مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات مه ۲۰۱۵

این شماره شامل مقالات مطالعه‌ای برای هفته‌های ۲۹ ژوئن تا ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۵ است

زندگی‌نامه

یادآوری محبت نخستینم به من قدرت تحمل می‌بخشد

زندگی‌نامه آنتونی موریس،‏ یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده شاهدان یهوه را بخوانید

مراقب باشید—‏شیطان می‌خواهد شما را ببلعد!‏

سه خصوصیت شیطان او را دشمنی به خصوص خطرناک می‌سازد.‏

با شیطان بجنگید و پیروز شوید!‏

چگونه می‌توانیم از دام‌هایی همچون غرور،‏ مادیات و اعمال نامشروع جنسی که شیطان در راهمان قرار می‌دهد،‏ دوری کنیم؟‏

آنان وعده‌ها را دیدند

زنان و مردان وفادار در باستان برکات آتی یهوه را تجسم می‌کردند و برایمان الگویی خوب باقی گذاشتند.‏

یَهُوَه را سرمشق قرار دهید،‏ او که زندگی ابدی را وعده می‌دهد

آیا واقعاً می‌توانیم وضعیتی را که خود تجربه نکرده‌ایم،‏ درک کنیم؟‏

سؤالات خوانندگان

جوج و ماجوج که در کتاب حزقیال به او اشاره شده است،‏ کیست؟‏

از آرشیو ما

عشق و محبت بود که بوفه را می‌چرخاند

اگر تنها از اواسط دههٔ ۱۹۹۰ در کنگره‌های شاهدان یَهُوَه شرکت کرده‌اید،‏ شاید از ترتیباتی که پیش از آن،‏ برای ده‌ها سال در کنگره‌ها انجام می‌شد تعجب کنید.‏