به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات فوریه ۲۰۱۵

این شماره شامل مقالات مطالعه‌ای برای هفته‌های ۶ آوریل تا ۳ مه ۲۰۱۵ است

هدیه‌ای که ژاپنی‌ها را متعجب ساخت

مطالعه:‏ کتابچه‌ای جدید با عنوان «کتاب مقدس—‏انجیل به روایت متی» در ژاپن توزیع شد.‏ این کتابچه چه ویژگی‌هایی دارد و چرا انتشار یافت؟‏

فروتنی و رأفت عیسی را سرمشق قرار دهید

مطالعه:‏ اول پِطرُس ۲:‏۲۱ به ما یادآور می‌شود که در جای پای عیسی گام برداریم.‏ با این که ما انسان‌های ناکامل هستیم چگونه می‌توانیم فروتنی و رأفت عیسی را سرمشق قرار دهیم؟‏

شجاعت و قدرت تشخیص عیسی را سرمشق قرار دهید

از طریق گزارشات کتاب مقدس می‌توانیم با شخصیت عیسی آشنا شویم.‏ بررسی کنید که چگونه می‌توانیم شجاعت و قدرت تشخیص او را سرمشق قرار دهیم و در جای پای او گام برداریم.‏

غیرت خود را برای خدمت موعظه حفظ کنید

ما می‌دانیم که امروزه بر زمین،‏ خدمت موعظه مهم‌ترین کار است.‏ چگونه می‌توانیم غیرت خود را برای خدمت موعظه حفظ کنیم و حتی بر آن بیفزاییم؟‏

قوم‌ها برای «تعالیم یهوه» آماده شدند

مسیحیان قرن اول در اعلام خبر خوش تا چه حد موفق بودند؟‏ چه عواملی موعظه در قرن اول را نسبت به دوران‌های دیگر تاریخ آسان‌تر ساخته بود؟‏

یهوه ما را در کار آموزش جهانی هدایت می‌کند

اخیراً چه عواملی به خادمان یهوه کمک کرده است که در سطح جهانی خدمت موعظه مؤثرتری داشته باشند؟‏

سؤالات خوانندگان

برای کمک به برادران و خواهرانی که به بوی عطر حساسیت دارند چه می‌توان می‌کرد؟‏ چه وقت خواهری باید سر خود را بپوشاند؟‏

از آرشیو ما

‏«ایامی فوق‌العاده ارزشمند»‏

برج دیده‌بانی صهیون،‏ ایام یادبود مرگ مسیح را «ایامی فوق‌العاده ارزشمند» خواند و خوانندگان را ترغیب کرد که این مراسم را برگزار کنند.‏ شاگردان کتاب مقدس این مراسم را چگونه برگزار می‌کردند؟‏