به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  مارس ۲۰۱۵

آیا بیدار می‌مانید؟‏

آیا بیدار می‌مانید؟‏

‏«پس بیدار بمانید؛‏ زیرا از آن روز و ساعت آگاه نیستید.‏»—‏مت ۲۵:‏۱۳‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ عیسی در مورد روزهای آخر،‏ چه نکته‌ای را آشکار ساخت؟‏ ب)‏ در این مقاله چه پرسش‌هایی را پاسخ خواهیم داد؟‏

تصوّر کنید که عیسی بر کوه زیتون نشسته است و به معبد اورشلیم نگاه می‌کند.‏ چهار شاگرد او،‏ پِطرُس،‏ آندریاس،‏ یعقوب و یوحنا نیز با او هستند و مجذوب سخنان و پیشگویی‌هایش شده‌اند؛‏ پیشگویی‌های او در مورد آینده‌ای بسیار دور.‏ او با آنان در مورد روزهای آخر این نظام شریر سخن می‌گوید؛‏ زمانی که خود در پادشاهی خدا حکومت خواهد کرد.‏ عیسی پیشگویی کرد که در آن روزها «غلام امین و دانا» نمایندهٔ او بر زمین خواهد بود و به موقع به خادمانش خوراک روحانی لازم را خواهد رساند.‏—‏مت ۲۴:‏۴۵-‏۴۷‏.‏

۲ سپس او در همان پیشگویی،‏ مَثَل ده باکره را آورد.‏ ‏(‏مَتّی ۲۵:‏۱-‏۱۳ خوانده شود.‏)‏ در این مقاله این پرسش‌ها را بررسی خواهیم کرد:‏ ۱)‏ پیام اصلی این مَثَل چیست؟‏ ۲)‏ مسح‌شدگان وفادار چگونه پند این مَثَل را به کار می‌گیرند و نتیجهٔ آن  چیست؟‏ ۳)‏ چگونه هر یک از ما از این مَثَل عیسی فایده می‌بریم؟‏

پیام این مَثَل چیست؟‏

۳.‏ در گذشته مَثَل ده باکره چگونه توضیح داده می‌شد،‏ و چنین توضیحی چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد؟‏

۳ در مقالهٔ قبل گفته شد که در دهه‌های اخیر،‏ غلام امین آیات را کمتر به صورت نمادین و تصویری نبوی توضیح می‌دهد و بیشتر بر درسی که در آن‌ها نهفته است تأکید می‌کند.‏ در گذشته گاه در نشریات ما،‏ مَثَل ده باکره و حتی چراغ‌ها،‏ روغن،‏ و ظرف‌های روغن و دیگر جزئیات این مَثَل به صورت نمادین توضیح داده می‌شد.‏ آیا ممکن است که چنین توضیحی برای این مَثَل،‏ پیام ساده و مهم آن را کم‌رنگ کرده باشد؟‏ در این مقاله خواهیم دید که پاسخ به این پرسش بسیار اهمیت دارد.‏

۴.‏ در مَثَل،‏ چگونه می‌توان تشخیص داد:‏ الف)‏ داماد چه کسی است؟‏ ب)‏ باکره‌ها چه کسانی هستند؟‏

۴ حال به پیام اصلی این مَثَل می‌پردازیم.‏ نخست،‏ شخصیت‌های اصلی این مَثَل را بررسی می‌کنیم.‏ داماد در این مَثَل کیست؟‏ واضح است که عیسی از خود سخن می‌گفت.‏ در واقع،‏ در موقعیت‌های دیگر برای اشاره به خود از واژهٔ «داماد» استفاده کرد.‏ (‏لو ۵:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ باکره‌ها چه کسانی هستند؟‏ عیسی در این مَثَل گفت که تا آمدن داماد،‏ باکره‌ها موظفند چراغ‌هایشان را افروخته نگاه دارند و آماده باشند.‏ توجه کنید که عیسی خطاب به «گلهٔ کوچک» یعنی پیروان مسح‌شده‌اش،‏ پندی مشابه داده است:‏ «کمر به خدمت ببندید و چراغ‌هایتان افروخته باشد،‏ مانند افرادی باشید که چشم‌به‌راهند که اربابشان از عروسی بازگردد.‏» (‏لو ۱۲:‏۳۲،‏ ۳۵،‏ ۳۶‏)‏ افزون بر این،‏ دو رسول عیسی پولُس و یوحنا،‏ تحت الهام الٰهی،‏ پیروان مسح‌شدهٔ عیسی را به باکره‌هایی پاکدامن تشبیه کردند.‏ (‏۲قر ۱۱:‏۲؛‏ مکا ۱۴:‏۴‏)‏ پس روشن است،‏ قصد عیسی از مَثَلی که در مَتّی ۲۵:‏۱-‏۱۳ درج شده است،‏ پند و هشدار به پیروان مسح‌شده‌اش بوده است.‏

۵.‏ عیسی چگونه نشان داد که مَثَل باکره‌ها به چه دوره‌ای اشاره دارد؟‏

۵ حال بررسی می‌کنیم که این مَثَل عیسی به چه دوره‌ای مربوط می‌شود.‏ عیسی در انتهای مَثَل خود به زمانی خاص اشاره می‌کند،‏ او می‌گوید:‏ «داماد از راه رسید.‏» ‏(‏مت ۲۵:‏۱۰‏)‏ فعل «رسیدن» در اینجا ترجمهٔ واژه‌ای یونانی است که هشت‌بار در باب‌های ۲۴ و ۲۵ کتاب مَتّی آمده است و در فارسی «آمدن» نیز ترجمه شده است که در رابطه با پیشگویی عیسی در خصوص آمدنش می‌باشد.‏ این باب‌ها در مجلّهٔ برج‌دیده‌بانی ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۳ بررسی شده است.‏ در هر هشت مورد عیسی به زمانی طی مصیبت عظیم اشاره کرد،‏ زمانی که او برای داوری می‌آید و نظام شریر این دنیا را نابود خواهد کرد.‏ پس ظاهراً،‏ این مَثَل به روزهای آخر مربوط می‌شود،‏ اما نقطهٔ اوج آن،‏ طی مصیبت عظیم به وقوع خواهد پیوست.‏

۶.‏ با توجه به آیات پیرامون مَثَل ده باکره،‏ پیام اصلی این مثل چیست؟‏

۶ پیام اصلی این مَثَل چیست؟‏ آیات پیرامون این مَثَل را در نظر بگیرید.‏ عیسی در مورد غلام امین و دانا صحبت کرد و پیشگویی کرد که این غلام گروهی کوچک از مردان مسح‌شده خواهند بود که طی روزهای آخر،‏ هدایت قوم خدا را بر عهده خواهند داشت.‏ عیسی به این مردان هشدار داد که وفادار بمانند.‏ سپس،‏ او با در نظر داشتن تمامی مسح‌شدگان،‏ مَثَل ده باکره را آورد و به تمام پیروان مسح‌شده‌اش در روزهای آخر پند داد که ‹بیدار بمانند،‏› در غیر این صورت پاداش باارزش خود را از دست خواهند داد.‏  ‏(‏مت ۲۵:‏۱۳‏)‏ حال می‌خواهیم به این مَثَل بپردازیم و بررسی کنیم که چگونه مسح‌شدگان این پند را به گوش گرفته‌اند.‏

مسح‌شدگان پند این مَثَل را چگونه به کار بسته‌اند؟‏

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ دو خصوصیت که سبب شد باکره‌های دانا هنگام آمدن داماد آماده باشند،‏ کدام است؟‏ ب)‏ چگونه مسح‌شدگان نشان داده‌اند که آماده‌اند؟‏

۷ مَثَل عیسی بر این امر تأکید دارد که برخلاف باکره‌های نادان،‏ باکره‌های دانا برای آمدن داماد آماده بودند.‏ چرا؟‏ دو خصوصیت باکره‌های دانا سبب شد که هنگام آمدن داماد آماده باشند.‏ یکی این بود که خود را از پیش آماده کرده بودند و دیگر این که هوشیار بودند.‏ آن باکره‌ها وظیفه داشتند که شبانگاه منتظر بمانند.‏ از این رو،‏ باید چراغ‌هایشان را برای مدتی طولانی افروخته نگاه می‌داشتند و تا وقوع آن رویداد پرهیجان،‏ هوشیار می‌ماندند.‏ برخلاف باکره‌های نادان،‏ آن پنج باکره خود را آماده کردند و به همراه چراغ‌هایشان ظرف‌های روغن نیز آوردند.‏ آیا مسح‌شدگان وفادار نیز نشان داده‌اند که تا این حد آماده‌اند؟‏

۸ بی‌گمان چنین کرده‌اند.‏ در این روزهای آخر مسیحیان مسح‌شده همچون باکره‌های دانا عمل کرده‌اند و آماده بوده‌اند که وظیفه‌شان را تا به انتها وفادارانه به انجام رسانند.‏ آنان می‌دانند که برای خدمت به خدا باید از رفاه دنیای شیطان دست بکشند.‏ آنان خود را تماماً به خدا وقف کرده‌اند و به او خدمت می‌کنند،‏ نه به این دلیل که انتها نزدیک است،‏ بلکه انگیزهٔ آنان در این خدمت،‏ محبت و وفاداری‌شان به یَهُوَه و پسر اوست.‏ آنان وفاداری خود را حفظ کرده‌اند و روحیهٔ دنیای شریر،‏ مادیات و امور غیراخلاقی و خودپسندی این دنیا را مردود می‌شمارند.‏ آنان آماده‌اند که همواره همچون تابندگان نور بدرخشند،‏ هر قدر هم که به نظر رسد داماد تأخیر کرده است!‏—‏فیلیپ ۲:‏۱۵‏.‏

۹.‏ الف)‏ عیسی در مورد خواب‌آلودگی چه هشداری داد؟‏ ب)‏ مسح‌شدگان چه عکس‌العملی در مقابل فریاد «داماد اینجاست!‏» نشان داده‌اند؟‏ (‏پاورقی نیز ملاحظه شود.‏)‏

۹ خصوصیت دوم که به باکره‌های دانا کمک کرد که آماده باشند،‏ هوشیاری‌شان بود.‏ آیا ممکن است مسح‌شده‌ای حین این که شبانگاه منتظر است،‏ خواب‌آلود شود؟‏ مسلّماً.‏ به گفتهٔ عیسی در مورد ده باکره توجه کنید.‏ طی زمانی که به نظر می‌رسید داماد تأخیر کرده است،‏ «همگی خواب‌آلود شدند و به خواب رفتند.‏» عیسی به‌خوبی می‌دانست که جسم ناتوان است و حتی شخصی مشتاق می‌تواند تحت تأثیر آن قرار گیرد.‏ با این حال مسح‌شدگان وفادار این هشدار را به گوش گرفته‌اند و برای هوشیار و بیدار ماندن بیش از پیش تلاش کرده‌اند.‏ در مَثَل،‏ تمامی باکره‌ها در مقابل این فریاد که «داماد اینجاست!‏» عکس‌العمل نشان دادند.‏ اما تنها آنان که هوشیار بودند توانستند تا به آخر تحمّل کنند و پایدار مانند.‏ (‏مت ۲۵:‏۵،‏ ۶؛‏ ۲۶:‏۴۱‏)‏ در خصوص مسح‌شدگان وفادار چطور؟‏ طی روزهای آخر آنان به شواهد محکمی که گویی فریاد می‌زند که «داماد اینجاست!‏» عکس‌العمل نشان داده‌اند و می‌دانند که رسیدن یا آمدنش نزدیک است.‏ آنان همچنین برای آمدن داماد شکیبا و پایدار مانده‌اند و بیش از پیش خود را آماده نگاه داشته‌اند.‏ * با این همه،‏ اوج این مَثَل به زمانی مشخص‌تر مربوط می‌شود.‏

 پاداش دانایان و جزای نادانان

۱۰.‏ در خصوص گفتگوی میان باکره‌های دانا و نادان،‏ چه سؤالی مطرح می‌شود؟‏

۱۰ در «انتهای مَثَل،‏ باکره‌های نادان از باکره‌های دانا می‌خواهند که برای چراغ‌هایشان به آنان روغن بدهند.‏ اما باکره‌های دانا به آنان کمک نمی‌کنند.‏ ‏(‏مَتّی ۲۵:‏۸،‏ ۹ خوانده شود.‏)‏ در اینجا این سؤال مطرح می‌شود:‏ «در چه زمانی وفاداران کمک به کسی را که خواهان آن است،‏ رد می‌کنند؟‏» دوره‌ای را که این مثل به آن مربوط می‌شود در نظر بگیرید.‏ به یاد آورید که داماد در زمانی نزدیک به انتهای مصیبت عظیم می‌آید.‏ پس قاعدتاً این بخش از مَثَل نیز به اندکی پیش از آن زمان مربوط می‌شود و مسح‌شدگان تا آن زمان مُهر نهایی خود را دریافت کرده‌اند.‏

۱۱.‏ الف)‏ اندکی پیش از شروع مصیبت عظیم چه روی خواهد داد؟‏ ب)‏ منظور باکره‌های دانا از این که به باکره‌های نادان گفتند،‏ برای تهیهٔ روغن نزد روغن‌فروشان بروند،‏ چه بود؟‏

۱۱ در واقع پیش از شروع مصیبت عظیم،‏ تمامی مسح‌شدگان وفادار بر زمین مُهر نهایی را دریافت کرده‌اند.‏ (‏مکا ۷:‏۱-‏۴‏)‏ از آن پس برای آنان قطعی است که به امید آسمانی خود می‌رسند.‏ اما به سال‌های پیش از شروع مصیبت عظیم فکر کنید.‏ بر سر مسح‌شدگانی که بیدار و وفادار نمانند،‏ چه خواهد آمد؟‏ واضح است که دیگر لایق حکمرانی با مسیح در آسمان نیستند و پیش از شروع مصیبت عظیم بر آنان مُهر نهایی زده نخواهد شد.‏ تا آن زمان،‏ وفادارانِ دیگری مسح خواهند شد.‏ هنگامی که مصیبت عظیم شروع می‌شود،‏ این نادانان که وفادار نمانده‌اند،‏ حتی ممکن است از نابودی بابِل بزرگ بسیار متعجب شوند.‏ چه بسا تازه در آن زمان تشخیص دهند که برای آمدن عیسی آماده نیستند.‏ حال اگر در آن زمان که دیگر دیر شده است،‏ از روی درماندگی درخواست کمک کنند،‏ چه خواهد شد؟‏ مَثَل عیسی پاسخ این سؤال را می‌دهد.‏ باکره‌های دانا به باکره‌های نادان روغن نمی‌دهند و به آنان می‌گویند که برای گرفتن روغن نزد روغن‌فروشان بروند.‏ به یاد آورید که «نیمه شب» است.‏ آیا آن باکره‌های نادان در آن موقعِ شب روغن خواهند یافت؟‏ خیر،‏ دیگر خیلی دیر است!‏

۱۲.‏ الف)‏ مسح‌شدگانی که تا زمان مُهر نهایی وفادار نمانند،‏ طی مصیبت عظیم چه واقعهٔ تلخی را تجربه خواهند کرد؟‏ ب)‏ عاقبت آنان که همچون باکره‌های نادان هستند،‏ چه خواهد بود؟‏

۱۲ مشابهاً طی مصیبت عظیم،‏ مسح‌شدگانِ وفادار نمی‌توانند به کسی که وفادار نمانده است،‏ کمک کنند.‏ دیگر برای کمک دیر شده است.‏ پس عاقبت آنان چه خواهد شد؟‏ عیسی در مورد باکره‌های نادان که برای خرید روغن رفتند،‏ چنین گفت:‏ «داماد از راه رسید و باکره‌هایی که آماده بودند،‏ به همراه او به جشن عروسی داخل شدند و در بسته شد.‏» هنگامی که نزدیک به انتهای مصیبت عظیم،‏ عیسی در جلال خود می‌آید،‏ مسح‌شدگان وفادار خود را به آسمان خواهد برد.‏ (‏مت ۲۴:‏۳۱؛‏ ۲۵:‏۱۰؛‏ یو ۱۴:‏۱-‏۳؛‏ ۱تسا ۴:‏۱۷‏)‏ به‌راستی در به روی آنان که وفادار نمانند و همچون باکره‌های نادان عمل کنند،‏ بسته خواهد شد.‏ شاید آنان نیز فریاد بزنند:‏ «آقا،‏ آقا،‏ در را به روی ما باز کن.‏» اما در آن ساعتِ داوری،‏ آنان صریحاً پاسخی را خواهند شنید که بدکاران یا به اصطلاح «بزها» می‌شنوند:‏ «هرگز شما را نشناختم!‏» به‌راستی چه تأسف‌آور!‏—‏مت ۷:‏۲۱-‏۲۳؛‏ ۲۵:‏۱۱،‏ ۱۲‏.‏

۱۳.‏ الف)‏ چرا نباید نتیجه‌گیری کرد که بسیاری از مسح‌شدگان وفادار نخواهند ماند؟‏ ب)‏ چرا می‌توان گفت که هشدار عیسی نشانهٔ عدم اعتماد او به مسح‌شدگان نیست؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۳ آیا با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بسیاری از مسح‌شدگان،‏ وفادار نخواهند ماند و جایگزین خواهند شد؟‏ خیر.‏ به یاد آورید که عیسی به منظور هشدار،‏ به «غلام و امین و دانا» گفت که او نباید  شرارت کند و این هشدار به این معنی نیست که به او اعتماد ندارد و آن غلام شرارت خواهد کرد.‏ مشابهاً مَثَل ده باکره نیز حاوی هشداری جدّی است.‏ همان طور که پنج باکرهٔ دانا،‏ هوشیار و آماده بودند و پنج باکرهٔ نادان چنین نبودند،‏ هر یک از مسح‌شدگان می‌تواند خود برگزیند که هوشیار و آماده باشد یا حماقت کند و وفادار نماند.‏ پولُس رسول تحت الهام الٰهی خطاب به آنان که همچون او مسح‌شده بودند،‏ هشداری مشابه داد.‏ ‏(‏عبرانیان ۶:‏۴-‏۹ خوانده شود؛‏ با تثنیه ۳۰:‏۱۹ مقایسه شود.‏‏)‏ توجه کنید که هشدار پولُس بسیار جدّی بود،‏ اما در پی آن عبارتی گفت که نشان از اعتمادش به آنان و این امر بود که «چیزهای بهتر» در انتظار آن برادران و خواهران مسح‌شده‌اش است.‏ مشابهاً هشداری که در مَثَل ده باکره نهفته است،‏ نشانهٔ عدم اعتماد عیسی به مسح‌شدگان نیست.‏ او می‌داند که هر یک از خادمین مسح‌شده‌اش می‌تواند وفادار بماند و پاداشی فوق‌العاده دریافت کند.‏

‏«گوسفندان دیگر» از این مَثَل چه فایده‌ای می‌برند؟‏

۱۴.‏ چرا «گوسفندان دیگر» نیز از مَثَل ده باکره فایده می‌برند؟‏

۱۴ آیا چون عیسی مَثَل ده باکره را در رابطه با پیروان مسح‌شده‌اش گفته است،‏ باید نتیجه گرفت که برای دیگر مسیحیان،‏ یعنی «گوسفندان دیگر،‏» استفاده‌ای ندارد؟‏ (‏یو ۱۰:‏۱۶‏)‏ به هیچ وجه.‏ به یاد داشته باشید که پیام این مَثَل ساده است:‏ «بیدار بمانید!‏» آیا این پند تنها برای مسح‌شدگان کاربرد دارد؟‏ عیسی گفت:‏ «آنچه به شما می‌گویم،‏ به همه می‌گویم،‏ هوشیار بمانید.‏» (‏مر ۱۳:‏۳۷‏)‏ عیسی از تمامی پیروانش خواسته است که دل خود را برای خدمتی وفادارانه آماده سازند و همگی بیدار بمانند.‏ پس در این خصوص تمامی مسیحیان راهنمایی‌ای را که به مسح‌شدگان داده شده است دنبال می‌کنند،‏ نمونهٔ آنان را سرمشق قرار می‌دهند و در زندگی‌شان به موعظه اولویت می‌دهند.‏ همچنین،‏ همهٔ ما باید به یاد داشته باشیم که باکره‌های نادان از باکره‌های دانا خواستند که از روغن خود به آنان بدهند.‏ درخواست بیجای آنان به ما یادآور می‌شود که هیچ کس نمی‌تواند به‌جای ما وفادار بماند،‏ به‌جای ما در حقیقت بماند یا به‌جای ما بیدار بماند.‏ هر یک از ما خود،‏ به داور عادل که یَهُوَه او را منصوب کرده است،‏ پاسخگو خواهد بود.‏ پس باید آماده باشیم.‏ او به‌زودی می‌آید.‏

درخواست روغن این حقیقت را به ما یادآور می‌شود که هیچ کس نمی‌تواند به‌جای ما وفادار یا بیدار بماند

۱۵.‏ تمامی مسیحیان چه احساسی به ازدواج مسیح با عروسش دارند و چرا؟‏

۱۵ تمامی مسیحیان از عروسی‌ای که در این مَثَل به آن اشاره شده است نیز فایده می‌برند و از بابت آن شادند.‏ پس از جنگ حارمَگِدّون مسح‌شدگان در آسمان خواهند بود و عروس مسیح خواهند شد.‏ (‏مکا ۱۹:‏۷-‏۹‏)‏ تمامی اهالی زمین از این ازدواج در آسمان بهره خواهند برد چرا که به این معنی است که پادشاهی خدا کامل شده است و تضمین‌کنندهٔ حکومتی فوق‌العاده برای تمامی انسان‌هاست.‏ امید ما برای آینده هر چه که باشد چه امید زندگی در آسمان داشته باشیم چه زندگی بر زمین،‏ باشد که مصمم بوده،‏ درس حیاتی‌ای را که در مَثَل ده باکره نهفته است به گوش بگیریم.‏ باشد که همواره دلمان را آماده نگاه داریم و بیش از پیش هوشیار و استوار بمانیم تا از آیندهٔ باشکوهی که یَهُوَه برایمان در نظر دارد بهره بریم.‏

^ بند 9 در این مَثَل،‏ میان زمان فریاد «داماد اینجاست!‏» (‏آیهٔ ۶‏)‏ و رسیدن یا آمدن داماد (‏آیهٔ ۱۰‏)‏ فاصلهٔ زمانی وجود دارد.‏ طی روزهای آخر،‏ مسح‌شدگان با هوشیاری نشانهٔ حضور مسیح را تشخیص داده‌اند.‏ پس آنان می‌دانند که او «اینجاست» و به عنوان پادشاه حکمرانی می‌کند.‏ با این همه،‏ باید تا آمدن او پایدار بمانند.‏