به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پیران جماعت و آموزش برادران برای پذیرش مسئولیت

پیران جماعت و آموزش برادران برای پذیرش مسئولیت

‏«آنچه را از من شنیده‌ای .‏ .‏ .‏ به اشخاص وفادار بسپار.‏»—‏۲تیمو ۲:‏۲‏.‏

۱.‏ الف)‏ خادمان خدا مدتهاست چه امری را در خصوص آموزش درک کرده‌اند،‏ و چرا امروزه ما به آموزش نیاز داریم؟‏ ب)‏ در این مقاله چه موضوعی بررسی می‌شود؟‏

خادمان خدا مدتهاست که به نقش اساسی آموزش،‏ برای موفقیت واقفند.‏ اَبرام که بزرگ خاندانش بود،‏ برای نجات لوط «خانه‌زادان کارآزمودهٔ خود را» برای نبرد مهیا کرد و آن مردان نیز با موفقیت وظیفه‌شان را به انجام رساندند.‏ (‏پیدا ۱۴:‏۱۴-‏۱۶‏)‏ در زمان داوود پادشاه برخی برای «سُراییدن» در خانهٔ یَهُوَه آموزش دیده بودند و به این ترتیب یَهُوَه خدا را جلال می‌دادند.‏ (‏۱توا ۲۵:‏۷‏)‏ امروزه ما با ابلیس و دنیای او در نبردیم.‏ (‏افس ۶:‏۱۱-‏۱۳‏)‏ همچنین تمامی تلاش خود را به کار می‌گیریم که نام خدا را به همگان اعلام کنیم و به این ترتیب یَهُوَه خدا را جلال دهیم.‏ (‏عبر ۱۳:‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏ از این رو،‏ اگر می‌خواهیم همچون خادمان خدا در گذشته،‏ موفق باشیم نیاز به آموزش داریم.‏ در جماعت،‏ یَهُوَه وظیفهٔ آموزش دیگران را به پیران جماعت سپرده است.‏ (‏۲تیمو ۲:‏۲‏)‏ پیران باتجربه برای آموزش برادرانی باکفایت که از گلهٔ خدا مراقبت کنند،‏ از چه شیوه‌ای بهره می‌گیرند؟‏

تقویت روحانی

۲.‏ ممکن است پیر جماعت پیش از آموزش چه کند و چرا؟‏

۲ پیر جماعت را می‌توان با باغبان مقایسه کرد.‏ گاه پیش از کاشت بذر،‏ باغبان  لازم می‌بیند که برای تقویت خاک و محصول بیشتر،‏ به خاک مواد مغذی بیفزاید.‏ مشابهاً،‏ پیش از آموزش برادری که تجربهٔ کمتری دارد،‏ شاید لازم باشد برای تقویت او و آماده کردن دلش برای پذیرش آن آموزش،‏ چند آیه با او بررسی شود.‏—‏۱تیمو ۴:‏۶‏.‏

۳.‏ الف)‏ چگونه می‌توان از گفتهٔ عیسی در مَرقُس ۱۲:‏۲۹،‏ ۳۰ برای آموزش برادران بهره گرفت؟‏ ب)‏ دعای پیر جماعت می‌تواند بر برادری که آموزش می‌بیند،‏ چه تأثیری داشته باشد؟‏

۳ برای تشخیص این که تا چه حد حقیقت در دل و اعمال برادرمان اثر گذاشته است،‏ پیر جماعت می‌تواند از او بپرسد:‏ ‹وقف تو به یَهُوَه خدا چه تأثیری بر تصمیماتت در زندگی گذاشته است؟‏› این سؤال می‌تواند راه را برای گفتگویی مفید در مورد این که چگونه می‌توانیم یَهُوَه را با تمامی دل خدمت کنیم باز کند.‏ ‏(‏مَرقُس ۱۲:‏۲۹،‏ ۳۰ خوانده شود.‏)‏ شاید در پایان چنین گفتگویی بتوانید برای او دعا کنید و از یَهُوَه بخواهید،‏ برای آموزشی که می‌بیند روح مقدّس را دریافت کند.‏ شنیدن دعای خالصانهٔ شما و درخواست کمک از یَهُوَه برای او،‏ باعث تقویت او می‌شود.‏

۴.‏ الف)‏ به نمونه‌هایی از گزارش‌های کتاب مقدّس اشاره کنید که به رشد روحانی برادری که آموزش می‌گیرد،‏ کمک می‌کند.‏ ب)‏ پیران هنگام آموزش برادران چه هدفی را مد نظر دارند؟‏

۴ در ابتدای مراحل آموزش به بررسی برخی از گزارش‌های کتاب مقدّس بپردازید که او اهمیت میل و رغبت به خدمت،‏ امین و قابل اعتماد بودن و تواضع را درک کند.‏ (‏۱پاد ۱۹:‏۱۹-‏۲۱؛‏ نح ۷:‏۲؛‏ ۱۳:‏۱۳؛‏ اعما ۱۸:‏۲۴-‏۲۶‏)‏ اهمیت این خصوصیات برای برادری که آموزش می‌گیرد همچون اهمیت مواد مغذی برای خاک است.‏ این خصوصیات به او کمک می‌کند که از نظر روحانی سریعتر رشد کند.‏ ژان کلاد،‏ پیر جماعتی از فرانسه می‌گوید که هدف اصلی او در آموزش برادران این است که آنان بتوانند هماهنگ با اصول کتاب مقدّس،‏ تصمیم بگیرند.‏ همچنین می‌گوید:‏ «برای این که چشمان آنان شگفتی‌هایی را که در کلام خداست ببیند،‏ به دنبال فرصت‌هایی هستم که بتوانم آیه‌ای را با آنان بخوانم.‏» (‏مز ۱۱۹:‏۱۸‏)‏ برادری را که آموزش می‌بیند از چه راه‌های دیگری می‌توان تقویت کرد؟‏

اهدافی پیشنهاد کنید دلیل بیاورید

۵.‏ الف)‏ گفتگو در مورد اهداف روحانی با برادری که آموزش می‌بیند تا چه حد اهمیت دارد؟‏ ب)‏ چرا پیران باید نوجوانان را نیز آموزش دهند؟‏ (‏پاورقی نیز ملاحظه شود.‏)‏

۵ از برادری که آموزش می‌دهید سؤال کنید که چه اهدافی در خدمت به یَهُوَه برای خود گذاشته است.‏ اگر هدفی خاص در ذهن ندارد به او در انتخاب هدفی معقول و عملی کمک کنید.‏ در مورد هدف مشخصی که برای خود گذاشته بودید با او صحبت کنید و شور و شوقی را که دست‌یافتن به آن هدف برایتان داشت،‏ برایش نقل کنید.‏ این شیوهٔ آموزش،‏ ساده اما مؤثر است.‏ ویکتور پیر جماعت و پیشگامی در آفریقا می‌گوید:‏ «جوان که بودم یکی از پیران جماعت در مورد اهدافم چند سؤال خوب از من کرد.‏ آن سؤالات به من کمک کرد که در مورد خدمتم جدّی‌تر فکر کنم.‏» پیران با تجربه بر اهمیت این امر تأکید دارند که آموزش به برادران را باید از ابتدای نوجوانی‌شان آغاز کرد،‏ و هماهنگ با سنشان به آنان وظایفی در جماعت داد.‏ چنین آموزشی به نوجوانان یاری می‌کند که در سنین جوانی با وجود آنچه دنیا از هر سو به آنان عرضه می‌کند،‏ اهداف روحانی‌شان را مد نظر داشته بر آن تمرکز کنند.‏—‏ مزمور ۷۱:‏۵،‏ ۱۷ خوانده شود.‏ *

به برادرمان دلیل انجام کاری را توضیح دهید و او را برای تلاشی که در آن راه می‌کند،‏ تحسین کنید (‏بندهای ۵-‏۸ ملاحظه شود)‏

۶.‏ یکی از روش‌هایی که عیسی هنگام آموزش به دیگران به کار برد،‏ چه بود؟‏

 ۶ برای اینکه میل به خدمت را در برادرمان ایجاد کنید،‏ تنها گفتن این که چه بکند کافی نیست.‏ باید برایش توضیح دهید که چرا انجام آن کار اهمیت دارد.‏ به این ترتیب،‏ عیسی معلّم بزرگ را سرمشق قرار می‌دهید.‏ برای نمونه،‏ پیش از این که عیسی وظیفهٔ شاگردسازی را به رسولانش بسپارد،‏ به آنان دلیل این را که چرا باید از فرمان او اطاعت کنند،‏ چنین بیان کرد:‏ «تمامی اقتدار در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است.‏» سپس افزود:‏ «پس بروید و از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید.‏» (‏مت ۲۸:‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏ چگونه می‌توانید شیوهٔ آموزش عیسی را سرمشق قرار دهید؟‏

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ چگونه پیران جماعت شیوهٔ آموزش عیسی را سرمشق قرار می‌دهند؟‏ ب)‏ تحسین شاگرد تا چه حد اهمیت دارد؟‏ پ)‏ پیران برای آموزش برادران می‌توانند چه پیشنهادهای مفیدی را به کار بندند؟‏ (‏کادر «‏ چگونگی آموزش به برادران‏» ملاحظه شود.‏)‏

۷ برای برادرمان از روی کتاب مقدّس توضیح دهید که چرا انجام کاری که از او خواسته‌اید اهمیت دارد.‏ به این طریق به او می‌آموزید که اصول کتاب مقدّس را مد نظر داشته باشد.‏ برای مثال،‏ اگر از او می‌خواهید که برای ورودی سالن جماعت به نکات ایمنی توجه کند و آن را پاکیزه نگاه دارد،‏ می‌توانید تیتوس ۲:‏۱۰ را با او بررسی کنید و توضیح دهید که او با این کار زیبایی تعالیم خدا را نمایان می‌سازد.‏ همچنین از او بخواهید که به فکر برادران و خواهران سالخوردهٔ جماعت باشد و به او یادآور شوید که این وظیفه‌اش چه کمکی به آنان خواهد کرد.‏ چنین گفتگوهایی با برادرمان به او کمک می‌کند که بیشتر به مردم توجه کند تا به قوانین.‏ به این ترتیب او ثمرهٔ خدمتش را می‌بیند و شادی خدمت به برادران و خواهران را تجربه خواهد کرد.‏

۸ علاوه بر این،‏ او را به خاطر تلاشی که برای به کار بستن پیشنهاد شما کرده است،‏ تحسین کنید.‏ اهمیت تحسینی صادقانه برای شاگرد،‏ همچون اهمیت آب برای گیاه است؛‏ او را شکوفا خواهد کرد.‏—‏با مَتّی ۳:‏۱۷ مقایسه شود.‏

مانعی دیگر بر سر راه

۹.‏ الف)‏ در کشورهای مرفه برخی پیران در خصوص آموزش با چه مانعی روبرو هستند؟‏ ب)‏ چرا برخی جوانان در زندگی‌شان به حقیقت اولویت نمی‌دهند؟‏

۹ در کشورهای مرفه برخی پیران با مانعی دیگر روبرو هستند.‏ آنان از خود می‌پرسند،‏ چگونه می‌توان برادران جوانی را که ۲۰ یا ۳۰ سالگی را پشت سر گذاشته‌اند،‏ به پذیرش مسئولیت در جماعت ترغیب کرد.‏ در ۲۰ کشور غربی از پیران باتجربهٔ جماعات خواسته شد که توضیح دهند که چرا برخی برادران جوان  اشتیاقی به قبول وظایفی در جماعت نشان نمی‌دهند.‏ اغلبِ آنان چنین پاسخ دادند:‏ چون والدین برخی جوانان آنان را تشویق نمی‌کنند که در خدمت به یَهُوَه اهدافی برای خود بگذارند.‏ در واقع حتی گاه جوانان مشتاق بوده‌اند‏،‏ چنین اهدافی را دنبال کنند اما والدینشان آنان را به اهدافی دیگر تشویق کرده‌اند!‏ یعنی حقیقت هیچ گاه در زندگی این جوانان اولویت نداشته است.‏—‏مت ۱۰:‏۲۴‏.‏

۱۰،‏ ۱۱.‏ الف)‏ چگونه پیر جماعت می‌تواند به تدریج در اصلاح طرز فکر برادری که برای خدمت بی‌میل است،‏ به او کمک کند؟‏ ب)‏ پیر جماعت چه نکاتی از کتاب مقدّس را می‌تواند با چنین برادری بررسی کند و چرا؟‏ (‏پاورقی ملاحظه شود.‏)‏

۱۰ ممکن است برادری برای قبول مسئولیت بی‌میل باشد.‏ اگر چنین است باید طرز فکر او اصلاح شود که البته کار آسانی نیست،‏ اما شدنی است.‏ مسلماً برای کمک به او نیاز به تلاش و صبر فراوان است.‏ همان گونه که باغبان روش‌هایی به کار می‌گیرد که به مرور گیاه به صورت مستقیم رشد کند،‏ شما نیز می‌توانید به این برادران کمک کنید که به تدریج نیاز به تغییر را تشخیص دهند و برای قبول امتیازات و مسئولیت‌هایی در جماعت رغبت نشان دهند.‏ اما چگونه؟‏

۱۱ برای ایجاد پیوند دوستی اوقاتی را با برادرمان بگذرانید.‏ این حقیقت را برایش روشن کنید که در جماعت به او نیاز است.‏ همچنان که زمان می‌گذرد با او بنشینید و با بررسی آیاتی مشخص به او کمک کنید که به وقفش به خدا بیندیشد.‏ (‏جا ۵:‏۴؛‏ اشع ۶:‏۸؛‏ مت ۶:‏۲۴،‏ ۳۳؛‏ لو ۹:‏۵۷-‏۶۲؛‏ ۱قر ۱۵:‏۵۸؛‏ ۲قر ۵:‏۱۵؛‏ ۱۳:‏۵‏)‏ شاید بتوانید از او بپرسید:‏ ‹هنگامی که خود را به یَهُوَه خدا وقف کردی چه قولی به او دادی؟‏› سعی کنید به دل او راه یابید،‏ می‌توانید از او چنین سؤالاتی بپرسید:‏ ‹فکر می‌کنی یَهُوَه از تعمید تو چه احساسی داشته است؟‏› (‏امث ۲۷:‏۱۱‏)‏ ‹شیطان چه احساسی داشته است؟‏› (‏۱پطر ۵:‏۸‏)‏ ارزش خواندن آیات و گزارش‌های کتاب مقدّس را کوچک نشمارید؛‏ آن‌ها می‌تواند تأثیر عمیقی بر برادرمان داشته باشد.‏—‏ عبرانیان ۴:‏۱۲ خوانده شود.‏ *

با وفاداری وظایفتان را به انجام رسانید

۱۲،‏ ۱۳.‏ الف)‏ اِلیشَع به عنوان یک شاگرد چه نگرشی داشت؟‏ ب)‏ یَهُوَه چگونه وفاداری اِلیشَع را پاداش داد؟‏

۱۲ ای جوانان،‏ جماعت به کمک شما نیاز دارد.‏ چه نگرشی به شما کمک می‌کند که در خدمتتان به یَهُوَه موفق باشید؟‏ برای پاسخ به این پرسش،‏ زندگی یکی از کسانی را که در گذشته در خدمت به یَهُوَه آموزش گرفت،‏ بررسی می‌کنیم.‏

۱۳ حدود ۳۰۰۰ سال پیش،‏ ایلیّای نبی از اِلیشَع جوان دعوت کرد که خادم او شود.‏ همان موقع اِلیشَع دعوت او را پذیرفت و با وفاداری با انجام خدماتی پیش‌پاافتاده به آن نبی سالخورده خدمت کرد.‏ (‏۲پاد ۳:‏۱۱‏)‏ سپس،‏ بعد از شش سال آموزش،‏ اِلیشَع متوجه شد که خدمت ایلیّا در اسرائیل رو به اتمام است.‏ آنگاه ایلیّا به اِلیشَع که نزد او آموزش دیده بود گفت که از پیروی او دست بکشد،‏ اما اِلیشَع سه بار به ایلیّا گفت:‏ «تو را ترک نکنم.‏» او مصمم بود تا آنجا که می‌توانست با معلّم خود بماند.‏ در آخر یَهُوَه اِلیشَع را به دلیل وفاداری‌اش پاداش داد و به او اجازه داد که شاهد بالا برده شدن حیرت‌انگیز ایلیّا باشد.‏—‏۲پاد ۲:‏۱-‏۱۲‏.‏

۱۴.‏ الف)‏ امروزه برادرانی که آموزش می‌گیرند چگونه می‌توانند اِلیشَع را سرمشق قرار دهند؟‏ ب)‏ چرا وفاداری در خدمت به یَهُوَه اهمیت دارد؟‏

۱۴ چگونه می‌توانید اِلیشَع را سرمشق قرار دهید؟‏ هر وظیفه‌ای که به شما محوّل می‌شود،‏ هر  چند پیش‌پاافتاده،‏ فوراً بپذیرید.‏ برادری را که به شما آموزش می‌دهد دوست خود بشمارید و به او نشان دهید که از زحماتش قدردانید و می‌خواهید که همچنان از او آموزش بگیرید.‏ مهم‌تر از همه،‏ هر وظیفه‌ای که به شما واگذار می‌شود،‏ با وفاداری به انجام رسانید.‏ چرا این امر اهمیت دارد؟‏ چون تنها اگر وفادار و قابل اعتماد باشید،‏ پیران جماعت اطمینان خواهند یافت که سپردن وظایف بیشتری به شما خواست یَهُوَه است.‏—‏مز ۱۰۱:‏۶؛‏ ۲تیموتائوس ۲:‏۲ خوانده شود.‏

حرمت پیران باتجربه را حفظ کنید

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ از چه طرقی اِلیشَع به معلّم خود حرمت گذاشت؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ چه امری باعث شد که اعتماد دیگر انبیا به اِلیشَع جلب شود؟‏

۱۵ گزارش اِلیشَع،‏ جانشین ایلیّا نشان می‌دهد که امروزه برادران چگونه می‌توانند به پیران با تجربه حرمت نهند.‏ پس از این که ایلیّا و اِلیشَع در اَریحا،‏ گروهی از انبیا را دیدند،‏ پیاده به سمت رود اردن رفتند.‏ در آنجا «ایلیّا ردای خویش را گرفت و آن را پیچیده،‏ آب را زد که به این طرف و آن طرف شکافته شد.‏» پس از این که از بستر خشک رودخانه گذشتند،‏ همچنان با یکدیگر «گفتگو می‌کردند.‏» واضح است که در آن زمان اِلیشَع تصوّر نکرد که دیگر همه چیز را می‌داند.‏ تا زمان رفتن ایلیّا،‏ اِلیشَع به هر سخن او توجه می‌کرد و از او آموزش می‌گرفت.‏ سپس ایلیّا در گردبادی صعود کرد.‏ پس از آن،‏ اِلیشَع به رود اردن بازگشت و در آنجا با ردای ایلیّا آب را زد و گفت:‏ «یَهُوَه خدای ایلیّا کجاست؟‏» آنگاه بار دیگر آب به دو طرف شکافته شد.‏—‏۲پاد ۲:‏۸-‏۱۴‏.‏

۱۶ آیا توجه کردید که اولین معجزهٔ اِلیشَع دقیقاً آخرین معجزهٔ ایلیّا بود؟‏ چرا این امر اهمیت دارد؟‏ ظاهراً،‏ اِلیشَع احساس نکرد که چون جانشین ایلیّا شده است،‏ باید همان موقع شیوه‌ای جدید به کار بَرد.‏ بلکه با به کار بستن شیوهٔ معلّمش ایلیّا به او احترام نشان داد و این امر اعتماد دیگر انبیا را به اِلیشَع جلب کرد.‏ (‏۲پاد ۲:‏۱۵‏)‏ اما بعدها،‏ طی ۶۰ سال خدمت اِلیشَع،‏ به عنوان نبی،‏ یَهُوَه او را بر آن داشت که حتی بیشتر از ایلیّا معجزاتی به ظهور رساند.‏ شما که آموزش می‌بینید از این موضوع چه درسی می‌گیرید؟‏

۱۷.‏ الف)‏ برادرانی که آموزش می‌گیرند چگونه می‌توانند رفتار اِلیشَع را سرمشق قرار دهند؟‏ ب)‏ زمانی که برادران وفادار تجربهٔ بیشتر کسب کنند،‏ یَهُوَه چگونه از آنان استفاده می‌کند؟‏

۱۷ برادران تصوّر نکنید که به محض واگذار شدن مسئولیت به شما،‏ لازم است تغییراتی اساسی در روش کار بدهید.‏ آنچه لزوم تغییر را مشخص می‌کند،‏ میل شما به تغییر نیست،‏ بلکه نیاز جماعت و راهنمایی‌هایی است که از سازمان یَهُوَه کسب می‌کنیم.‏ همان گونه که اِلیشَع با اعمالش اعتماد دیگر انبیا را جلب کرد و با به کار بستن شیوهٔ عمل ایلیّا،‏ معلّم خود را حرمت نهاد،‏ شما نیز با به کار بستن روش‌های پیران باتجربه که بر مبنای کتاب مقدّس است،‏ به آنان حرمت می‌نهید و اعتماد هم‌ایمانانتان را جلب می‌کنید.‏ ‏(‏۱قُرِنتیان ۴:‏۱۷ خوانده شود.‏)‏ با این همه بی‌گمان با کسب تجربهٔ بیشتر تغییراتی خواهید داد تا جماعت هماهنگ با سازمان یَهُوَه که همواره در راه پیشرفت است،‏ پیش رود.‏ در واقع همچون اِلیشَع،‏ شاید یَهُوَه شما را نیز بر آن دارد که کارهایی بزرگ‌تر از معلّم خود انجام دهید.‏—‏یو ۱۴:‏۱۲‏.‏

۱۸.‏ چرا امروزه آموزش برادران از اهمیت بسیاری برخوردار است؟‏

۱۸ امیدواریم پیشنهاداتی که در این مقاله و مقالهٔ قبل آمده است،‏ پیران جماعت را بر آن دارد که برای آموزش برادران وقت بگذارند.‏ باشد که برادران باکفایت،‏ مشتاقانه پذیرای چنین آموزشی باشند و در مراقبت از قوم خدا،‏ حکیمانه از آن بهره گیرند.‏ به این ترتیب در سراسر دنیا جماعت‌ها تقویت خواهند شد و به هر یک از ما در این جماعت‌ها یاری خواهد شد تا در دورانی که وقایع حساسی روی خواهد داد،‏ وفادار بمانیم.‏

^ بند 5 اگر برادری جوان شخصیت مسیحی را از خود نمایان می‌سازد،‏ متواضع است و از نظر کتاب مقدّس واجد شرایط است که یکی از خادمین جماعت شود،‏ پیران می‌توانند او را برای این مسئولیت معرفی کنند،‏ حتی اگر سن او کمتر از ۲۰ سال باشد.‏—‏۱تیمو ۳:‏۸-‏۱۰،‏ ۱۲‏؛‏ مجلّهٔ برج دیده‌بانی انگلیسی،‏ ۱ ژوئیهٔ ۱۹۸۹،‏ صفحهٔ ۲۹ ملاحظه شود.‏

^ بند 11 می‌توانید هنگام گفتگو از نکاتی که در نشریات زیر آمده است،‏ استفاده کنید.‏ برج دیده‌بانی ۱۵ آوریل ۲۰۱۲ صفحات ۱۴-‏۱۶ بندهای ۸-‏۱۳ و کتاب ‏«در پناه محبت خدا بمانید» فصل ۱۶ بندهای ۱-‏۳‏.‏