به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  مه ۲۰۱۵

سؤالات خوانندگان

سؤالات خوانندگان

جوج از ماجوج که در کتاب حِزْقِیال آمده است،‏ چه کسی است؟‏

در طی سال‌های گذشته در نشریاتمان توضیح داده می‌شد که جوج از ماجوج نامی است که به شیطان ابلیس پس از اخراجش از آسمان داده شده است.‏ این توضیح بر مبنای گفته‌هایی بود که در کتاب مکاشفه آمده است.‏ در این کتاب نشان داده می‌شود که شیطان ابلیس حمله‌ای جهانی را بر ضدّ قوم خدا رهبری می‌کند.‏ (‏مکا ۱۲:‏۱-‏۱۷‏)‏ از این رو،‏ تصوّر می‌شد که جوج نامی دیگر برای شیطان است.‏

اما با چنین توضیحی سؤالاتی مهم مطرح می‌شود.‏ هنگامی که یَهُوَه نابودی جوج را اعلام می‌کند،‏ می‌گوید:‏ «تو را به مرغان شکاری از هر قِسم و حیوانات صحرا،‏ به جهت خوراک خواهم داد.‏» (‏حز ۳۹:‏۴‏)‏ سپس می‌گوید:‏ «در آن روز،‏ به جوج مکانی در اسرائیل به جهت دفن خواهم داد،‏ .‏ .‏ .‏ جوج و تمامی خلق بی‌شمارش در آنجا دفن خواهند شد.‏» (‏حز ۳۹:‏۱۱‏)‏ اما چگونه شیطان یعنی موجودی روحی می‌تواند خوراک «مرغان شکاری» و «حیوانات صحرا» شود؟‏ چگونه امکان دارد که به او «مکانی .‏ .‏ .‏ به جهت دفن» بر روی زمین داده شود؟‏ کتاب مقدّس به روشنی به ما نشان می‌دهد که شیطان از سوی مرغان آسمان خورده یا بر روی زمین دفن نخواهد شد،‏ بلکه برای ۱۰۰۰ سال در چاه بی‌انتها زندانی خواهد شد.‏—‏مکا ۲۰:‏۱،‏ ۲‏.‏

کتاب مقدّس همچنین به ما می‌گوید که پس از پایان ۱۰۰۰ سال،‏ شیطان از چاه بی‌انتها آزاد شده «بیرون خواهد آمد تا قوم‌های چهار گوشهٔ زمین را گمراه کرده،‏ آنان را برای جنگ گرد هم آورد،‏ آری جوج و ماجوج.‏» (‏مکا ۲۰:‏۸‏)‏ در این آیه آمده است که شیطان جوج را گمراه می‌کند،‏ پس او نمی‌تواند جوج باشد.‏ بنابراین،‏ در پیشگویی کتاب حِزْقِیال و در کتاب مکاشفه،‏ منظور از «جوج» شیطان نیست.‏

پس،‏ جوج از ماجوج چه کسی است؟‏ برای پاسخ دادن به این پرسش باید در آیات کند و کاو کنیم و پی ببریم که چه کسی به قوم خدا حمله می‌کند.‏ کتاب مقدّس نه تنها از حملهٔ ‹جوج از ماجوج›،‏ بلکه از حملهٔ «پادشاه شمال» و «پادشاهان زمین» صحبت می‌کند.‏ (‏حز ۳۸:‏۲،‏ ۱۰-‏۱۳؛‏ دان ۱۱:‏۴۰،‏ ۴۴،‏ ۴۵؛‏ مکا ۱۷:‏۱۴؛‏ ۱۹:‏۱۹‏)‏ آیا این حملات،‏ جداگانه صورت می‌گیرد؟‏ احتمالاً این طور نیست.‏ ظاهراً منظور کتاب مقدّس یک حمله است،‏ اما با نام‌های متفاوت.‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏ چون آیات کتاب مقدّس به ما نشان می‌دهد که  همهٔ قوم‌های روی زمین در این حملهٔ نهایی شرکت خواهند داشت،‏ حمله‌ای که به جنگ حارمَگِدّون می‌انجامد.‏—‏مکا ۱۶:‏۱۴،‏ ۱۶‏.‏

اگر همهٔ آیات مربوط به حملهٔ نهایی به قوم خدا را با یکدیگر مقایسه کنیم،‏ به وضوح خواهیم دید که جوج از ماجوج به شیطان اشاره نمی‌کند،‏ بلکه به گروهی از قوم‌ها اشاره می‌کند که برای انجام کاری با هم متحد می‌شوند.‏ آیا «پادشاه شمال» این گروه را رهبری خواهد کرد؟‏ در این مورد کاملاً مطمئن نیستیم.‏ اما این موضوع با این گفتهٔ یَهُوَه در مورد جوج هماهنگی دارد:‏ «تو از دورترین نواحی شمال خواهی آمد،‏ تو و قومهای بسیاری با تو،‏ که همگی ایشان اسب‌سوارند،‏ جماعتی عظیم و لشکری بی‌شمار.‏»—‏حز ۳۸:‏۶،‏ ۱۵‏.‏

به طور مشابه،‏ دانیال نبی که با حِزقیال هم‌دوره بود،‏ در مورد پادشاه شمال چنین می‌گوید:‏ «اخبار از مشرق و شمال وی را مضطرب خواهد کرد،‏ و او با خشم فراوان بیرون خواهد رفت تا بسیاری را هلاک کرده،‏ به نابودی کامل بسپارد.‏ او خیمه‌های شاهانهٔ خود را بین دریا و کوه مقدس و زیبا برپا خواهد داشت.‏ با این حال،‏ به اَجَل خود خواهد رسید،‏ و هیچ کس وی را یاری نخواهد داد.‏» (‏دان ۱۱:‏۴۴،‏ ۴۵‏)‏ این گفته با آنچه در کتاب حِزقیال در مورد اعمال جوج گفته شده،‏ هماهنگ است.‏—‏حز ۳۸:‏۸-‏۱۲،‏ ۱۶‏.‏

بعد از این حمله چه اتفاقی می‌افتد؟‏ در کتاب دانیال آمده است:‏ «در آن زمان میکائیل [عیسی مسیح]،‏ امیر عظیمی که [از ۱۹۱۴] برای پسران قوم تو ایستاده است،‏ [در حارمَگِدّون] خواهد برخاست و چنان زمان تنگی [مصیبت عظیم] خواهد شد که از حینی که امّتی به وجود آمده است تا امروز نبوده،‏ و در آن زمان هر یک از قوم تو که در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد.‏» (‏دان ۱۲:‏۱‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏)‏ این موضوع که عیسی به نمایندگی از سوی خدا عمل می‌کند در مکاشفه ۱۹:‏۱۱-‏۲۱ نیز آمده است.‏

بنابراین،‏ ‹جوج از ماجوج› گروهی از قوم‌ها هستند که در انتهای مصیبت عظیم به قوم خدا حمله می‌کنند.‏ اما در مکاشفه ۲۰:‏۸ برخلاف کتاب حِزقیال از عبارت «جوج و ماجوج» استفاده می‌شود.‏ این عبارت به چه کسانی اشاره می‌کند؟‏ در پایان ۱۰۰۰ سال،‏ در طی آزمایش نهایی،‏ همهٔ کسانی که بر ضد یَهُوَه سرکشی می‌کنند،‏ همان تنفری را از خود منعکس خواهند کرد که ‹جوج از ماجوج› از خود نشان می‌دهد.‏ عاقبتِ هر دو گروه یکی است،‏ یعنی مرگ ابدی!‏ (‏مکا ۱۹:‏۲۰،‏ ۲۱؛‏ ۲۰:‏۹‏)‏ از این رو،‏ مناسب است که همهٔ کسانی که در پایان هزار سال بر ضد خدا سرکشی می‌کنند «جوج و ماجوج» نامیده شوند.‏

ما شاگردان کلام خدا که با جدّیت آن را مطالعه می‌کنیم،‏ با اشتیاق در انتظار این هستیم که ببینیم در آیندهٔ نزدیک چه کسی نقش «پادشاه شمال» را ایفا خواهد کرد.‏ صرف‌نظر از این که چه کسی همهٔ قوم‌های روی زمین را در حمله به قوم خدا رهبری خواهد کرد،‏ ما از دو چیز مطمئن هستیم :‏ ۱)‏ جوج از ماجوج و همهٔ لشکرهای او شکست خواهند خورد و نابود خواهند شد.‏ ۲)‏ پادشاه کنونی ما،‏ عیسی مسیح،‏ قوم خدا را نجات خواهد داد و آنان را به دنیای جدید که به معنای واقعی مملو از صلح و امنیت است،‏ هدایت خواهد کرد.‏—‏مکا ۷:‏۱۴-‏۱۷‏.‏