به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  دسامبر ۲۰۱۴

‏‹گوش فرادهید و دریابید›‏

‏‹گوش فرادهید و دریابید›‏

‏‹همهٔ شما به من گوش فرادهید و دریابید.‏›—‏مرق ۷:‏۱۴‏.‏

۱،‏ ۲.‏ چرا بسیاری از کسانی که گفته‌های عیسی را شنیدند،‏ مفهوم آن را درک نکردند؟‏

شخصی شاید صدای کسی را بشنود و لحن سخنان او را نیز تشخیص دهد.‏ اما اگر معنی و مفهوم کلمات را درک نکند،‏ چه فایده‌ای از آن سخنان خواهد برد؟‏ (‏۱قر ۱۴:‏۹‏)‏ عیسی با هزاران نفر به زبان خودشان صحبت کرد.‏ آنان نیز گفته‌های او را شنیدند،‏ اما همهٔ آنان سخنان او را درک نکردند.‏ از این رو،‏ عیسی تأکید کرد که همه به او ‹گوش فرادهند› و مفهوم گفته‌هایش را ‹دریابند.‏›—‏مرق ۷:‏۱۴‏.‏

۲ اما چرا بسیاری نتوانستند مفهوم گفته‌های او را درک کنند؟‏ برخی به دلیل تعصب بر نظراتشان و برخی نیز به دلیل انگیزهٔ نادرستشان،‏ گفته‌های او را درک نکردند.‏ عیسی در مورد این افراد گفت:‏ «شما زیرکانه حکم خدا را کنار می‌گذارید تا سنّت خود را نگاه دارید!‏» (‏مرق ۷:‏۹‏)‏ در واقع،‏ این افراد واقعاً تلاش نکردند که مفهوم گفته‌های عیسی را درک کنند.‏ آنان نمی‌خواستند راه و روش و طرز فکر خود را تغییر دهند.‏ گوش آنان می‌شنید،‏ اما دلشان پذیرا نبود.‏ ‏(‏مَتّی ۱۳:‏۱۳-‏۱۵ خوانده شود.‏)‏ حال،‏ ما چگونه می‌توانیم همواره دلی پذیرا داشته باشیم و از تعالیم عیسی فایده بریم؟‏

چگونه از تعالیم عیسی فایده بریم؟‏

۳.‏ چرا شاگردان عیسی قادر بودند،‏ گفته‌های او را درک کنند؟‏

۳ ما باید شاگردان عیسی،‏ آن افراد متواضع را سرمشق قرار دهیم.‏ او خطاب به آنان گفت:‏ «خوشا به حال چشمان شما که می‌بینند و گوشهای شما که  می‌شنوند.‏» (‏مت ۱۳:‏۱۶‏)‏ چرا شاگردان عیسی گفته‌های او را درک کردند،‏ اما بسیاری از درک آن عاجز بودند؟‏ اول این که شاگردان مشتاق بودند مفهوم واقعی گفته‌های عیسی را درک کنند و برای این منظور سؤال می‌کردند.‏ (‏مت ۱۳:‏۳۶؛‏ مرق ۷:‏۱۷‏)‏ دوم این که آنان همچنان برای فراگیری تعالیم بیشتر دلی پذیرا داشتند.‏ ‏(‏مَتّی ۱۳:‏۱۱،‏ ۱۲ خوانده شود.‏)‏ سوم،‏ آنان آماده بودند آنچه را که شنیده و درک کرده بودند،‏ نه فقط در زندگی خود به کار بندند،‏ بلکه از آن در راه کمک به دیگران نیز استفاده کنند.‏—‏مت ۱۳:‏۵۱،‏ ۵۲‏.‏

۴.‏ برای درک مَثَل‌های عیسی سه قدم لازم است،‏ آن‌ها را توضیح دهید.‏

۴ اگر ما نیز بخواهیم مَثَل‌های عیسی را درک کنیم،‏ باید نمونهٔ شاگردان وفادار او را دنبال کنیم.‏ برای رسیدن به این هدف سه قدم لازم است.‏ قدم اول،‏ باید برای مطالعه وقت صرف کنیم.‏ باید گفته‌های عیسی را مطالعه کنیم،‏ بر آن تأمّل کنیم،‏ در مورد آن به بررسی و تحقیق بپردازیم و در رابطه با موضوع پرسش‌هایی مطرح کنیم و در پی پاسخ آن‌ها باشیم.‏ با این کار معرفت و شناخت کسب می‌کنیم.‏ (‏امث ۲:‏۴،‏ ۵‏)‏ قدم دوم،‏ باید بین این شناخت جدید و دانسته‌هایمان ارتباط برقرار کنیم و ارزش آن را در زندگی‌مان تشخیص دهیم.‏ به این ترتیب به فهم و درک می‌رسیم.‏ (‏امث ۲:‏۲،‏ ۳‏)‏ در آخر،‏ باید آموخته‌هایمان را در زندگی به کار بندیم که این به معنی حکمت است.‏—‏امث ۲:‏۶،‏ ۷‏.‏

۵.‏ با تشبیهی تفاوت بین شناخت،‏ درک و حکمت را بیان کنید.‏

۵ تفاوت شناخت،‏ درک و حکمت چیست؟‏ شاید بتوان این تفاوت را با مثالی روشن کرد.‏ تصوّر کنید وسط خیابانی ایستاده‌اید و اتوبوسی به سمت شما می‌آید.‏ ابتدا تشخیص می‌دهید که آنچه به شما نزدیک می‌شود،‏ یک اتوبوس است،‏ این شناخت است.‏ سپس متوجه می‌شوید که اگر در آنجا ایستاده بمانید،‏ اتوبوس به شما خواهد زد!‏ این درک است.‏ آنگاه برای نجات خود از خیابان بیرون می‌پرید،‏ این حکمت است.‏ پس جای تعجب نیست که کتاب مقدّس تأکید می‌کند که ‹حکمت را نگاه دار› چون زندگی و جان ما در گرو آن است.‏—‏امث ۳:‏۲۱،‏ ۲۲؛‏ ۱تیمو ۴:‏۱۶‏.‏

۶.‏ چهار پرسشی که حین بررسی هفت مَثَل عیسی مطرح می‌شود،‏ کدامند؟‏ (‏به کادر صفحهٔ ۸ مراجعه کنید.‏)‏

۶ در این مقاله و مقالهٔ بعد به بررسی هفت مَثَل عیسی می‌پردازیم و برای هر یک به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم:‏ مفهوم مَثَل چیست؟‏ (‏این کسب شناخت است.‏)‏ چرا عیسی این مَثَل را به کار برد؟‏ (‏این درک مَثَل است.‏)‏ چگونه می‌توانیم آنچه را آموختیم در زندگی خود و برای کمک به دیگران به کار بندیم؟‏ (‏این حکمت است.‏)‏ در آخر،‏ این مَثَل چه نکته‌ای در مورد یَهُوَه خدا و عیسی به ما می‌آموزد؟‏

مَثَل دانهٔ خردل

۷.‏ مفهوم مَثَل دانهٔ خردل چیست؟‏

۷ مَتّی ۱۳:‏۳۱،‏ ۳۲ خوانده شود.‏ مفهوم مَثَل دانهٔ خردل چیست؟‏ در این مَثَل،‏ «دانهٔ خردل» مظهر پیام پادشاهی خدا و نتیجهٔ موعظهٔ این پیام است؛‏ یعنی جماعت مسیحی.‏ همچون دانهٔ خردل که «از همهٔ دانه‌ها کوچکتر است،‏» جماعت مسیحی نیز در آغاز،‏ در سال ۳۳ م.‏ جماعتی کوچک بود.‏ اما طی چند دهه رشدی سریع داشت؛‏ رشدی خارج از تصوّر.‏ (‏کول ۱:‏۲۳‏)‏ این رشد فایدهٔ فراوان به همراه داشت؛‏ زیرا «پرندگان آسمان» می‌توانستند ‹در شاخه‌هایش آشیانه سازند› و در آن پناه گیرند.‏ «پرندگان آسمان» آنانی را به تصویر می‌کشد که دلی پذیرا دارند؛‏ این افراد کسانی هستند که در جماعت مسیحی غذای روحانی کسب می‌کنند و در آن پناه گرفته،‏ قوای تازه می‌یابند.‏—‏با حِزْقِیال ۱۷:‏۲۳ مقایسه شود.‏

۸.‏ چرا عیسی مَثَل دانهٔ خردل را به کار برد؟‏

 ۸ چرا عیسی این مَثَل را به کار برد؟‏ او از رشد فوق‌العادهٔ دانهٔ خردل به عنوان مَثَل استفاده کرد تا قدرت پادشاهی خدا را نشان دهد که چگونه توسعه می‌یابد،‏ از تابعینش محافظت می‌کند و هر مانعی را از سر راه برمی‌دارد.‏ از سال ۱۹۱۴ بخش زمینی سازمان خدا،‏ رشد چشمگیر و خارق‌العاده‌ای داشته است.‏ (‏اشع ۶۰:‏۲۲‏)‏ آنان که به این سازمان پیوسته‌اند از محافظت و امنیت روحانی برخوردارند.‏ (‏امث ۲:‏۷؛‏ اشع ۳۲:‏۱،‏ ۲‏)‏ به علاوه،‏ هیچ چیز نتوانسته است مانع پیشبرد منافع پادشاهی خدا،‏ از جمله رشد جماعت مسیحی شود.‏—‏اشع ۵۴:‏۱۷‏.‏

۹.‏ الف)‏ از مَثَل دانهٔ خردل چه درسی می‌گیریم؟‏ ب)‏ این مَثَل چه نکته‌ای در مورد یَهُوَه خدا و عیسی به ما می‌آموزد؟‏

۹ از مَثَل دانهٔ خردل چه می‌آموزیم؟‏ شاید در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که تعداد شاهدان یَهُوَه اندک است یا فعالیت موعظه‌مان رشد چندانی نداشته است.‏ به یاد داشتن این که پادشاهی خدا می‌تواند هر مانعی را از سر راه بردارد،‏ به ما قدرت تحمّل می‌دهد.‏ برای مثال،‏ در سال ۱۹۲۶ هنگامی که برادر اِدوین اِسکینر به هند رفت،‏ تعداد شاهدان یَهُوَه در آن کشور انگشت‌شمار بود.‏ در ابتدا کار موعظه بسیار کُند پیشرفت می‌کرد و «توانفرسا» خوانده می‌شد.‏ اما این برادر به موعظه ادامه داد و شاهد بود که چگونه پادشاهی خدا بر موانع عظیم غالب آمد.‏ حال در هند بیش از ۳۷٬۰۰۰ شاهد یَهُوَه فعالیت می‌کنند و در سال گذشته ۱۰۸٬۰۰۰ نفر در مراسم یادبود حضور داشتند.‏ به نمونه‌ای دیگر از رشد چشمگیر پادشاهی خدا توجه کنید.‏ در همان سال که برادر اِسکینر به هند رفت،‏ فعالیت موعظه در زامبیا آغاز شد.‏ اکنون بیش از ۱۷۰٬۰۰۰ مبشّر در این کشور مشغول موعظه هستند و در سال ۲۰۱۳ در مراسم یادبود ۷۶۳٬۹۱۵ نفر حضور داشتند.‏ این بدین معنی است که از هر ۱۸ نفر در زامبیا یک نفر در این مراسم حضور داشته است.‏ به‌راستی چه رشد فوق‌العاده‌ای!‏

مَثَل خمیرمایه

۱۰.‏ مفهوم مَثَل خمیرمایه چیست؟‏

۱۰ مَتّی ۱۳:‏۳۳ خوانده شود.‏ مفهوم مَثَل خمیرمایه چیست؟‏ این مَثَل نیز به پیام پادشاهی خدا و ثمرهٔ آن اشاره دارد.‏ «تمام خمیر» مظهر تمامی  قوم‌هاست و روند تخمیر،‏ پخش شدن پیام پادشاهی را نشان می‌دهد که از طریق موعظه انجام می‌شود.‏ رشد دانهٔ خردل از همان ابتدا نمایان و مشخص است،‏ در حالی که پخش و اثر خمیرمایه در ابتدا نمایان نیست و پس از گذشت زمان تأثیر آن آشکار می‌شود.‏

۱۱.‏ چرا عیسی مَثَل خمیرمایه را به کار برد؟‏

۱۱ چرا عیسی این مَثَل را به کار برد؟‏ او در این مَثَل نشان داد که پیام پادشاهی،‏ قدرت دارد که به نحوی گسترده پخش شود و بر مردم تأثیر گذارد.‏ این پیام به «دورترین نقاط جهان» رسیده است.‏ (‏اعما ۱:‏۸‏)‏ با این همه،‏ تأثیر این پیام بر مردم و تغییراتی که به همراه دارد همیشه قابل تشخیص نیست.‏ شاید ابتدا متوجه تأثیرات و برخی تغییرات نشویم؛‏ اما تغییرات صورت گرفته است.‏ در همهٔ نقاط دنیا بسیاری پیام پادشاهی را می‌پذیرند و این پیام شخصیت آنان را تغییر می‌دهد.‏—‏روم ۱۲:‏۲؛‏ افس ۴:‏۲۲،‏ ۲۳‏.‏

۱۲،‏ ۱۳.‏ با در نظر داشتن مَثَل خمیرمایه،‏ از چگونگی گسترش موعظهٔ پادشاهی نمونه‌هایی بیاورید.‏

۱۲ اغلب،‏ تأثیر فعالیت موعظه سال‌ها بعد از شروع کار نمایان می‌شود.‏ برای مثال،‏ فرانس و مارگیت که اکنون در یکی از دفاتر شعبه خدمت می‌کنند،‏ در سال ۱۹۸۲ در دفتر شعبهٔ برزیل مشغول به خدمت بودند.‏ آنان در آن سال در روستایی به موعظه پرداختند و برخی مطالعهٔ کتاب مقدّس را آغاز کردند،‏ در میان آنان مادری بود به همراه چهار فرزندش.‏ پسر بزرگ‌تر در آن زمان ۱۲ سال داشت و بسیار خجالتی بود.‏ اغلب پیش از مطالعه سعی می‌کرد خود را پنهان کند.‏ وظیفهٔ آن زوج تغییر کرد و دیگر نتوانستند آن مطالعه را ادامه دهند.‏ اما ۲۵ سال بعد برای دیدار به آن روستا بازگشتند.‏ تأثیر فعالیت موعظه در آنجا چگونه بود؟‏ در آنجا جماعتی با ۶۹ مبشّر تشکیل شده بود که ۱۳ پیشگام در آن خدمت می‌کردند و آنان در سالن ملکوتی نوساز دور هم جمع می‌شدند.‏ آن پسر نیز دیگر پسر خجالتی سابق نبود و به عنوان گردانندهٔ هیئت پیران در آن جماعت خدمت می‌کرد.‏ همچون خمیرمایه در مَثَل عیسی،‏ پیام پادشاهی گسترش یافته و زندگی بسیاری را تغییر داده بود.‏ به‌راستی دیدار دوباره از آنجا چه شادی‌ای برای آن زوج به همراه داشت!‏

۱۳ تأثیر نادیدنی پیام پادشاهی خدا به‌خصوص در کشورهایی بارز است که از لحاظ قانونی فعالیت موعظه در آنجا محدود است.‏ معمولاً نمی‌توان تشخیص داد که در این کشورها پیام پادشاهی چه گسترشی داشته است و اغلب وقتی از گسترش آن آگاه می‌شویم،‏ حیرت‌آور است.‏ برای مثال در کوبا فعالیت موعظه از سال ۱۹۱۰ آغاز شد و برادر راسل در سال ۱۹۱۳ از آنجا دیدار کرد.‏ در ابتدا پیام پادشاهی به کندی گسترش می‌یافت.‏ اکنون در این کشور شاهد چه هستیم؟‏ بیش از ۹۶٬۰۰۰ مبشّر خبر خوش را موعظه می‌کنند و در سال ۲۰۱۳ در مراسم یادبود ۲۲۹٬۷۲۶ نفر حضور داشتند؛‏ یعنی از هر ۴۸ نفر ساکن این جزیره،‏ یک نفر در این مراسم حضور داشت.‏ حتی در کشورهایی که فعالیت موعظه ممنوع نیست،‏ نواحی‌ای وجود دارد که شاهدانِ حوالی آن نواحی تصوّر می‌کنند،‏ موعظه در آنجا تقریباً غیر ممکن است،‏ اما شاید پیام پادشاهی به گوش مردم آنجا نیز رسیده باشد.‏ *‏—‏جا ۸:‏۷؛‏ ۱۱:‏۵‏.‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ الف)‏ چگونه می‌توانیم از درسی که در پس مَثَل خمیرمایه است،‏ فایده ببریم؟‏ ب)‏ این مَثَل چه نکته‌ای در مورد یَهُوَه خدا و عیسی به ما می‌آموزد؟‏

۱۴ از تعلیمی که عیسی در مَثَل خمیرمایه به ما  می‌دهد،‏ چه فایده‌ای می‌بریم؟‏ شاید نگران باشید که چگونه می‌توان پیام پادشاهی را به گوش میلیون‌ها انسانی رساند که هنوز آن را نشنیده‌اند.‏ اما با تعمّق بر مفهوم مَثَل عیسی متوجه می‌شویم که نباید بیش از حد در این مورد نگران بود.‏ همه چیز تحت کنترل یَهُوَه است.‏ حال ما چه وظیفه‌ای داریم؟‏ در کلام خدا آمده است:‏ «بامدادان تخم خود را بکار و شامگاهان دست خود را باز مدار زیرا تو نمی‌دانی کدام یک از آن‌ها این یا آن کامیاب خواهد شد یا هر دو آن‌ها مثل هم نیکو خواهد گشت.‏» (‏جا ۱۱:‏۶‏)‏ البته در عین حال،‏ هیچ گاه نباید فراموش کنیم که برای موفقیت در کار موعظه دعا کنیم؛‏ به‌خصوص برای موعظه در کشورهایی که این فعالیت محدود شده است.‏—‏افس ۶:‏۱۸-‏۲۰‏.‏

۱۵ همچنین اگر در ابتدا نتیجهٔ فعالیتمان را نبینیم،‏ نباید دلسرد شویم.‏ هیچ گاه نباید روز شروع کاری را ‹خوار شماریم،‏› هر چند نتایج کوچکی داشته باشد.‏ (‏زکر ۴:‏۱۰‏)‏ در نهایت ممکن است فعالیت ما ثمراتی بس بزرگ‌تر و زیباتر از آنچه انتظار داشته‌ایم،‏ به بار آورد.‏—‏مز ۴۰:‏۵؛‏ زکر ۴:‏۷‏.‏

مَثَل‌های مروارید گرانبها و گنج پنهان

۱۶.‏ مفهوم مَثَل‌های مروارید گرانبها و گنج پنهان چیست؟‏

۱۶ مَتّی ۱۳:‏۴۴-‏۴۶ خوانده شود.‏ مفهوم مَثَل‌های مروارید گرانبها و گنج پنهان چیست؟‏ در زمان عیسی برخی تاجران برای یافتن مرواریدی گرانبها حاضر بودند تا اقیانوس هند سفر کنند.‏ تاجرِ مَثَل عیسی مظهر افرادی است که دلی‌پذیرا دارند و حاضرند برای سیراب کردن عطش روحانی‌شان زحمات بسیار بکشند.‏ آن ‹مرواریدِ بسیار باارزش› حقیقت پیام پادشاهی را به تصویر می‌کشد.‏ تاجر با آگاهی یافتن از ارزش آن مروارید،‏ حاضر شد برای خرید آن فوراً هر آنچه داشت بفروشد.‏ عیسی همچنین مَثَل شخصی را آورد که هنگام کار در مزرعه گنجی «پنهان» می‌یابد.‏ برخلاف تاجر،‏ او در پی یافتن گنج نبود.‏ اما همچون تاجر،‏ حاضر شد هر ‹آنچه داشت› بفروشد تا آن گنج را به دست آورد.‏

۱۷.‏ چرا عیسی مَثَل‌های مروارید گرانبها و گنج پنهان را به کار برد؟‏

۱۷ چرا عیسی این دو مَثَل را به کار برد؟‏ او با این مَثَل‌ها نشان داد که مردم حقیقت را به شیوه‌های مختلف می‌یابند.‏ برخی در پی یافتن آن هستند و برای آن زحمت بسیار می‌کشند.‏ برخی دیگر با این که در پی یافتن آن نیستند،‏ آن را می‌یابند؛‏ برای نمونه،‏ شاید کسی به آنان موعظه کند.‏ در هر صورت،‏ هر دو شخص در این مَثَل‌های عیسی،‏ ارزش آنچه را یافتند،‏ می‌دانستند و حاضر بودند برای به دست آوردن آن ازخودگذشتگی‌های بسیار بکنند.‏

۱۸.‏ الف)‏ چگونه می‌توانیم از این دو مَثَل عیسی فایده ببریم؟‏ ب)‏ این دو مَثَل چه نکته‌ای در مورد یَهُوَه خدا و عیسی به ما می‌آموزد؟‏

۱۸ چگونه می‌توانیم از این دو مَثَل فایده ببریم؟‏ ‏(‏مت ۶:‏۱۹-‏۲۱‏)‏ از خود سؤال کنید:‏ ‹آیا من نیز دیدی همچون آن دو شخص دارم؟‏ آیا من برای حقیقت چنین ارزشی قائلم؟‏ آیا برای به دست آوردن آن حاضرم ازخودگذشتگی کنم یا اجازه می‌دهم چیزهای دیگر،‏ همچون رسیدگی به امور روزمره،‏ سد راهم شود؟‏› (‏مت ۶:‏۲۲-‏۲۴،‏ ۳۳؛‏ لو ۵:‏۲۷،‏ ۲۸؛‏ فیلیپ ۳:‏۸‏)‏ هر چه شادی ما از یافتن حقیقت عمیق‌تر باشد،‏ عزممان در اولویت دادن به آن قوی‌تر خواهد بود.‏

۱۹.‏ در مقالهٔ بعد چه چیز را بررسی خواهیم کرد؟‏

۱۹ باشد که در عمل نشان دهیم به مَثَل‌های پادشاهی گوش فراداده‌ایم و مفهوم آن‌ها را درک کرده‌ایم.‏ به یاد داشته باشید،‏ تنها دانستن مفهوم آن‌ها کافی نیست،‏ بلکه باید درسی را که از آن‌ها آموخته‌ایم نیز در زندگی به کار بندیم.‏ در مقالهٔ بعد سه مَثَل دیگر و درس‌هایی را که از آن‌ها می‌آموزیم،‏ بررسی خواهیم کرد.‏

^ بند 13 می‌توان تجربیاتی مشابه را در کشورهای دیگر مشاهده کرد،‏ برای نمونه آرژانتین (‏«سالنامهٔ ۲۰۰۱» صفحهٔ ۱۸۶)‏،‏ آلمان شرقی (‏«سالنامهٔ ۱۹۹۹» صفحهٔ ۸۳)‏،‏ پاپوآ گینهٔ نو (‏«سالنامهٔ ۲۰۰۵» صفحهٔ ۶۳)‏ و جزیرهٔ رابینسون کروزو (‏برج دیده‌بانی ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰،‏ صفحهٔ ۹)‏.‏ تمامی مأخذهای ذکرشده انگلیسی است.‏