به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات آوریل ۲۰۱۵

این شماره شامل مقالات مطالعه‌ای برای هفته‌های ۱ ژوئن تا ۲۸ ژوئن ۲۰۱۵ است.‏

شما پیران تا چه حد به آموزش برادران اهمیت می‌دهید؟‏

به هفت توصیه پیرانی توجه کنید که در آموزش برادران برای قبول مسئولیت موفق بوده‌اند.‏

پیران جماعت و آموزش برادران برای پذیرش مسئولیت

پیران می‌توانند از شیوهٔ آموزش عیسی بهره گیرند و برادرانی که آموزش می‌گیرند می‌توانند اِلیشَع را سرمشق قرار دهند

زندگی‌نامه

برکات «چه در شرایط مساعد و چه در شرایط سخت»‏

زندگی‌نامه،‏ تِرُفیم نِسُمبا کسی که در مالاوی آزار و اذیتی بی‌رحمانه متحمّل شد،‏ می‌تواند ما را برای وفادار ماندن راسخ‌تر کند.‏

آیا رابطه‌ای نزدیک با یَهُوَه دارید؟‏

گفتگو هر رابطه‌ای را قوّت می‌بخشد.‏ در خصوص رابطه‌مان با یَهُوَه چگونه می‌توان این اصل را به کار برد؟‏

همواره به یَهُوَه توکّل کنید

شما می‌توانید بزرگ‌ترین موانع را بر طرف کنید و رابطه‌ای نزدیک با یَهُوَه خدا ایجاد کنید

اخراج از جماعت تدارکی پرمهر

چگونه ممکن است اقدامی که چنین دردناک است،‏ مفید و پرمهر محسوب شود؟‏

آیا درختی قطع‌شده می‌تواند بار دیگر جوانه زند؟‏

پاسخ این پرسش بر امید شما به آینده تأثیر خواهد داشت.‏