مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات اوت ۲۰۱۵

این شماره شامل مقالات مطالعه‌ای برای هفته‌های ۲۸ سپتامبر تا ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵ می‌باشد.‏

زندگی‌نامه

‏«سرزمینهای ساحلیِ بسیار شادی کنند»‏

زندگی‌نامه برادر جِفری جکسون را که در هیئت اداره‌کننده خدمت می‌کند،‏ بخوانید.‏

بر محبت پایدار یَهُوَه تأمّل کنید

چگونه می‌توانید اطمینان یابید که یَهُوَه حتی در زمان‌های سخت نیز با شماست؟‏

منتظر بمانید!‏

دو دلیل قطعی داریم که برای پایان این نظام منتظر مانده،‏ هوشیار باشیم.‏

برای زندگی در دنیای جدید اکنون آماده شوید

قوم خدا نقاط مشترک بسیاری با اشخاصی دارند که می‌خواهند به کشوری دیگر مهاجرت کنند

معاشران شما در این روزهای آخر چه کسانی هستند؟‏

معاشران شما تنها به اشخاصی که با آنان وقت می‌گذرانید،‏ محدود نمی‌شود.‏

از یوآنّا چه می‌آموزیم؟‏

برای این که یوآنّا پیرو عیسی شود،‏ چه تغییراتی باید در زندگی‌اش می‌داد؟‏

از آرشیو ما

‏«یَهُوَه شما را به فرانسه آورد تا حقیقت را بشنوید»‏

توافق‌نامه‌ای که میان فرانسه و لهستان در سال ۱۹۱۹ امضا شد،‏ نتایج پیش‌بینی‌نشده‌ای داشت.‏