به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  مارس ۲۰۱۵

‏«خشنودی تو در این است»‏

‏«خشنودی تو در این است»‏

‏«این امور را از خردمندان و اندیشمندان مخفی داشته‌ای و بر کودکان آشکار ساخته‌ای.‏»—‏لو ۱۰:‏۲۱‏.‏

۱.‏ چه چیز عیسی را بسیار شاد کرد؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

آیا می‌توانید چهرهٔ عیسی را زمانی که «از روح‌القدس به وجد آمد» مجسم کنید؟‏ شاید او را با چهرهٔ گشاده تصوّر کنید که لبخندی بر لبانش نقش بسته و چشمانش از رضایت می‌درخشد.‏ اما چه چیز او را چنین شاد ساخته بود؟‏ او ۷۰ نفر از شاگردانش را برای موعظهٔ پیام پادشاهی خدا فرستاده بود و کنجکاو بود که آنان این وظیفه‌شان را چگونه انجام می‌دهند.‏ علمای دین و فَریسیانِ زیرک و تحصیل‌کرده،‏ دشمنان پرقدرت خبر خوش بودند.‏ آنان با نفوذ خود باعث شده بودند که بسیاری عیسی را تنها یک نجّار و شاگردانش را افرادی «درس‌نخوانده و عامی» بدانند و به آنان به دیدهٔ تحقیر بنگرند.‏ (‏اعما ۴:‏۱۳؛‏ مر ۶:‏۳‏)‏ با وجود این،‏ شاگردان با شور و شوق فراوان از مأموریت خود باز گشتند.‏ آنان علی‌رغم مخالفت‌ها،‏ حتی مخالفت از طرف دیوها،‏ موعظه کرده بودند!‏ چه عاملی باعث شده بود که آنان شجاعت و شادی خود را حفظ کنند؟‏—‏لوقا ۱۰:‏۱،‏ ۱۷-‏۲۱ خوانده شود.‏

۲.‏ الف)‏ شاگردان عیسی از چه جهت همچون کودکان بودند؟‏ ب)‏ چرا شاگردان قادر بودند تعالیم مهم روحانی را درک کنند؟‏

۲ به گفتهٔ عیسی به یَهُوَه توجه کنید:‏ «ای پدر،‏ خداوند آسمان و زمین،‏ تو را  نزد همگان می‌ستایم که این امور را از خردمندان و اندیشمندان مخفی داشته‌ای و بر کودکان آشکار ساخته‌ای.‏ آری ای پدر،‏ زیرا خشنودی تو در این است.‏» (‏مت ۱۱:‏۲۵،‏ ۲۶‏)‏ چرا عیسی شاگردانش را کودک خواند؟‏ چون برخلاف خردمندان و اندیشمندان تحصیل‌کردهٔ آن زمان که خود را حکیم می‌شمردند،‏ شاگردان عیسی همچون کودکان،‏ آمادهٔ تعلیم گرفتن بودند.‏ آنان آموختند که غرور را کنار بگذارند و فروتن باشند.‏ (‏مت ۱۸:‏۱-‏۴‏)‏ شاگردان از فروتنی چه فایده‌ای بردند؟‏ یَهُوَه از طریق روح‌القدس به آنان یاری کرد که تعالیم مهم روحانی را درک کنند.‏ اما خردمندان و اندیشمندان مغرور که شاگردان را خوار می‌شمردند،‏ چطور؟‏ شیطان و غرورشان آنان را در ناآگاهی نگاه داشت.‏

۳.‏ در این مقاله چه موضوعی را بررسی خواهیم کرد؟‏

۳ جای تعجب نیست که عیسی چنین به وجد آمده بود.‏ او شاد بود چون یَهُوَه حقایق عمیق روحانی را به افرادی فروتن با هر تحصیلات،‏ هوش و استعدادی آشکار ساخته بود.‏ عیسی از این که یَهُوَه در تعلیم به انسان‌ها این شیوه را به کار گرفته بود،‏ شادمان بود.‏ آیا امروزه یَهُوَه تغییر کرده است؟‏ یَهُوَه چگونه نشان داده است که هنوز در تعلیم به مردم همچون آن زمان عمل می‌کند؟‏ در این مقاله پاسخ این پرسش‌ها را بررسی می‌کنیم.‏ تأمّل بر آن ما را نیز همچون عیسی شاد می‌سازد.‏

توضیح گزارش‌های کتاب مقدّس به شیوه‌ای ساده‌تر و روشن‌تر

۴.‏ از چه جهت مجلّهٔ برج‌دیده‌بانی ساده‌شده همچون هدیه‌ای بوده است؟‏

۴ در سال‌های اخیر،‏ سازمان یَهُوَه در شیوهٔ تعلیم خود بر سادگی و روشن‌تر بودن تأکید کرده است.‏ در اینجا سه نمونه را بررسی می‌کنیم.‏ نمونهٔ اول،‏ تهیه و چاپ مجلّهٔ برج دیده‌بانی ساده‌شده است.‏ * برای آنانی که خواندن برایشان دشوار است یا به زبان تسلّط کافی ندارند،‏ این مجلّه هدیه‌ای با ارزش بوده است.‏ سرپرستان خانواده بر این عقیده‌اند که فرزندانشان حین مطالعهٔ این مجلّه شرکت فعال‌تری دارند؛‏ نشریه‌ای که مطالعهٔ آن غذای روحانی اصلی را به ما می‌رساند.‏ بسیاری در نامه‌هایشان از صمیم دل بابت این مجلّه قدردانی کرده‌اند.‏ خواهری می‌نویسد که در جلسهٔ مطالعهٔ برج‌دیده‌بانی پاسخ نمی‌داد.‏ او می‌گوید:‏ «در جلسات مثل مجسمه بودم.‏ اما حالا حتی چندین بار پاسخ می‌دهم،‏ دیگر ترسم ریخته است!‏ از یَهُوَه و شما متشکرم.‏»‏

۵.‏ برخی محاسن ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان انگلیسی،‏ ویرایش ۲۰۱۳ کدامند؟‏

۵ نمونهٔ دوم،‏ ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان انگلیسی،‏ ویرایش ۲۰۱۳ است که در ۵ اکتبر همان سال در اجلاس سالانه توزیع شد.‏ * در این ترجمه بسیاری از آیات با تعداد کلمات کمتری بیان شده است؛‏ اما معنی آن تغییر نکرده و حتی روشن‌تر شده است.‏ برای مثال،‏ ایّوب ۱۰:‏۱ از ۲۷ کلمه به ۱۹ کلمه و امثال ۸:‏۶ از ۲۰ کلمه به ۱۳ کلمه تقلیل یافته است.‏ هر دو آیه به صورت واضح‌تری بیان شده است.‏ یکی از برادران مسح‌شده که ده‌ها سال است وفادارانه یَهُوَه را خدمت می‌کند،‏ گفت:‏ «کتاب ایّوب را در ویرایش جدید خواندم.‏ احساس می‌کنم که گویی برای اولین بار آن را درک کردم!‏» بسیاری نظری مشابه داشته‌اند.‏

۶.‏ در مورد درک بهتر از مَتّی ۲۴:‏۴۵-‏۴۷ چه احساسی دارید؟‏

 ۶ نمونهٔ سوم،‏ مربوط به اصلاحاتی است که اخیراً بر مبنای درک بهتر برخی آیات صورت گرفته است.‏ برای مثال،‏ به دلیل درک بهتر از عبارت «غلام امین و دانا» توضیح واضح‌تری در مجلّهٔ برج‌دیده‌بانی ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۳ داده شد که شور خاصّی در ما به وجود آورد.‏ (‏مت ۲۴:‏۴۵-‏۴۷‏)‏ در آنجا توضیح داده شد که غلام امین هیئت اداره‌کننده است و «خادمان خانه» تمامی آنانی هستند که از غذای روحانی بهره می‌برند؛‏ چه مسح‌شده باشند،‏ چه از جمله «گوسفندان دیگر.‏» (‏یو ۱۰:‏۱۶‏)‏ به‌راستی فراگیری این تعالیم و آموزش آن به دیگران شادی‌بخش است!‏ یَهُوَه خدا به چه طرق دیگری نشان داده است که پیش گرفتن شیوه‌ای روشن و آسان در تعلیم مورد تأیید اوست؟‏

توضیح گزارش‌ها به صورتی ساده‌تر و روشن‌تر

۷،‏ ۸.‏ برخی گزارش‌هایی که در کتاب مقدّس آمده است و مفهوم نمادین دارد،‏ کدام است؟‏

۷ اگر سال‌هاست که یَهُوَه خدا را خدمت می‌کنید،‏ شاید در نشریاتمان متوجه تغییری تدریجی در شیوهٔ توضیح بسیاری از گزارش‌های کتاب مقدّس شده باشید.‏ منظور چیست؟‏ در گذشته بسیاری از گزارش‌ها به صورت نمادین در نظر گرفته می‌شد و در نشریات چنین بررسی می‌شد که آن‌ها تصویری از واقعه‌ای مهم‌تر در آینده است.‏ گزارش کتاب مقدّس،‏ تصویر واقعه و تحقق نبوی آن،‏ اصل واقعه خوانده می‌شد.‏ آیا ارائهٔ تصویر نبوی از گزارشی،‏ بر مبنای کتاب مقدّس است؟‏ البته.‏ برای نمونه عیسی از «نشانهٔ یونُس نبی» سخن گفت.‏ ‏(‏مَتّی ۱۲:‏۳۹،‏ ۴۰ خوانده شود.‏)‏ عیسی توضیح داد که بودن یونُس در شکم ماهی،‏ به صورت نبوی زمانی را به تصویر می‌کشد که عیسی در مقبره‌اش بود.‏ در واقع می‌توان گفت که اگر یَهُوَه زندگی یونُس،‏ را حفظ نکرده بود،‏ شکم ماهی قبر او می‌شد.‏

۸ در کتاب مقدّس گزارش‌های دیگری نیز وجود دارد که مفهوم نمادین دارند.‏ پولُس رسول به برخی از آن‌ها اشاره کرده است.‏ برای نمونه،‏ رابطهٔ ابراهیم با هاجر و سارا مفهوم نبوی دارد و به صورت نمادین رابطهٔ یَهُوَه خدا با قوم اسرائیل و بخش آسمانی سازمان یَهُوَه را به تصویر می‌کشد.‏ (‏غلا ۴:‏۲۲-‏۲۶‏)‏ مشابهاً،‏ خیمهٔ عبادت،‏ معبد،‏ روز کفّاره،‏ کاهن اعظم و جنبه‌های دیگری از شریعت موسی مفهوم نمادین دارند و «سایهٔ چیزهای نیکوی آینده است.‏» (‏عبر ۹:‏۲۳-‏۲۵؛‏ ۱۰:‏۱‏)‏ مطالعهٔ این گزارش‌ها و تصویر نبوی آن‌ها جالب و جذاب است و ایمان ما را قوی می‌کند.‏ پس آیا می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که هر شخص،‏ هر رویداد،‏ یا هر چیزی در کتاب مقدّس به صورت نمادین،‏ شخص یا چیز دیگری را به تصویر می‌کشد؟‏

۹.‏ در گذشته گزارش نابوت چگونه توضیح داده می‌شد؟‏

۹ در گذشته اغلب،‏ گزارش‌های کتاب مقدّس به صورت نمادین در نظر گرفته می‌شد.‏ نمونهٔ آن گزارش نابوت در کتاب مقدّس است.‏ ایزابلِ ملکه برای این که همسرش اَخاب،‏ تاکستان نابوت را تصاحب کند،‏ نابوت را به ناحق محاکمه کرد و کشت.‏ (‏۱پاد ۲۱:‏۱-‏۱۶‏)‏ در گذشته،‏ در سال ۱۹۳۲ این گزارش به صورت نمایشی نبوی توضیح داده شد.‏ اَخاب و ایزابل،‏ مظهر شیطان و سازمان او،‏ نابوت مظهر عیسی بود و مرگ نابوت به صورت نبوی اعدام عیسی را به تصویر می‌کشید.‏ ده‌ها سال بعد،‏ در کتاب «نام تو مقدّس باد» چاپ ۱۹۶۱ انگلیسی،‏ گفته شد که نابوت مظهر مسح‌شدگان و ایزابل مظهر جهان مسیحیت است.‏ همچنین آزار و اذیت نابوت به دست ایزابل تصویری از آزار و اذیت مسح‌شدگان طی روزهای آخر است.‏ چنین توضیحاتی برای سال‌ها ایمان قوم خدا را قوی  می‌ساخت.‏ پس چرا در این مورد تغییراتی صورت گرفته است؟‏

۱۰.‏ الف)‏ چگونه دانایی باعث شده است که «غلام امین» در توضیح برخی گزارش‌های کتاب مقدّس،‏ سنجیده‌تر عمل کند؟‏ ب)‏ نشریات ما امروزه بیشتر بر چه امری تمرکز دارد؟‏

۱۰ همان طور که انتظار می‌رود،‏ یَهُوَه به «غلام امین و دانا» یاری رسانده است که همچنان داناتر شود.‏ دانایی،‏ سبب شده است که این «غلام» سنجیده‌تر و حساب‌شده‌تر عمل کند.‏ از این رو تنها به گزارش‌هایی از کتاب مقدّس،‏ تصویری نبوی نسبت می‌دهد که بتوان به‌روشنی آن را بر مبنای آیات ثابت کرد.‏ به علاوه،‏ برای بسیاری درک،‏ یادآوری و جنبهٔ عملی توضیحاتی که در خصوص چنین مفاهیم نمادینی گفته می‌شد،‏ بسیار دشوار بود.‏ مهم‌تر از همه زمانی که بر جنبه‌های مختلف و احتمالی مفاهیم نمادین تمرکز می‌شد،‏ جنبهٔ اخلاقی و درس عملی آن کم‌رنگ یا حتی بی‌رنگ می‌شد.‏ اما امروزه تمرکز نشریات ما بیشتر بر سادگی تعلیم و درسی که از گزارش‌های کتاب مقدّس می‌گیریم است؛‏ درس‌هایی در مورد وقف به خدا،‏ ایمان و صبر و دیگر خصوصیات باارزش.‏ *

نمونهٔ نابوت درسی مهم به ما می‌دهد (‏بند ۱۱ ملاحظه شود)‏

۱۱.‏ الف)‏ امروزه گزارش نابوت چگونه توضیح داده می‌شود و این مرد از چه جهت برای ما نمونه است؟‏ ب)‏ چرا در سال‌های اخیر نشریات ما به ندرت گزارش‌ها را به صورت نمادین توضیح می‌دهد؟‏ (‏مقالهٔ «‏سؤالات خوانندگان‏» در این شماره ملاحظه شود.‏)‏

۱۱ درک ما امروزه از گزارش نابوت چیست؟‏ این گزارش به نحوی روشن‌تر و ساده‌تر توضیح داده می‌شود.‏ دلیل کشته شدن این مرد درستکار این نبود که او نمادی از عیسی یا مسح‌شدگان بود،‏ بلکه به دلیل وفاداری‌اش به یَهُوَه کشته شد.‏ او با وجود آزار سخت از طرف حکمرانی قدرتمند،‏ به قانون یَهُوَه پای‌بند ماند.‏ (‏اعد ۳۶:‏۷؛‏ ۱پاد ۲۱:‏۳‏)‏ او برای همهٔ خادمان خدا که به دلیلی مشابه با آزار و اذیت روبرویند،‏ نمونه است.‏ ‏(‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۲ خوانده شود.‏)‏ هر کس با هر پیشینه‌ای که باشد می‌تواند درسی را که از این گزارش می‌گیریم،‏ درک کند،‏ به یاد آورد و به کار بندد؛‏ درسی که ایمان ما را تقویت می‌کند.‏

۱۲.‏ الف)‏ چه استنباطی در مورد گزارش‌های کتاب مقدّس نادرست است؟‏ ب)‏ چرا حتی در خصوص تعالیم عمیق الٰهی،‏ توضیحاتی ساده داریم؟‏ (‏پاورقی ملاحظه شود.‏)‏

 ۱۲ پس آیا باید چنین استنباط کرد که گزارش‌ها در کتاب مقدّس فقط شامل درسی کاربردی است و بس؟‏ خیر.‏ در واقع به جای این که برخی گزارش‌های کتاب مقدّس به صورت نمادین توضیح داده شود،‏ نشریاتمان بیشتر بر این امر تمرکز دارد که آن گزارش یادآور چه گزارشی است یا چه ارتباطی با گزارشی دیگر دارد.‏ برای مثال،‏ وفاداری نابوت در مقابل آزار و مرگ برای ما یادآور وفاداری مسیح و مسح‌شدگان است.‏ اما در عین حال،‏ می‌توان گفت که یادآور وفاداری بسیاری از «گوسفندان دیگر» نیز می‌باشد.‏ می‌بینیم که یَهُوَه به شیوه‌ای ساده ما را تعلیم می‌دهد.‏ *

توضیحاتی ساده‌تر در رابطه با مَثَل‌های عیسی

۱۳.‏ چه نمونه‌هایی گویای این امر است که اکنون برخی مَثَل‌های عیسی ساده‌تر و روشن‌تر توضیح داده می‌شود؟‏

۱۳ عیسی مسیح بهترین معلّمی بود که بر زمین زیسته است.‏ یکی از روش‌های مورد علاقهٔ او در تعلیم،‏ استفاده از مَثَل بود.‏ (‏مت ۱۳:‏۳۴‏)‏ مَثَل،‏ تصویری زنده ارائه می‌دهد که ذهن را فعال می‌کند و بر دل می‌نشیند.‏ آیا طی سال‌ها توضیحات نشریات ما در رابطه با مَثَل‌های عیسی نیز ساده‌تر و روشن‌تر شده است؟‏ بی‌تردید چنین است!‏ به‌راستی مایهٔ رضایت و شادی است که در مجلّهٔ برج‌دیده‌بانی ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۰۸ توضیحاتی روشن از مَثَل‌های خمیرمایه،‏ دانهٔ خردَل و تور ماهیگیری ارائه شد.‏ حال به‌روشنی می‌توان دید که این مَثَل‌ها در خصوص پادشاهی خداست و موفقیت چشمگیر این پادشاهی را در جمع‌آوری پیروان حقیقی مسیح از این دنیای شریر،‏ نشان می‌دهد.‏

۱۴.‏ الف)‏ در گذشته حکایت سامری‌نوع‌دوست چگونه توضیح داده شد؟‏ ب)‏ امروزه درکِ ما از این حکایت چیست؟‏

۱۴ در خصوص حکایت‌ها و مَثَل‌هایی که جزئیات بیشتری دارد،‏ چطور؟‏ البته برخی از آن‌ها مفهومی نمادین و نبوی دارد و برخی دیگر درسی کاربردی.‏ اما کدام یک مفهومی نمادین دارد و کدام یک حاوی درسی کاربردی است؟‏ پاسخ به این پرسش طی سال‌ها مشخص‌تر شده است.‏ برای مثال،‏ حکایت عیسی در مورد سامری نوع‌دوست را در نظر بگیرید.‏ (‏لو ۱۰:‏۳۰-‏۳۷‏)‏ برج دیده‌بانی در سال ۱۹۲۴ چنین توضیح داد که مرد سامری،‏ عیسی را به تصویر می‌کشد و جادهٔ سرازیرِ اورشلیم به اَریحا،‏ زوال جامعهٔ بشری از زمان سرکشی در باغ عدن را به تصویر می‌کشد.‏ راهزنان،‏ نماد بازرگانان و شرکت‌های سودجو و کاهنان و لاویان،‏ نماد جهان مسیحیت هستند.‏ امروزه،‏ نشریات این چنین توضیح می‌دهد که این حکایت به همهٔ ما مسیحیان یادآور می‌شود که باید در کمک به نیازمندان بی‌طرف باشیم؛‏ به‌ویژه در تعلیم دادن حقیقت در مورد خدا به آنان.‏

۱۵.‏ در مقالهٔ بعد چه موضوعی بررسی می‌شود؟‏

۱۵ در مقالهٔ بعد،‏ مَثَل دیگری از عیسی بررسی خواهد شد؛‏ مَثَل ده باکره.‏ (‏مت ۲۵:‏۱-‏۱۳‏)‏ عیسی می‌خواست که پیروانش در این روزهای آخر این مَثَل پرقدرت را چگونه درک کنند؟‏ آیا هر واقعه،‏ شخص و چیزی در این مَثَل مفهومی نمادین دارد؟‏ یا او می‌خواست که ما درسی از آن بیاموزیم که طی روزهای آخر به ما یاری رساند؟‏ در مقالهٔ بعد خواهیم دید.‏

^ بند 4 چاپ مجلّهٔ برج‌دیده‌بانی ساده‌شده در ژوئیهٔ ۲۰۱۱ به زبان انگلیسی آغاز شد.‏ از آن زمان تاکنون این مجلّه به زبان‌های بیشتری در دسترس است.‏

^ بند 5 ترجمهٔ دنیای جدید—‏ مَتّی تا مکاشفه به زبان فارسی بر مبنای ویرایش ۲۰۱۳ انگلیسی تهیه شده است.‏ ترجمه از ویرایش جدید انگلیسی به زبان‌های دیگر در دست اقدام است.‏

^ بند 10 برای مثال در کتاب از ایمانشان سرمشق بگیریم زندگی ۱۴ نفر از شخصیت‌های کتاب مقدّس به تفصیل بررسی شده است.‏ در این کتاب بر کاربردهای عملی تمرکز شده است،‏ نه بر مفهوم نمادین یا نبوی گزارش‌ها.‏

^ بند 12 بی‌گمان در کلام خدا «درک بعضی مطالب دشوار است؛‏» از جمله برخی بخش‌های نوشته‌های پولُس.‏ با این همه،‏ نویسندگان کتاب مقدّس تحت الهامِ روح خدا بوده‌اند.‏ امروزه نیز همین نیرو،‏ یعنی روح خدا مسیحیان حقیقی را یاری می‌کند که حقایق الٰهی را درک کنند.‏ آری،‏ روح خدا «حتی عمق حکمت خدا» را برای ذهن محدود ما قابل فهم و روشن می‌سازد.‏—‏۲پطر ۳:‏۱۶،‏ ۱۷؛‏ ۱قر ۲:‏۱۰‏.‏