مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

ما می‌توانیم پاک بمانیم

ما می‌توانیم پاک بمانیم

‏«دست‌های خود را پاک کنید و .‏ .‏ .‏ دل‌های خود را طاهر سازید.‏»—‏یعقو ۴:‏۸‏.‏

۱.‏ دید دنیا به پاکدامنی چیست؟‏

امروزه مردم برای خصوصیتی همچون پاکدامنی ارزش چندانی قائل نیستند.‏ در بسیاری از کشورها همجنس‌بازی و رابطهٔ جنسی خارج از پیوند ازدواج نادرست شمرده نمی‌شود.‏ حتی در بازار تبلیغات و تفریحات این اعمال ترویج داده می‌شود.‏ (‏مز ۱۲:‏۸‏)‏ امروزه امور غیراخلاقی چنان گسترده شده است که ممکن است از خود بپرسید:‏ ‹آیا داشتن زندگی‌ای پاک واقعاً ممکن است؟‏› آری،‏ با کمک یَهُوَه هر یک از ما مسیحیان می‌تواند در چنین دنیایی زندگی‌ای پاک در پیش گیرد و یَهُوَه را خشنود سازد.‏—‏۱تِسالونیکیان ۴:‏۳-‏۵ خوانده شود.‏

۲،‏ ۳.‏ الف)‏ چرا بسیار ضروری است که با هر نوع تمایل نادرست مبارزه کنیم؟‏ ب)‏ در این مقاله چه نکاتی بررسی می‌شود؟‏

۲ برای خشنود ساختن یَهُوَه باید از هر آنچه که او از آن نفرت دارد،‏ حذر کنیم.‏ به دلیل ناکاملی ممکن است همچون ماهی‌ای که به طعمه جلب می‌شود،‏ ما نیز جلب اعمال غیراخلاقی شویم.‏ اگر افکار ناپاک را سریع از ذهنمان دور نکنیم،‏ تمایلات نادرست چنان در ما قوی می‌شود که ممکن است زمانی که شرایط پیش  آید،‏ مرتکب گناه شویم.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‹اگر میل بارور شود،‏ گناه را می‌زاید.‏›—‏یعقوب ۱:‏۱۴،‏ ۱۵ خوانده شود.‏

۳ با تأمّل بر این که یک تمایل نادرست می‌تواند به گناهی بزرگ بینجامد،‏ به جدّیت خطر آن پی می‌بریم.‏ از سوی دیگر مایهٔ دلگرمی است که اگر اجازه ندهیم تمایل ناپاک در دلمان ریشه کند،‏ به اعمال غیراخلاقی دست نخواهیم زد و نتیجهٔ تلخ آن را نیز نخواهیم چشید.‏ (‏غلا ۵:‏۱۶‏)‏ در این مقاله به سه نکته‌ای می‌پردازیم که ما را در نبردمان با تمایلات ناپاک کمک می‌کند:‏ دوستی ما با یَهُوَه،‏ پندهای کلام او و کمک از مسیحیان بالغ و باتجربه.‏

‏«به خدا نزدیک شوید»‏

۴.‏ چرا مهم است که به یَهُوَه نزدیک شویم؟‏

۴ کلام خدا خطاب به آنانی که می‌خواهند به خدا نزدیک شوند می‌گوید:‏ «دست‌های خود را پاک کنید و .‏ .‏ .‏ دل‌های خود را طاهر سازید.‏» (‏یعقو ۴:‏۸‏)‏ اگر برای دوستی‌مان با یَهُوَه ارزش بسیار قائلیم،‏ تمام سعی خود را می‌کنیم که در همهٔ جنبه‌های زندگی‌مان او را خشنود سازیم،‏ از جمله با افکارمان.‏ برای داشتن دلی طاهر،‏ لازم است که افکارمان را بر هر آنچه پاک،‏ شریف و درخور ستایش است متمرکز کنیم.‏ (‏مز ۲۴:‏۳،‏ ۴؛‏ ۵۱:‏۶؛‏ فیلیپ ۴:‏۸‏)‏ درست است که یَهُوَه می‌داند ما ناکامل هستیم و امیال نادرست سراغمان می‌آید،‏ ولی ما نمی‌خواهیم با پرورش افکار و امیال ناپاک او را غمگین سازیم.‏ از این رو تمام سعی خود را برای دور کردن چنین افکاری می‌کنیم.‏ (‏پیدا ۶:‏۵،‏ ۶‏)‏ تأمّل بر این موضوع ما را بیشتر مصمم می‌سازد که افکارمان را پاک نگاه داریم.‏

۵،‏ ۶.‏ دعا چگونه می‌تواند در نبرد با امیال ناپاک به ما کمک کند؟‏

۵ یک راه نبرد با افکار نادرست،‏ دعا به یَهُوَه است.‏ وقتی با دعا به یَهُوَه توکل می‌کنیم،‏ او با روح‌القدسش به ما کمک می‌کند و قدرت لازم را برای پاک ماندن به ما می‌دهد.‏ در دعاهایمان به یَهُوَه می‌توانیم به او بگوییم که خواست ما این است که افکارمان او را خشنود سازد.‏ (‏مز ۱۹:‏۱۴‏)‏ همچنین لازم است که با تواضع از او بخواهیم که دل ما را بیازماید و به ما در تشخیص افکار نادرست که می‌تواند به گناه بینجامد،‏ کمک کند.‏ (‏مز ۱۳۹:‏۲۳،‏ ۲۴‏)‏ از دعای مرتب برای وفادار ماندن به یَهُوَه دست نکشید،‏ به خصوص هنگام رویارویی با وسوسه.‏—‏مت ۶:‏۱۳‏.‏

۶ ممکن است پیش از شناخت یَهُوَه،‏ مرتکب اعمالی می‌شدیم که از نظر او ناپسند بود و هنوز هم با تمایل به انجام آن اعمال در جنگیم.‏ حتی اگر چنین باشد،‏ یَهُوَه می‌تواند به ما یاری رساند تا تغییرات لازم را در خود به وجود آوریم و او را مطابق خواستش خدمت کنیم.‏ داوود پادشاه به‌خوبی از این موضوع آگاه بود.‏ او پس از آن که با بَتْشَبَع زنا کرد،‏ از یَهُوَه چنین استدعا کرد:‏ «دلی طاهر در من بیافرین،‏ و روحی استوار در من تازه بساز.‏» (‏مز ۵۱:‏۱۰،‏ ۱۲‏)‏ ممکن است تمایل به اعمال گناه‌آلود در ما بسیار قوی باشد،‏ اما یَهُوَه می‌تواند در ما روحی راغب برانگیزد تا او را خشنود سازیم.‏ حتی اگر تمایلات ناپاک در ما ریشه کرده و افکار ما را احاطه کرده باشد،‏ یَهُوَه می‌تواند به ما کمک کند تا از فرامین او اطاعت کنیم و هماهنگ با آن زندگی کنیم.‏ او می‌تواند ما را یاری رساند تا بدی بر ما مسلّط نشود.‏—‏مز ۱۱۹:‏۱۳۳‏.‏

اگر ناگاه میلی ناپاک در دل ما به وجود آمده،‏ رشد کند،‏ باید آن را ریشه‌کن کنیم (‏بند ۶ ملاحظه شود)‏

‏«به کلام عمل کنید»‏

۷.‏ کلام خدا چگونه به ما کمک می‌کند ذهنمان را از افکار ناپاک محفوظ داریم؟‏

۷ یَهُوَه همچنین از طریق کلامش می‌تواند به دعاهای ما پاسخ دهد.‏ در کتاب مقدّس حکمت الٰهی را می‌یابیم که پاک است.‏ (‏یعقو ۳:‏۱۷‏)‏ خواندن روزانهٔ آن و تعمّق بر مطالبی که می‌خوانیم،‏ ذهنمان را با افکار  پاک پر می‌کند.‏ (‏مز ۱۹:‏۷،‏ ۱۱؛‏ ۱۱۹:‏۹،‏ ۱۱‏)‏ علاوه بر این کلام خدا شامل نمونه‌ها و پندهایی است که به ما کمک می‌کند امیال و افکار ناپاک را از خود دور کنیم و در دام آن نیفتیم.‏

۸،‏ ۹.‏ الف)‏ چگونه جوانی مرتکب گناه شد؟‏ ب)‏ چه هشداری برای دنیای امروز ما،‏ در امثال باب ۷ نهفته است؟‏

۸ امثال ۵:‏۸ به ما چنین هشدار می‌دهد:‏ «راه خویش از [زن زناکار] دور نگاه دار و به درِ خانه‌اش نزدیک مشو.‏» در امثال باب ۷ خطر نادیده گرفتن این پند روشن می‌شود.‏ آنجا در مورد جوانی می‌خوانیم که در نزدیکی خانهٔ زنی زناکار پرسه می‌زند.‏ شامگاه است.‏ در گوشهٔ خیابان زنی با لباسی تحریک‌کننده به آن جوان نزدیک می‌شود،‏ او را می‌گیرد و می‌بوسد.‏ سخنان آن زن وسوسه‌انگیز است و در او امیال نابجایی به وجود می‌آورد.‏ با آن که آن جوان برای چنین قصدی از خانه بیرون نرفته بود،‏ با آن زن زنا می‌کند.‏ جوان ساده‌لوح به نتیجهٔ کارش فکر نکرده است؛‏ پس طعم تلخ عواقب عملش را نیز می‌چشد.‏ کاش از آن زن دور مانده بود!‏—‏امث ۷:‏۶-‏۲۷‏.‏

۹ گاه ممکن است ما نیز خطر را از پیش نبینیم و تصمیمات بدی بگیریم که موجب بیدار شدن امیال نادرست شود.‏ برای مثال،‏ شب‌ها برخی از کانال‌های تلویزیونی برنامه‌های غیراخلاقی به نمایش می‌گذارند.‏ حال اگر ما در چنین وقتی بی‌هدف کانال‌ها را  عوض کنیم،‏ چه می‌تواند پیش آید؟‏ یا اگر بی‌هدف سایت‌های اینترنتی را باز کنیم و به سایت‌هایی که شامل آگهی‌های غیراخلاقی و تصاویر زننده است برخورد کنیم یا وارد اتاق‌های گپ و گفتگو شویم،‏ چطور؟‏ در چنین مواقعی ممکن است با تصاویر یا متنی روبرو شویم که تمایلی نادرست را در ما بیدار کند و ما را به گناه بکشاند.‏

۱۰.‏ چرا جلب‌توجه و نشان‌دادن علاقهٔ نابجا در رفتار و سخنمان به شخصی از جنس مخالف،‏ خطرناک است؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۰ پندهای کتاب مقدّس به ما در رفتارمان با جنس مخالف نیز کمک می‌کند.‏ ‏(‏۱تیموتائوس ۵:‏۲ خوانده شود.‏)‏ پند کتاب مقدّس در این رابطه هر گونه رفتار یا سخنی را که به وضوح یا به صورت ضمنی برای جلب‌توجه یا علاقهٔ نابجا به شخصی از جنس مخالف ابراز شده باشد،‏ منع می‌کند.‏ برخی شاید هر رفتار یا عملی را تا زمانی که شامل تماس بدنی نباشد بی‌ضرر بشمارند؛‏ اما ایما و اشارات و نگاه‌هایی برای جلب‌نظر جنس مخالف نیز می‌تواند احساسات شخص را برانگیزد.‏ در واقع چنین رفتارهایی و حتی عکس‌العمل مثبت به آن نشان دادن نیز می‌تواند افکار ناپاک را به وجود آورد و به اعمال غیراخلاقی بینجامد.‏ متأسفانه چنین اتفاق‌هایی رخ داده است و نباید این موضوع را نادیده گرفت.‏

۱۱.‏ از یوسف چه می‌آموزیم؟‏

۱۱ یوسف در این مورد رفتاری عاقلانه داشت.‏ وقتی زنِ اربابش فوتیفار سعی کرد او را اغوا کند،‏ یوسف وسوسه نشد و پیشنهاد او را رد کرد.‏ ولی آن زن دست بردار نبود و هر روز سعی می‌کرد او را قانع کند.‏ (‏پیدا ۳۹:‏۷،‏ ۸،‏ ۱۰‏)‏ یکی از محققان کتاب مقدّس می‌گوید که زن فوتیفار در حقیقت آرزو داشت که روزی آن دو با هم تنها باشند تا یوسف سرانجام اغوا شود.‏ یوسف مصمم بود که با رفتار و سخنش او را تحریک نکند یا کاری نکند که نشانگر آن باشد که به پیشنهاد فریبندهٔ او فکر می‌کند.‏ برای این که تمایلی ناپاک در دل یوسف ریشه نکند او خود توجه و علاقه‌ای به آن زن نشان نمی‌داد و کاری نیز نمی‌کرد که به تمایلات نادرست آن زن دامن زند.‏ وقتی زن فوتیفار سعی کرد به زور با او همخواب شود،‏ یوسف قاطعانه عمل کرد؛‏ «او جامهٔ خود را به دستش رها کرده،‏ گریخت و بیرون رفت.‏»—‏پیدا ۳۹:‏۱۲‏.‏

۱۲.‏ چه چیز نشان می‌دهد که به آنچه می‌نگریم بر دل ما اثر دارد؟‏

۱۲ عیسی همچنین به ما هشدار داد که به آنچه چشم می‌دوزیم بر دل و تمایلات ما عمیقاً اثر دارد و می‌تواند امیال جنسی نادرستی در ما به وجود آورد.‏ او گفت:‏ «هر که به گونه‌ای به زنی چشم بدوزد که شهوت در دلش برانگیخته شود،‏ همان دم در دل خود با او زنا کرده است.‏» (‏مت ۵:‏۲۸‏)‏ این اتفاقی بود که برای داوود پادشاه رخ داد.‏ او «از فراز بام زنی را دید که مشغول شستشوی خود بود.‏» (‏۲سمو ۱۱:‏۲‏)‏ او روی خود را برنگرداند و افکار خود را بر موضوعی دیگر قرار نداد.‏ این کار سبب شد که او زن مردی دیگر را بخواهد و سرانجام با او زنا کند.‏

۱۳.‏ چرا لازم است که ‹با چشمان خود عهد بندیم› و منظور از این کار چیست؟‏

۱۳ برای دوری از افکار و خیالبافی‌های غیراخلاقی لازم است که مانند ایّوب وفادار ‹با چشمان خود عهد بندیم.‏› (‏ایو ۳۱:‏۱،‏ ۷،‏ ۹‏)‏ باید جداً به عهدمان پای‌بند باشیم و از نگاه ناپاک پرهیز کنیم؛‏ این امر نگاه کردن به تصاویر غیراخلاقی چه بر صفحهٔ کامپیوتر،‏ تابلوی آگهی،‏ جلد مجلّه یا هر نگاه ناپاک به هر چیز دیگری را شامل می‌شود.‏ باید سریع چشمانمان را از چنین تصاویری برگردانیم.‏

۱۴.‏ چگونه می‌توانیم پاک بمانیم؟‏

 ۱۴ شاید با توجه به آن چه تا به حال بررسی شد،‏ تشخیص داده‌اید که لازم است به صورت بهتری با افکار نادرست بجنگید.‏ در این صورت بدون درنگ عمل کنید.‏ اگر با رغبت پند کلام خدا را به گوش گیریم،‏ در دوری از اعمال نامشروع جنسی و پاک ماندن موفق می‌شویم.‏—‏یعقوب ۱:‏۲۱-‏۲۵ خوانده شود.‏

‏‹پیران جماعت را نزد خود فراخوانید›‏

۱۵.‏ اگر مقابله با امیال جنسی غیراخلاقی برایتان مشکل است،‏ چرا کمک خواستن از هم‌ایمانان بالغ ضروریست؟‏

۱۵ اگر مقابله با امیال جنسی غیراخلاقی برایتان مشکل است،‏ هم‌ایمانانی که سال‌هاست یَهُوَه را خدمت می‌کنند می‌توانند به شما کمک کنند و با کلام خدا شما را راهنمایی کنند.‏ البته درخواست کمک و صحبت در مورد چنین مشکلاتی کار آسانی نیست،‏ ولی بسیار ضروریست.‏ (‏امث ۱۸:‏۱؛‏ عبر ۳:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ مسیحیان بالغ و باتجربه می‌توانند در تشخیص تغییرات لازم به شما کمک کنند.‏ این تغییرات به شما کمک می‌کند که دوستی‌تان را با یَهُوَه حفظ کنید.‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ الف)‏ پیران جماعت چگونه می‌توانند به آنانی که با امیال نادرست مبارزه می‌کنند،‏ کمک کنند؟‏ ب)‏ چرا آنانی که به هرزه‌نگاری نگاه می‌کنند لازم است هر چه زودتر کمک بخواهند؟‏

۱۶ به ویژه پیران جماعت صلاحیت آن را دارند که به ما کمک کنند.‏ ‏(‏یعقوب ۵:‏۱۳-‏۱۵ خوانده شود.‏)‏ برادری جوان در برزیل سال‌ها با افکار غیراخلاقی می‌جنگید.‏ او می‌گوید:‏ «می‌دانستم که چنین افکاری یَهُوَه را ناخشنود می‌کند ولی در میان گذاشتن احساساتم با دیگران برایم شرم‌آور بود.‏» یکی از پیران جماعت متوجه شد که او نیاز به کمک دارد و او را تشویق کرد که از پیران کمک بخواهد.‏ آن برادر جوان می‌گوید:‏ «مهر و محبت پیران مرا حقیقتاً متعجب کرد،‏ بیش از آنچه انتظار داشتم به من لطف کردند.‏ آنان با دقت به مشکلات من گوش دادند و از کلام خدا به من نشان دادند که یَهُوَه هنوز مرا دوست دارد و سپس برایم دعا کردند.‏ این کار به من کمک کرد که پند آنان را از کتاب مقدّس بپذیرم.‏» سال‌ها بعد،‏ پس از این که رابطهٔ دوستی این برادر با یَهُوَه بهبود یافت،‏ گفت:‏ «الآن می‌دانم چقدر ضروریست که به جای این که باری سنگین را به تنهایی حمل کنیم،‏ کمک بخواهیم.‏»‏

۱۷ اگر به تصاویر قبیح یا هرزه‌نگاری نگاه می‌کنید،‏ از پیران کمک بخواهید.‏ هر چه این کار را به تعویق اندازید،‏ احتمال این که تمایل ناپاکتان به عملی غیراخلاقی بینجامد بیشتر خواهد شد.‏ اگر چنین شود،‏ غیر از خودتان اشخاص دیگری نیز صدمه می‌بینند و همچنین نام یَهُوَه بی‌حرمت می‌شود.‏ بسیاری به دلیل محبتشان به یَهُوَه از پیران جماعت کمک خواسته‌اند تا بتوانند او را همواره خشنود کنند و در جماعت مسیحی بمانند.‏—‏یعقو ۱:‏۱۵؛‏ مز ۱۴۱:‏۵؛‏ عبر ۱۲:‏۵،‏ ۶‏.‏

مصمم باشید که پاک بمانید

۱۸.‏ شما مصمم به چه کار هستید؟‏

۱۸ دنیای شیطان روزبه‌روز از لحاظ اخلاقی رو به زوال می‌رود.‏ اما خادمان یَهُوَه همواره سعی و تلاش می‌کنند که افکارشان را پاک نگاه دارند و به معیارهای والای یَهُوَه بچسبند.‏ یَهُوَه به حتم از دیدن این تلاش‌ها بسیار خشنود است!‏ باشد که همهٔ ما مصمم باشیم که به یَهُوَه نزدیک بمانیم و راهنمایی او را از طریق کلام و جماعت مسیحی با رغبت بپذیریم.‏ پاکدامنی موجب رضامندی و آرامش خاطر ما می‌شود.‏ (‏مز ۱۱۹:‏۵،‏ ۶‏)‏ علاوه بر آن،‏ در آینده زمانی که شیطان نابود شود،‏ افتخار زندگی ابدی را خواهیم داشت؛‏ زندگی در دنیایی عاری از فساد.‏