به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  دسامبر ۲۰۱۴

آیا مفهوم کتاب مقدّس را درک می‌کنید؟‏

آیا مفهوم کتاب مقدّس را درک می‌کنید؟‏

‏«ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدّس را درک کنند.‏»—‏لو ۲۴:‏۴۵‏.‏

۱،‏ ۲.‏ عیسی چگونه در روزی که رستاخیز یافت،‏ رسولانش را تقویت کرد؟‏

روز رستاخیز عیسی بود.‏ دو نفر از شاگردان او با هم به روستایی در ۱۱ کیلومتری اورشلیم می‌رفتند.‏ آنان از رستاخیز عیسی بی‌اطلاع بودند و همچنان دلشان از مرگ او دردمند و آزرده بود.‏ ناگهان عیسی به آنان نزدیک شد و همراهی‌شان کرد.‏ او برای آنان از نوشته‌های موسی و دیگر انبیا سخن گفت و «آنچه را که در تمامی کتب مقدّس دربارهٔ او گفته شده بود،‏ برایشان توضیح داد.‏» (‏لو ۲۴:‏۱۳-‏۱۵،‏ ۲۷‏)‏ سخنانش آنان را تسلّی بخشید.‏ دل آن دو شاگرد،‏ شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت،‏ چون او نوشته‌های مقدّس را برایشان «تفسیر می‌کرد» و به‌روشنی توضیح می‌داد.‏—‏لو ۲۴:‏۳۲‏.‏

۲ همان شب آن دو شاگرد به اورشلیم بازگشته،‏ نزد رسولان رفتند.‏ آنان مشغول شرح آن ماجرا بودند که عیسی بر تمامی آنان ظاهر شد.‏ اما رسولان وحشت‌زده شده بودند.‏ شک به دلشان راه یافته بود.‏ عیسی چگونه آنان را تقویت کرد؟‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدّس را درک کنند.‏»—‏لو ۲۴:‏۴۵‏.‏

۳.‏ چه چیزهایی ممکن است ما را در خدمتمان دلسرد کند و چگونه می‌توانیم دیدی متعادل به خدمت موعظه داشته باشیم؟‏

۳ همچون آن شاگردان،‏ شاید ما نیز گاه دل‌آزرده و غمگین شویم.‏ شاید از این که در راه خدمت به خدا تلاش می‌کنیم،‏ اما حاصل آن را نمی‌بینیم،‏  دلسرد شویم.‏ (‏۱قر ۱۵:‏۵۸‏)‏ همچنین ممکن است به نظرمان رسد،‏ کسانی که به آنان کتاب مقدّس را آموزش می‌دهیم،‏ پیشرفت چندانی نمی‌کنند.‏ حتی شاید برخی از آنان از خدا روی‌گردان شوند.‏ چگونه می‌توانیم دیدی متعادل به خدمت موعظه‌مان داشته باشیم؟‏ درک مفهوم مَثَل‌های عیسی که در کتاب مقدّس آمده است،‏ می‌تواند به ما کمک کند.‏ در اینجا می‌خواهیم به بررسی سه مَثَل عیسی و درس‌هایی که از آن‌ها می‌گیریم،‏ بپردازیم.‏

برزگری که می‌خوابد

۴.‏ مفهوم مَثَل برزگری که می‌خوابد چیست؟‏

۴ مَرقُس ۴:‏۲۶-‏۲۹ خوانده شود.‏ مفهوم این مَثَل عیسی در مورد برزگر چیست؟‏ مردی که بذر را می‌پاشد،‏ مظهر تک‌تک مبشّران پادشاهی است.‏ بذر،‏ پیام پادشاهی است که به آنان که دلی پذیرا دارند،‏ موعظه می‌شود.‏ مطابق با روند طبیعی زندگی،‏ برزگر در مَثَل عیسی،‏ شب می‌خوابد و روز برمی‌خیزد.‏ بذر برای رشد نیاز به زمان دارد که از زمان کاشتِ آن تا درو به طول می‌انجامد.‏ طی این مدت «دانه سبز می‌شود و نمو می‌کند.‏» این رشد «به‌خودی‌خود» به تدریج و طی مراحلی صورت می‌گیرد.‏ مشابهاً،‏ رشد روحانی نیز به تدریج و در مراحلی صورت می‌گیرد.‏ وقتی شخص پیشرفت می‌کند و برانگیخته می‌شود که خدمت به خدا را آغاز کند،‏ در واقع ثمر می‌آورد؛‏ به این معنی که زندگی‌اش را وقف خدا می‌کند و تعمید می‌گیرد.‏

۵.‏ چرا عیسی مَثَل برزگری که می‌خوابد را به کار برد؟‏

۵ چرا عیسی این مَثَل را به کار برد؟‏ عیسی با این مَثَل به ما نشان می‌دهد،‏ یَهُوَه خداست که باعث می‌شود حقیقت در دل کسانی که «دل پذیرا» دارند،‏ رشد کند.‏ (‏اعما ۱۳:‏۴۸‏،‏ ترجمهٔ دنیای جدید؛‏ ۱قر ۳:‏۷‏)‏ ما بذر را می‌کاریم و آبیاری می‌کنیم،‏ اما بر رشد آن در دل شخص کنترلی نداریم.‏ نمی‌توانیم آن را مجبور به رشد کنیم یا رشد آن را سرعت بخشیم.‏ همچون این مرد در مَثَل عیسی ما نیز نمی‌دانیم رشد چگونه صورت می‌گیرد.‏ اغلب مشغول فعالیت‌های روزانهٔ خود هستیم و متوجه این رشد نمی‌شویم.‏ با این حال با گذشت زمان بذر پادشاهی می‌تواند ثمر آورد.‏ شاگرد جدید به ما در کار درو می‌پیوندد و ما از همکاری او فایده می‌بریم.‏—‏یو ۴:‏۳۶-‏۳۸‏.‏

۶.‏ در مورد رشد روحانی چه نکته‌ای را باید بپذیریم؟‏

۶ از این مَثَل چه می‌آموزیم؟‏ نخست،‏ باید بپذیریم که رشد روحانی شاگردی که با او کتاب مقدّس را مطالعه می‌کنیم،‏ در دست ما نیست.‏ تواضع ما و قبول این امر به ما کمک می‌کند که برای تعمید بر او فشار نیاوریم،‏ هر چه قدر هم که مشتاق تعمید گرفتن او باشیم.‏ مسلّماً تا جای ممکن او را یاری و حمایت می‌کنیم.‏ اما همواره باید مد نظر داشته باشیم که تصمیم نهایی با شاگرد است.‏ تنها وقفی مورد قبول خداست که آزادانه و به دلیل عشق و محبت شخص به خدا باشد و از دل او برخیزد.‏ برای یَهُوَه وقفی غیر از این پذیرفته نیست.‏—‏مز ۵۱:‏۱۲؛‏ ۵۴:‏۶؛‏ ۱۱۰:‏۳‏.‏

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ چه درس‌های دیگری از مَثَل عیسی در مورد برزگر می‌آموزیم؟‏ مثالی بزنید.‏ ب)‏ این مَثَل چه نکته‌ای در مورد یَهُوَه و عیسی به ما می‌آموزد؟‏

۷ دوم،‏ درک درسی که در پس این مَثَل است به ما کمک می‌کند که اگر ابتدا نتیجهٔ تلاش‌هایمان را نبینیم،‏ دلسرد نشویم.‏ باید صبور باشیم.‏ (‏یعقو ۵:‏۷،‏ ۸‏)‏ حتی چنانچه سخت تلاش کرده باشیم تا به شاگرد کمک کنیم و با این حال آن بذر ثمر نیاورد،‏ نباید تصوّر کنیم که ما آن طور که باید عمل نکرده‌ایم.‏ یَهُوَه باعث می‌شود بذر حقیقت تنها در دلی متواضع که خواهان تغییر است،‏ ثمر آورد.‏ (‏مت ۱۳:‏۲۳‏)‏ ما نباید ثمربخش بودن موعظه‌مان را تنها بر مبنای تعداد کسانی که تعمید می‌گیرند،‏ بسنجیم.‏ در چشم یَهُوَه،‏ موفقیت ما در موعظه،‏ به واکنش آنان که پیام ما را  می‌شنوند بستگی ندارد.‏ در واقع او برای تلاش‌های ما ارزش قائل است،‏ نه نتیجهٔ فعالیت‌مان.‏—‏لوقا ۱۰:‏۱۷-‏۲۰؛‏ ۱قُرِنتیان ۳:‏۸ خوانده شود.‏

۸ سوم،‏ تغییراتی که در شخص صورت می‌گیرد همیشه برای ما محسوس نیست.‏ برای نمونه،‏ برادری میسیونر با زوجی مطالعه می‌کرد.‏ آنان به او گفتند که می‌خواهند مبشّر تعمیدنیافته شوند.‏ آن برادر به آنان یادآوری کرد که برای این که بتوانند مبشّر شوند باید سیگار کشیدن را ترک کنند.‏ آنان گفتند که ماه‌هاست سیگار را ترک کرده‌اند،‏ برادرمان از این پاسخ متعجب شد.‏ اما چرا آنان سیگار را ترک کرده بودند؟‏ این زوج درک کردند که یَهُوَه همه چیز را می‌بیند و از ریاکاری نفرت دارد.‏ پس سیگار کشیدن آنان را نیز می‌دید.‏ از این رو بر آن شدند تصمیمی قاطع بگیرند؛‏ پس یا باید در حضور برادر میسیونر سیگار می‌کشیدند یا کاملاً آن را ترک می‌کردند.‏ محبت به یَهُوَه که به‌تازگی در دلشان ایجاد شده بود،‏ آنان را برانگیخت که تصمیمی درست اتخاذ کنند.‏ این زوج به یَهُوَه نزدیک‌تر شده بودند،‏ با این که برادر میسیونر از تغییری که در آنان صورت گرفته بود،‏ آگاه نبود.‏

تور ماهیگیری

۹.‏ مفهوم مَثَل تور ماهیگیری چیست؟‏

۹ مَتّی ۱۳:‏۴۷-‏۵۰ خوانده شود.‏ مفهوم مَثَل عیسی در مورد تور ماهیگیری چیست؟‏ عیسی موعظهٔ پیام پادشاهی به همهٔ انسان‌ها را به انداختن تور ماهیگیری‌ای بزرگ در دریا تشبیه کرد.‏ همان طور که در چنین توری،‏ «همه‌گونه» ماهی،‏ از هر نوع به مقدار زیاد جمع می‌شوند،‏ فعالیت موعظه نیز میلیون‌ها انسان،‏ از هر پیشینه‌ای را به خود جذب می‌کند.‏ (‏اشع ۶۰:‏۵‏)‏ شرکت سالانهٔ افراد بسیاری در کنگره‌ها و مراسم یادبود،‏ گویای این حقیقت است.‏ در مَثَل عیسی برخی ماهی‌ها «خوب» خوانده شده‌اند؛‏ اینان نماد کسانی هستند که عضوی از جماعت مسیحی می‌شوند،‏ برخی دیگر «بد» خوانده شده‌اند؛‏ آنان که داخل تور می‌شوند،‏ اما مورد قبول یَهُوَه نیستند.‏

پس از خواندن مَتّی ۱۳:‏۴۷-‏۵۰ کاربرد آن را در نظر گیرید

برخی از آنان که به حقیقت جذب می‌شوند،‏ خود را وقف یَهُوَه می‌کنند (‏بندهای ۹-‏۱۲ ملاحظه شود)‏

۱۰.‏ چرا عیسی مَثَل تور ماهیگیری را به کار برد؟‏

۱۰ چرا عیسی این مَثَل را به کار برد؟‏ جدا کردن نمادین ماهی‌ها،‏ به داوری نهایی طی مصیبت عظیم اشاره ندارد،‏ بلکه آنچه را که طی ایّام آخر این نظام شریر روی می‌دهد،‏ برجسته می‌کند.‏ عیسی نشان داد که تمام کسانی که جذب پیام حقیقت می‌شوند،‏ خود را وقف یَهُوَه نخواهند کرد.‏ بسیاری همراه ما در جلسات شرکت می‌کنند،‏ برخی با ما کتاب مقدّس را مطالعه می‌کنند،‏ اما حاضر نیستند زندگی‌شان را وقف یَهُوَه کنند.‏ (‏۱پاد ۱۸:‏۲۱‏)‏ برخی نیز دیگر در جلسات جماعت شرکت نمی‌کنند.‏ برخی جوانان نیز با این که از کودکی تعالیم کتاب مقدّس را از والدینشان آموخته‌اند،‏ عشق به یَهُوَه و معیارهای او در دلشان رشد نکرده است.‏ در هر حال،‏ عیسی بر این امر تأکید کرد که هر کس باید خود تصمیم بگیرد.‏ آنان که تصمیم درست می‌گیرند،‏ «فضیلت جمیع امّت‌ها» خوانده شده‌اند؛‏ یعنی از دید یَهُوَه پسندیده و ارزشمندند.‏—‏حج ۲:‏۷‏.‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ الف)‏ از مَثَل تور ماهیگیری چه درسی می‌آموزیم؟‏ ب)‏ این مَثَل چه نکته‌ای در مورد یَهُوَه خدا و عیسی به ما می‌آموزد؟‏

۱۱ ما چه درسی از مَثَل تور ماهیگیری می‌گیریم؟‏ درک درسی که در این مَثَل نهفته است به ما کمک می‌کند که اگر شاگرد کتاب مقدّس یا یکی از فرزندانمان نمی‌خواهد یَهُوَه را خدمت کند بیش از حد پریشان و دلسرد نشویم.‏ ممکن است با وجود تلاش‌های سخت ما،‏ باز هم آنان از خدمت به یَهُوَه امتناع ورزند.‏ لزوماً شخصی که کتاب مقدّس را مطالعه می‌کند یا در خانواده با حقیقت آشنا می‌شود،‏ رابطه‌ای صمیمی با یَهُوَه نخواهد داشت.‏ افرادی که نمی‌خواهند  به حکمرانی یَهُوَه گردن نهند،‏ سرانجام از قوم خدا جدا می‌شوند.‏

۱۲ حال آیا آنان که حقیقت را ترک کرده‌اند،‏ دیگر اجازهٔ بازگشت به جماعت را ندارند؟‏ آیا اگر کسی زندگی‌اش را به یَهُوَه خدا وقف نکند،‏ برای همیشه در زمرهٔ ماهی‌های «بد» خواهد بود؟‏ خیر.‏ هنوز برای این افراد تا پیش از شروع مصیبت عظیم فرصت باقی است.‏ گویی یَهُوَه آنان را چنین فرامی‌خواند:‏ «به سوی من بازگشت نمایید و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد.‏» (‏ملا ۳:‏۷‏)‏ عیسی این نکته را در مَثَلی دیگر برجسته ساخت؛‏ مَثَل پسر گمشده.‏—‏لوقا ۱۵:‏۱۱-‏۳۲ خوانده شود.‏

پسر گمشده

۱۳.‏ مفهوم مَثَل پسر گمشده چیست؟‏

۱۳ مفهوم مَثَل عیسی در مورد پسر گمشده چیست؟‏ پدر دلسوز در این مَثَل،‏ پدر آسمانی و مهربانمان،‏ یَهُوَه خدا را به تصویر می‌کشد.‏ پسری که میراث خود را می‌طلبد و آن را به باد می‌دهد،‏ مظهر کسانی است که از جماعت دور شده‌اند.‏ آنان با ترک جماعت گویی رهسپار «دیاری دوردست» می‌شوند؛‏ رهسپار دنیای شیطان که با خدا بیگانه است.‏ (‏افس ۴:‏۱۸؛‏ کول ۱:‏۲۱‏)‏ برخی از این گروه به خود می‌آیند و سفرِ سخت بازگشت را به جان می‌خرند و به سازمان یَهُوَه بازمی‌گردند.‏ یَهُوَه،‏ خدای بخشندهٔ ما با آغوش باز این افراد توبه‌کار و متواضع را می‌پذیرد.‏—‏اشع ۴۴:‏۲۲؛‏ ۱پطر ۲:‏۲۵‏.‏

۱۴.‏ چرا عیسی مَثَل پسر گمشده را به کار برد؟‏

۱۴ چرا عیسی این مَثَل را به کار برد؟‏ عیسی با این مَثَل به شیوه‌ای بسیار دلنشین نشان داد که یَهُوَه مشتاق بازگشت کسانی است که از او دور شده‌اند.‏ پدر در این مَثَل،‏ هیچ گاه امیدش را در خصوص بازگشت پسرش از دست نداد.‏ وقتی پدر پسرش را که «هنوز دور بود» دید،‏ فوراً برای خوش‌آمدگویی نزدش شتافت.‏ به راستی این امر در آنان که حقیقت را ترک کرده‌اند،‏ انگیزه‌ای قوی به وجود می‌آورد که بی‌درنگ نزد یَهُوَه بازگردند.‏ شاید چنین افرادی شرمسار باشند،‏ رابطه‌شان با یَهُوَه بسیار ضعیف باشد و راه بازگشت برایشان دشوار.‏ اما بازگشت،‏ ارزش هر زحمتی را دارد.‏ از بازگشت آنان حتی در آسمان نیز شادی بر پا خواهد شد.‏—‏لو ۱۵:‏۷‏.‏

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ از مَثَل پسر گمشده چه می‌آموزیم؟‏ ب)‏ این مَثَل چه نکته‌ای در مورد یَهُوَه خدا و عیسی به ما می‌آموزد؟‏

۱۵ از مَثَل پسر گمشده چه می‌آموزیم؟‏ باید یَهُوَه خدا را سرمشق قرار دهیم.‏ هیچ گاه نباید ‹به افراط عادل باشیم› و گناهکاران توبه‌کار را نپذیریم.‏ این کار تنها به ضرر ماست و به اصطلاح ما را از لحاظ  روحانی «هلاک» می‌سازد.‏ (‏جا ۷:‏۱۶‏)‏ درس دیگری نیز از این مَثَل می‌گیریم.‏ باید در نظر داشته باشیم که کسی که جماعت را ترک می‌کند،‏ «گوسفند گم‌شده» است و هنوز امید است که یافت شود،‏ نه گوسفندی از بین رفته که امیدی به بازگشت او نباشد.‏ (‏مز ۱۱۹:‏۱۷۶‏)‏ اگر با شخصی تعمیدیافته که از جماعت دور شده است،‏ برخورد کردیم،‏ آیا هر آنچه از دستمان برآید برای بازگشت او انجام می‌دهیم؟‏ آیا پیران را مطلع می‌سازیم تا کمک لازم را به او برسانند؟‏ اگر کاربرد درسی را که در پس این مَثَل نهفته است درک کنیم،‏ این چنین عمل خواهیم کرد.‏

۱۶ به گفته‌های برخی افرادی که همچون پسر گمشده عمل کرده بودند،‏ توجه کنید که چگونه قدردانی‌شان را از رحمت یَهُوَه و محبت و حمایت جماعت بیان کرده‌اند.‏ برادری که برای ۲۵ سال اخراج شده بود،‏ می‌گوید:‏ «از زمانی که به جماعت پذیرفته شده‌ام،‏ از یَهُوَه ‹ایّام استراحت› را یافته‌ام و این شادی‌ای روزافزون برایم به همراه داشته است.‏ (‏اعما ۳:‏۱۹‏)‏ همه مهربان هستند و یاری‌رسان!‏ اکنون خانوادهٔ روحانی فوق‌العاده‌ای دارم.‏» خواهری جوان که برای ۵ سال از جماعت دور شده بود،‏ در مورد بازگشتش می‌گوید:‏ «نمی‌توانم بگویم که چه احساسی داشتم وقتی محبتی که عیسی در مورد آن صحبت کرد را خود به روشنی تجربه کردم.‏ به سازمان یَهُوَه تعلّق داشتن بسیار باارزش است!‏»‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ الف)‏ از سه مَثَلی که بررسی کردیم،‏ چه درس‌های عملی‌ای آموختیم؟‏ ب)‏ باید مصمم به چه کاری باشیم؟‏

۱۷ از این سه مَثَل چه درس‌های عملی‌ای آموختیم؟‏ اول این که باید بدانیم،‏ رشد روحانی شخص در دست ما نیست.‏ آن را باید به یَهُوَه بسپاریم.‏ دوم،‏ باید واقع‌بین بود،‏ نمی‌توان انتظار داشت هر که تعالیم کتاب مقدّس را از ما بیاموزد و به جلسات بیاید،‏ بخواهد یَهُوَه را خدمت کند.‏ در آخر شاید برخی حقیقت را ترک کنند و از یَهُوَه روی‌گردان شوند،‏ اما همچنان باید امید داشته باشیم که این افراد باز خواهند گشت و اگر بازگردند باید آنان را با آغوش باز بپذیریم؛‏ همان گونه که یَهُوَه می‌پذیرد.‏

۱۸ باشد که هر یک از ما به کسب شناخت،‏ درک و حکمت بپردازیم.‏ هنگام خواندن مَثَل‌های عیسی از خود سؤال کنید:‏ ‹این مَثَل به چه معنی است؟‏ چرا در کتاب مقدّس نگاشته شده است؟‏ چگونه می‌توانم درس‌هایی که از آن می‌آموزم در زندگی به کار بندم؟‏ این مَثَل چه نکته‌ای در مورد یَهُوَه خدا و عیسی به من می‌آموزد؟‏› این چنین نشان می‌دهیم که مفهوم کلام عیسی را درک می‌کنیم.‏