برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات مارس ۲۰۱۵

این شماره شامل مقالات مطالعه‌ای برای هفته‌های ۴ مه تا ۳۱ مهٔ ۲۰۱۵ است

زندگی‌نامه

کاری پرارزش‌تر پیشه کردیم

دیوید و گوئِن کارترایت زمانی پارتنر رقص باله بودند اما اکنون از پاهایشان برای کاری بهتر استفاده می‌کنند.‏

‏«خشنودی تو در این است»‏

چرا اخیراً نشریات ما اغلب در توضیح گزارش‌های کتاب مقدّس توضیحات ساده‌تر و روشن‌تری می‌دهد؟‏

آیا بیدار می‌مانید؟‏

برای درک اصلاح‌شده از مَثَل عیسی در مورد ده باکره این مقاله را بخوانید که پیام ساده و اضطراری آن را روشن می‌کند.‏

سؤالات خوانندگان

در گذشته نشریات ما اغلب گزارشات را به صورت نمادین توضیح می‌داد،‏ اما در سال‌های اخیر به ندرت چنین کرده است.‏ چرا؟‏

از مَثَل قِنطارها درس گیریم

این مقاله درک ما را از مثل قنطارها اصلاح می‌کند

حمایت وفادارانه از برادران مسیح

آنان که در داوری عیسی در زمرهٔ گوسفندان شمرده می‌شوند،‏ چگونه از برادران مسیح حمایت می‌کنند؟‏

‏‹ازدواج تنها با کسی که پیرو سَرور است›—‏آیا هنوز می‌توان این پند را به کار بست؟‏

آنان که مصممند پند خدا را به کار بندند دل او را شاد کرده،‏ برکات بسیاری می‌برند.‏