و نظام یهودی آن زمان نجات یافتند.‏—‏لو ۲۱:‏۲۰-‏۲۲‏.‏

با همنشینی با هم‌ایمانانمان طعم زندگی در دنیای جدید را می‌چشیم (‏بند ۱۹ ملاحظه شود)‏

۱۹.‏ برای این که به خدا وفادار مانیم،‏ چه باید بکنیم؟‏

۱۹ ما پرستندگان یَهُوَه باید نوح،‏ خانواده‌اش و مسیحیان وفادار قرن اول را سرمشق خود قرار دهیم.‏ باید از این دنیای شریرِ اطرافمان دوری کنیم و از میان میلیون‌ها برادر و خواهر وفادارمان،‏ معاشرانی خوب برای خود برگزینیم.‏ ما می‌توانیم با دوستی با آنان که حکمت الٰهی را در زندگی راه خود قرار می‌دهند،‏ در این روزهای سخت ‹در ایمان پایدار بمانیم.‏› (‏۱قر ۱۶:‏۱۳؛‏ امث ۱۳:‏۲۰‏)‏ تصوّرش را بکنید چه آیندهٔ فوق‌العاده‌ای در انتظارمان است.‏ اگر در این روزهای آخر در انتخاب معاشرانمان هوشیار باشیم،‏ می‌توانیم زمانی که این نظام شریر نابود می‌شود نجات یابیم و در دنیای جدید یَهُوَه زندگی کنیم.‏