به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات ژوئن ۲۰۱۵

این شماره شامل مقالات مطالعه‌ای برای هفته‌های ۲۷ ژوئیه تا ۳۰ اوت است

مسیح قدرت خدا

معجزات عیسی نه فقط به اسرائیلیانی که در آن زمان زندگی می‌کردند فایده رساند،‏ بلکه همچنین اشاره به این امر داشت که در آیندهٔ نزدیک برای کل بشر چه خواهد کرد.‏

او عمیقاً به انسان‌ها عشق می‌ورزید

معجزات عیسی حاکی از چه احساسی در او بود؟‏

ما می‌توانیم پاک بمانیم

در کتاب مقدّس به سه نکته اشاره شده است که برای مقابله با تمایلات غیراخلاقی به ما کمک می‌کند

‏«اگر کینگزلی توانست پس من هم می‌توانم»‏

کیگزلی اهل سری‌لانکا،‏ برای انجام یک تکلیف چند دقیقه‌ای،‏ بر موانع بزرگی غالب آمد.‏

هماهنگ با دعای نمونه زندگی کنید—‏قسمت اول

چرا عیسی در آغاز دعایش بجای عبارت «پدر من» از عبارت «پدر ما» استفاده کرد؟‏

هماهنگ با دعای نمونه زندگی کنید—‏قسمت دوم

درخواست نان روزانه در دعای نمونه تنها به این معنی نیست که یَهُوَه خوراک جسمی ما را به ما برساند.‏

‏«باید پایداری کنید»‏

یَهُوَه چهار تدارک برای ما دیده است که می‌تواند به ما کمک کند تا در آزمایش‌ها و مشکلات و سختی‌ها پایدار مانیم.‏

آیا به یاد می‌آورید؟‏

آیا شماره‌های اخیر مجلهٔ برج دیده‌بانی را خوانده‌اید؟‏ با تأمّل بر این سؤالات خود را محک بزنید.‏